Skicka och öppna konfidentiella e-postmeddelanden

Du kan skydda känslig information i meddelanden och bilagor genom att skicka dem i konfidentiellt läge. Ange vad mottagaren får göra och inte göra med e-postmeddelandet, t.ex. genom att ange ett sista giltighetsdatum, kräva lösenord eller ta bort möjligheten att vidarebefordra. När du skickar e-postmeddelandet får mottagaren en avisering om vilka begränsningar du har ställt in.

Obs! Begränsningarna skyddar e-postmeddelandet så att ingen råkar dela det av misstag, men en angripare eller en användare med skadliga program på sin dator kan fortfarande kopiera meddelanden och bilagor.

Se hur konfidentiella e-postmeddelanden fungerar 

How locker works
Obs! Innehållet i animationen är endast tillgängligt på engelska för närvarande.

Skicka meddelanden och bilagor konfidentiellt

Obs! Om du använder Gmail på jobbet eller i skolan kontaktar du administratören och kontrollerar om du kan använda konfidentiellt läge.

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Skriv.
 3. Klicka på Aktivera konfidentiellt läge Aktivera konfidentiellt läge nere till höger i fönstret.
  Tips! Om du redan har aktiverat konfidentiellt läge för ett meddelande klickar du på Redigera längst ned i det.
 4. Ange ett lösenord och sista giltighetsdatum. Inställningarna gäller både själva meddelandet och eventuella bilagor. 
  • Om du väljer Lösenord på annat sätt än sms kan mottagare med Gmail-appen öppna meddelandet direkt. Mottagare som inte använder Gmail får ett lösenord via e-post.
  • Om du väljer Sms-lösenord skickas ett lösenord till mottagare via sms. Tänk på att du ska ange mottagarens telefonnummer och inte ditt eget.
 5. Klicka på Spara.

Ta bort åtkomst i förtid

Du kan hindra mottagaren från att visa ett e-postmeddelande före sista giltighetsdatum.

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Skickat till vänster.
 3. Öppna det konfidentiella e-postmeddelandet.
 4. Klicka på Ta bort åtkomst.

Öppna ett e-postmeddelande som har skickats i konfidentiellt läge

Följande gäller om avsändaren skickade e-postmeddelandet i konfidentiellt läge:

 • Du kan läsa meddelandet och bilagorna fram till sista giltighetsdatum eller tills avsändaren drar tillbaka åtkomsten.
 • Möjligheten att kopiera, klistra in, ladda ned, skriva ut eller vidarebefordra meddelandet och bilagorna inaktiveras.
 • Du kan behöva ange ett lösenord när du ska öppna e-postmeddelandet.

Jag använder ett Gmail-konto

 1. Öppna e-postmeddelandet.
 2. Om avsändaren inte kräver sms-lösenord:
  • Om du använder den senaste versionen av Gmail-appen (webb- eller mobilversionen) ser du e-postmeddelandet direkt när du öppnar det.
  • Om du använder en annan e-postklient öppnar du e-postmeddelandet och klickar på länken Visa e-postmeddelandet. Logga in med användaruppgifterna för Google och läs meddelandet.
 3. Om avsändaren kräver sms-lösenord:
  • Klicka på Skicka lösenord.
  • Titta efter ett sms med lösenordet.
  • Ange lösenordet och klicka på Skicka.

Jag använder ett annat e-postkonto

 1. Öppna e-postmeddelandet. Klicka på länken Visa e-postmeddelandet.
 2. En ny sida öppnas. Klicka på Skicka lösenord.
  • Titta efter ett sms eller e-postmeddelande med lösenordet.
  • Ange lösenordet och klicka på Skicka.

Söka efter meddelanden i konfidentiellt läge i Gmail

 • Om du vill söka efter meddelanden som du har skickat i konfidentiellt läge anger du I:^irm_outbound i Gmails sökruta.
 • Om du vill söka efter meddelanden du har fått i konfidentiellt läge anger du I^irm_inbound i Gmails sökruta.

Ett felmeddelande visas

Sista giltighetsdatum har passerat för e-postmeddelandet

Avsändaren kan ha raderat e-postmeddelandet eller tagit bort åtkomsten till det före sista giltighetsdatum. Kontakta avsändaren och be honom eller henne att ge dig mer tid eller skicka om e-postmeddelandet.

Det angivna telefonnumret går till ett land som inte stöds

Sms-lösenord stöds bara för telefonnummer i följande områden: 

 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Europa
 • Asien: Indien och Japan