Xóa thư

Nút Trashcan icon Xóa di chuyển thư vào Thùng rác. Sau khi thư ở trong Thùng rác khoảng 30 ngày, thư sẽ bị xóa tự động và vĩnh viễn.* Bạn không thể khôi phục thư đã bị xóa khỏi Thùng rác.

Mẹo: Lưu trữ thay cho xóa

Nếu sau này bạn cần thư, hãy lưu trữ thư đó.

Gmail Archive icon

Việc lưu trữ sẽ xóa thư khỏi hộp thư đến nhưng vẫn giữ lại thư trong tài khoản của bạn, do đó bạn có thể tìm thấy thư sau này. Tìm hiểu thêm về lưu trữ thư.

Cách xóa

Xóa thư cá nhân

 1. Mở Gmail.
 2. Mở thư (hoặc chọn hộp kiểm cạnh thư).
 3. Nhấp vào nút Xóa.
  Gmail Delete icon

Để xóa một thư cụ thể khỏi một chuỗi hội thoại, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh Trả lời và chọn Xóa thư này.

Reply drop-down arrow

Xóa nhiều hoặc tất cả thư cùng một lúc

 1. Mở Gmail.
 2. Tìm nhóm thư bạn muốn xóa, chẳng hạn như tất cả thư phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn hoặc tất cả thư trong một nhãn.
 3. Chọn thư bằng cách sử dụng hộp kiểm trên thanh công cụ phía trên thư của bạn. Thao tác này sẽ chọn tất cả thư hiện đang hiển thị trên trang.

   
 4. Ngay phía trên thư của bạn, bạn sẽ thấy một câu tương tự như:

  "Tất cả 20 cuộc hội thoại trên trang này đã được chọn. Chọn tất cả cuộc hội thoại phù hợp với tìm kiếm này."

  Select all messages link

  Sử dụng liên kết “Chọn tất cả các cuộc hội thoại” để chọn các thư còn lại nếu bạn muốn xóa tất cả thư cùng một lúc thay vì từng trang một.
   
 5. Nếu bạn chắc rằng bạn không cần các thư đó nữa, hãy nhấp vào nút Xóa.
  Gmail Delete icon
   

Thư trong Thùng rác

Thư ở trong Thùng rác khoảng 30 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn. Bạn có thể di chuyển thư ra khỏi Thùng rác để thư không bị tự động xóa khỏi tài khoản của bạn hoặc bạn có thể tự xóa thư vĩnh viễn.

Tìm thư trong Thùng rác

 1. Mở Gmail.
 2. Di chuột qua danh sách nhãn ở phía bên trái Gmail của bạn (dưới nút soạn thư).
 3. Nhấp vào Danh sách mở rộng ở cuối danh sách nhãn của bạn (bạn có thể cần phải cuộn xuống).
  More link
   
 4. Chọn Thùng rác.
  Spam label

  Nếu bạn không thấy Thùng rác ở dưới Danh sách mở rộng , hãy tìm Thùng rác ở phía trên danh sách nhãn của bạn.
   

Khôi phục thư đã xóa

 1. Tìm thư trong Thùng rác (xem ở trên).
 2. Mở thư (hoặc chọn hộp kiểm cạnh thư).
 3. Nhấp vào nút Di chuyển tới.
  Gmail Move to icon
   
 4. Chọn vị trí bạn muốn di chuyển thư đến chẳng hạn như Hộp thư đến hoặc nhãn khác.
Sau khi thư đã ở trong Thùng rác khoảng 30 ngày, thư sẽ bị xóa tự động và vĩnh viễn.* Bạn không thể khôi phục thư đã bị xóa khỏi Thùng rác.


Xóa thư vĩnh viễn theo cách thủ công

Nếu bạn không muốn đợi đến khi thư tự động bị xóa vĩnh viễn, bạn có thể xóa thư khỏi tài khoản của mình ngay tức thì.

 1. Đi đến Thùng rác (xem hướng dẫn ở trên).
 2. Để xóa từng thư một, mở hoặc chọn thư và nhấp vào nút Xóa vĩnh viễn.
 3. Để xóa tất cả thư trong Thùng rác cùng một lúc, nhấp vào liên kết Dọn sạch thùng rác ngay bây giờ ở ngay phía trên thư.

Tìm hiểu thêm