Xóa hoặc khôi phục thư Gmail đã bị xóa

Khi bạn xóa một thư, thư sẽ nằm trong Thùng rác của bạn trong 30 ngày. Sau thời gian đó, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản của bạn và không thể khôi phục. 

Xóa thư

Khi bạn xóa thư, thư sẽ nằm trong Thùng rác trong 30 ngày. Sau thời gian đó, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn. Nếu bạn muốn loại bỏ một thư khỏi hộp thư đến của bạn, nhưng không muốn xóa thư đó thì bạn có thể lưu trữ thư.

Xóa một thư duy nhất
 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Mở thư. (Nếu bạn muốn ở lại trong hộp thư đến của mình thì hãy chọn hộp bên cạnh thư).
 3. Nhấp vào Xóa Xóa.

Để xóa một thư duy nhất khỏi chuỗi email:

 1. Mở thư.
 2. Bên cạnh biểu tượng Trả lời Trả lời, hãy nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào Xóa thư này.
Xóa nhiều thư

Xóa nhiều thư

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Chọn hộp bên trái của các thư bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Xóa Xóa.

Xóa tất cả thư trong một danh mục

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào Tất cả. Nếu có hơn một trang thư, bạn có thể nhấp vào Chọn tất cả cuộc hội thoại.
 4. Nhấp vào Xóa Xóa.
Dọn sạch Thùng rác của bạn

Nếu không muốn thư ở lại trong thùng rác trong 30 ngày thì bạn có thể xóa thư vĩnh viễn.

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở bên trái của trang, hãy nhấp vào Thêm tiếp đến Thùng rác.
 3. Để xóa một thư duy nhất, hãy mở thư và nhấp vào Xóa vĩnh viễn.
 4. Để xóa tất cả thư trong thùng rác của bạn, nhấp vào Dọn sạch thùng rác ngay bây giờ.

Khôi phục thư

Bạn có thể di chuyển thư ra khỏi thùng rác nếu bạn đã xóa chúng trong 30 ngày qua.

Xem các thư trong Thùng rác
 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở bên trái của trang, hãy nhấp vào Thêm tiếp đến Thùng rác.
Khôi phục thư từ Thùng rác
 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở bên trái của trang, hãy nhấp vào Thêm tiếp đến Thùng rác.
 3. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ thư nào bạn muốn di chuyển.
 4. Nhấp vào biểu tượng Di chuyển đến Di chuyển tới.
 5. Chọn nơi bạn muốn di chuyển thư đến, như là hộp thư đến.

Michelle là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?