Αναβολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αργότερα

Αναβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφαιρέστε τα προσωρινά από τα εισερχόμενά σας, έως ότου τα χρειαστείτε.

Τα μηνύματά σας θα επανέλθουν στην κορυφή των εισερχομένων σας όποτε θελήσετε, αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή απόψε. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία που έχετε θέσει σε αναβολή από την επιλογή Σε αναβολή στο μενού Μενού.

Αναβολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  1. Στο τηλέφωνο ή tablet με Android, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail
  2. Ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  3. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερακαι μετά Αναβολή.
  4. Επιλέξτε μια μεταγενέστερη ημέρα και ώρα για να λάβετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να αναβάλετε πολλά μηνύματα, επιλέξτε τα μηνύματα και, στη συνέχεια, πατήστε Περισσότερα Περισσότερακαι μετά Αναβολή

Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Gmail για γρήγορη εκτέλεση αυτής της ενέργειας, σύροντας τα μηνύματα προς τα αριστερά ή τα δεξιά στη λίστα μηνυμάτων σας. 

Εύρεση αναβληθέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  1. Στο τηλέφωνο ή tablet με Android, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail .
  2. Επάνω αριστερά, πατήστε Μενού Μενού και μετά Σε αναβολή.

Επεξεργασία ειδοποιήσεων

Όταν αναβάλλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τότε θα λάβετε μια ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας, εκτός αν έχετε απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ειδοποιήσεις.