Odosielanie a otváranie dôverných správ

Správy a prílohy môžete odosielať v dôvernom režime Gmailu, ktorý vám pomôže ochrániť citlivé údaje pred neoprávneným prístupom. Pomocou dôverného režimu môžete nastaviť dátum vypršania platnosti správy alebo kedykoľvek odvolať prístup k nej. Príjemcovia dôvernej správy ju nebudú môcť preposlať, skopírovať, vytlačiť ani stiahnuť. 

Poznámka: Dôverný režim pomáha zabrániť náhodnému zdieľaniu vašej správy príjemcami, nezabraňuje im však fotiť ani vytvárať snímky obrazovky správ či príloh. Príjemcovia, v ktorých počítači sa nachádzajú škodlivé programy, budú mať aj naďalej možnosť skopírovať alebo stiahnuť si vaše správy či prílohy.

Ako fungujú dôverné správy 

How locker works
Poznámka: Obsah v tejto animácii je momentálne dostupný iba v angličtine.

Dôverné odosielanie správ a príloh

Poznámka: Ak používate Gmail s pracovným alebo školským účtom, kontaktujte správcu a uistite sa, či môžete používať dôverný režim.

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Kliknite na položku Napísať správu.
 3. V pravej dolnej časti okna kliknite na položku Zapnúť dôverný režim Zapnúť dôverný režim.
  Tip: Ak ste už pre e-mail zapli dôverný režim, prejdite do jeho dolnej časti a kliknite na možnosť Upraviť.
 4. Nastavte dátum vypršania platnosti a vstupný kód. Tieto nastavenia ovplyvnia text správy aj akékoľvek prílohy. 
  • Ak vyberiete možnosť Bez SMS vstupného kódu, príjemcovia, ktorí používajú aplikáciu Gmail, si správu budú môcť otvoriť priamo. Príjemcovia, ktorí Gmail nepoužívajú, dostanú e-mailom vstupný kód.
  • Ak vyberiete možnosť SMS vstupný kód, príjemcovia dostanú vstupný kód v textovej správe. Uistite sa, že zadávate telefónne číslo príjemcu, nie svoje vlastné.
 5. Kliknite na položku Uložiť.

Predčasné odstránenie prístupu

Príjemcovi môžete zabrániť v zobrazení správy pred dátumom vypršania platnosti.

 1. V počítači otvorte Gmail.
 2. Na ľavej strane kliknite na položku Odoslané.
 3. Otvorte dôvernú správu.
 4. Kliknite na položku Odstrániť prístup.

Otvorenie správy odoslanej v dôvernom režime

Ak odosielateľ použil na odoslanie e-mailu dôverný režim:

 • správu a prílohy si môžete zobraziť, kým neuplynie dátum vypršania ich platnosti alebo kým vám odosielateľ neodoberie prístup;
 • možnosti na skopírovanie, prilepenie, stiahnutie, vytlačenie alebo preposlanie textu správy a príloh budú zakázané;
 • na otvorenie e-mailu možno budete potrebovať vstupný kód.

Používam účet Gmail

 1. Otvorte správu.
 2. Ak odosielateľ nevyžaduje vstupný kód z SMS:
  • Ak používate najnovšiu aplikáciu Gmail (webovú alebo mobilnú), správa sa vám zobrazí hneď po otvorení.
  • Ak používate iný e‑mailový klient, otvorte e‑mail, kliknite na odkaz Zobraziť správu a prihláste sa pomocou svojich poverení Google, aby sa vám správa zobrazila.
 3. Ak odosielateľ vyžaduje vstupný kód z SMS:
  • Vyberte Odoslať vstupný kód.
  • V textovej správe pohľadajte vstupný kód.
  • Zadajte vstupný kód a potom vyberte položku Odoslať.

Používam iný e‑mailový účet

 1. Otvorte správu. Vyberte odkaz Zobraziť správu.
 2. Otvorí sa nová stránka. Vyberte Odoslať vstupný kód.
  • V textových správach alebo e‑maile pohľadajte vstupný kód.
  • Zadajte vstupný kód a potom vyberte položku Odoslať.

Zobrazuje sa mi chybové hlásenie

Platnosť správy vypršala

Odosielateľ e-mail možno odstránil alebo vám k nemu odobral prístup pred uplynutím dátumu vypršania platnosti. Požiadajte ho o viac času alebo o opätovné odoslanie e-mailu.

Zadané telefónne číslo je z nepodporovanej krajiny

Vstupné kódy z SMS môžete pridávať iba v prípade telefónnych čísel z týchto oblastí: 

 • Severná Amerika
 • Južná Amerika
 • Európa
 • Austrália
 • Ázia: India, Kórea a Japonsko
Prepnúť účty
Skontrolujte, či ste sa prihlásili do správneho účtu Google, ktorý je spojený s e‑mailom adresáta. Potom skúste správu znova otvoriť.