Wysyłanie i otwieranie poufnych e-maili

Wysyłanie wiadomości i załączników w trybie poufnym Gmaila zapewnia ochronę zawartych w nich danych przed nieuprawnionym dostępem. W trybie poufnym można określić datę ważności e-maila lub w dowolnej chwili anulować do niego dostęp. Odbiorcy wiadomości poufnych mają zablokowane opcje ich kopiowania, drukowania, przekazywania dalej i pobierania.

Uwaga: tryb poufny uniemożliwia odbiorcom przypadkowe udostępnienie Twoich e-maili, jednak nie blokuje robienia zrzutów ekranu ani zdjęć wiadomości oraz załączników. Poza tym odbiorcy, którzy mają na komputerze zainstalowane złośliwe oprogramowanie, mogą być w stanie skopiować lub pobrać takie wiadomości i załączniki.

Jak działają e-maile w trybie poufnym

In this animation for confidential mode in Gmail, Lisa clicks the confidential mode icon at the bottom of the message, then sends a confidential message to Sam
Uwaga: treść tej animacji jest w tej chwili dostępna tylko po angielsku.

Wysyłanie wiadomości i załączników w trybie poufnym

Ważne: jeśli logujesz się w Gmailu na konto służbowe lub szkolne, możesz poprosić administratora, aby sprawdził, czy możesz używać trybu poufnego.

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Kliknij Utwórz .
 3. Kliknij Włącz tryb poufny  w prawym dolnym rogu okna.
  Wskazówka: jeśli tryb poufny w e-mailu jest już włączony, przejdź na dół ekranu wiadomości i kliknij Edytuj.
 4. Ustaw datę ważności i kod dostępu. Wybrane tu ustawienia będą wpływały zarówno na treść wiadomości, jak i na załączniki. 
  • Jeśli wybierzesz „Brak kodu dostępu z SMS-a”, odbiorcy, którzy korzystają z aplikacji Gmail, będą mogli bezpośrednio otwierać wiadomość. Natomiast ci odbiorcy, którzy nie korzystają z Gmaila, otrzymają kod dostępu e-mailem.
  • Jeśli wybierzesz „Kod dostępu z SMS-a”, odbiorcy otrzymają kod dostępu SMS-em. Pamiętaj, by podać numer telefonu odbiorcy, a nie własny.
 5. Kliknij Zapisz.

Wczesne anulowanie dostępu

Możesz uniemożliwić odbiorcy otwarcie e-maila przed upływem daty ważności. Aby to zrobić:

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Po lewej stronie ekranu kliknij Wyślij.
 3. Otwórz e-maila wysłanego w trybie poufnym.
 4. Kliknij Anuluj dostęp.

Otwieranie e-maila wysłanego w trybie poufnym

Jeśli nadawca wysłał e-maila w trybie poufnym:

 • Wiadomość i załączniki możesz wyświetlać do upływu daty ich ważności lub do momentu, kiedy nadawca usunie do nich dostęp.
 • Opcje kopiowania, wklejania, pobierania, drukowania i przekazywania dalej treści e-maila oraz załączników są wyłączone.
 • Do otwarcia e-maila może być potrzebny kod dostępu.

Korzystam z konta Gmail

 1. Otwórz e-maila.
 2. Jeśli nadawca nie wymaga kodu dostępu z SMS-a:
  • Jeśli używasz najnowszej wersji aplikacji Gmail (w przeglądarce lub na urządzeniu mobilnym), e-maila zobaczysz od razu po jego otwarciu.
  • Jeśli korzystasz z innego klienta poczty e-mail, otwórz e-maila, a następnie kliknij link Wyświetl e-maila i zaloguj się na konto Google, aby go odczytać.
 3. Jeśli nadawca wymaga kodu dostępu z SMS-a:
  • Kliknij Wyślij kod dostępu.
  • Sprawdź kod dostępu w SMS-ie.
  • Wpisz kod dostępu, a następnie kliknij Prześlij.

Korzystam z innego konta e-mail

 1. Otwórz e-maila. Kliknij link Wyświetl e-maila.
 2. Otworzy się nowa strona. Kliknij Wyślij kod dostępu.
  • Sprawdź kod dostępu w SMS-ie lub e-mailu.
  • Wpisz kod dostępu, a następnie kliknij Prześlij.

Widzę komunikat o błędzie

E-mail stracił ważność

Nadawca e-maila mógł go usunąć lub usunąć Twoje prawa dostępu przed upływem daty ważności. Skontaktuj się z nadawcą i poproś, aby dał Ci więcej czasu lub ponownie przesłał e-maila.

Podany numer pochodzi z nieobsługiwanego kraju

Kody dostępu możesz otrzymać SMS-em tylko w tych regionach:

 • Ameryka Północna,
 • Ameryka Południowa,
 • Europa,
 • Australia,
 • Azja: Indie, Japonia i Korea.
Przełączanie się między kontami
Sprawdź, czy logujesz się na właściwe konto Google powiązane z adresem e-mail odbiorcy. Następnie spróbuj ponownie otworzyć e-maila.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne