Tạm ẩn email cho đến sau này

Bạn có thể hoãn email và tạm thời xóa email đó khỏi hộp thư đến cho đến khi bạn cần.

Email của bạn sẽ trở lại đầu hộp thư đến khi bạn muốn, dù đó là ngày mai, tuần tới hoặc tối nay. Bạn có thể tìm thấy các mục mình đã tạm ẩn trong phần Đã tạm ẩn trong Menu Trình đơn.

Tạm ẩn email

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail
  2. Mở email.
  3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Thêm Thêmsau đó Tạm ẩn.
  4. Chọn một ngày và thời gian sau này để quay lại email.

Để tạm ẩn nhiều thư, hãy chọn các thư, sau đó nhấn vào Thêm Thêmsau đó Tạm ẩn

Mẹo: Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt Gmail để nhanh chóng thực hiện hành động này bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên thư trong danh sách thư. 

Tìm email đã tạm ẩn

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail .
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào Menu Trình đơnsau đó Đã tạm ẩn.

Chỉnh sửa thông báo

Khi bạn tạm ẩn email đến một thời điểm cụ thể, bạn sẽ nhận được thông báo trên thiết bị di động vào thời điểm đó, trừ khi bạn đã tắt thông báo. Hãy tìm hiểu thêm về tính năng thông báo.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?