Xóa hoặc khôi phục thư Gmail đã bị xóa

Khi bạn xóa một thư, thư này sẽ được lưu trong Thùng rác trong 30 ngày. Sau thời gian đó, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản của bạn và không thể khôi phục.

Xóa thư

Khi bạn xóa một thư, thư này sẽ được lưu trong Thùng rác trong 30 ngày. Sau thời gian đó, thư sẽ bị xóa vĩnh viễn. Nếu bạn muốn loại bỏ một thư khỏi hộp thư đến của bạn, nhưng không muốn xóa thư đó thì bạn có thể lưu trữ thư.

Xóa một thư duy nhất

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Trỏ vào thư.
 3. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Gmail cổ điển, hãy chọn thư. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Để xóa một thư duy nhất khỏi chuỗi email:

 1. Mở thư.
 2. Bên cạnh biểu tượng Trả lời Trả lời, hãy nhấp vào Thêm Thêm.
  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Gmail cổ điển, hãy nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào Xóa thư này.

Xóa nhiều thư

Xóa nhiều thư

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Chọn hộp bên trái của các thư.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Xóa tất cả thư trong một danh mục

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn hộp để chọn tất cả thư. Nếu bạn có nhiều hơn một trang thư, hãy nhấp vào Chọn tất cả cuộc hội thoại.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Dọn sạch Thùng rác

Nếu không muốn thư ở lại trong thùng rác trong 30 ngày thì bạn có thể xóa thư vĩnh viễn.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở bên trái của trang, hãy cuộn xuống, sau đó nhấp vào Thêm tiếp đến Thùng rác.
 3. Chọn hộp bên cạnh thư bạn muốn xóa vĩnh viễn, sau đó nhấp vào Xóa vĩnh viễn.
 4. Để xóa tất cả thư trong thùng rác của bạn, hãy nhấp vào Dọn sạch thùng rác ngay bây giờ.

Khôi phục thư

Bạn có thể di chuyển thư ra khỏi Thùng rác nếu bạn đã xóa chúng trong 30 ngày qua.

Xem các thư trong Thùng rác

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở bên trái của trang, hãy cuộn xuống, sau đó nhấp vào Thêm tiếp đến Thùng rác.

Khôi phục thư từ Thùng rác

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở bên trái của trang, hãy cuộn xuống, sau đó nhấp vào Thêm tiếp đến Thùng rác.
 3. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ thư nào bạn muốn di chuyển.
 4. Nhấp vào biểu tượng Di chuyển đến Chuyển đến Hộp thư đến.
  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Gmail cổ điển, hãy nhấp vào biểu tượng Chuyển đến Di chuyển tới.
 5. Chọn vị trí bạn muốn chuyển thư đến.

Andrea là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?