Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Xóa hoặc khôi phục thư Gmail đã bị xóa

Khi bạn xóa một thư, thư sẽ nằm trong Thùng rác của bạn trong 30 ngày. Sau thời gian đó, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản của bạn và không thể khôi phục. 

Xóa thư

Khi bạn xóa thư, thư sẽ nằm trong Thùng rác của bạn trong 30 ngày. Sau thời gian đó, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn. Nếu bạn muốn loại bỏ một thư khỏi hộp thư đến của bạn, nhưng không muốn xóa thư đó thì bạn có thể lưu trữ thư.

Xóa một thư duy nhất
 1. Mở Gmail.
 2. Mở thư. (Nếu bạn muốn ở lại trong hộp thư đến của mình thì hãy chọn hộp bên cạnh thư).
 3. Nhấp vào Xóa Xóa.

Để xóa một thư duy nhất khỏi chuỗi email:

 1. Mở thư.
 2. Bên cạnh Trả lời Trả lời, nhấp vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào Xóa thư này.
Xóa nhiều thư

Xóa nhiều thư

 1. Mở Gmail.
 2. Chọn hộp bên trái của các thư bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Xóa Xóa.

Xóa tất cả thư

 1. Mở Gmail.
 2. Ở phía trên bên trái, nhấp vào mũi tên Xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào Tất cả. Nếu có hơn một trang thư, bạn có thể nhấp vào Chọn tất cả cuộc hội thoại.
 4. Nhấp vào Xóa Xóa.
Dọn sạch Thùng rác của bạn

Nếu bạn không muốn thư ở lại trong thùng rác của bạn trong 30 ngày thì bạn có thể xóa thư vĩnh viễn.

 1. Mở Gmail.
 2. Ở phía bên trái của trang, nhấp vào Danh sách mở rộng​ tiếp đến Thùng rác.
 3. Để xóa một thư duy nhất, mở thư và nhấp vào Xóa vĩnh viễn.
 4. Để xóa tất cả thư trong thùng rác của bạn, nhấp vào Dọn sạch Thùng rác ngay​.

Khôi phục thư

Bạn có thể di chuyển thư ra khỏi thùng rác của bạn nếu bạn đã xóa chúng trong 30 ngày qua.

Xem các thư trong Thùng rác của bạn
 1. Mở Gmail.
 2. Ở phía bên trái của trang, nhấp vào Danh sách mở rộng​ tiếp đến Thùng rác.
Khôi phục thư từ Thùng rác
 1. Mở Gmail.
 2. Ở phía bên trái của trang, nhấp vào Danh sách mở rộng​ tiếp đến Thùng rác.
 3. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ thư nào bạn muốn di chuyển.
 4. Nhấp vào Di chuyển tớiDi chuyển tới.
 5. Chọn nơi bạn muốn di chuyển thư tới, như là hộp thư đến của bạn.

Michelle là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.