Xóa email và khôi phục từ Thùng rác

Để xóa thư, hãy mở hoặc chọn thư và nhấp vào biểu tượng Thùng rác Xóa. Trong trường hợp bạn đổi ý và muốn khôi phục chúng, các thư đã bị xóa vẫn nằm trong thư mục Thùng rác khoảng 30 ngày. Sau 30 ngày đó, người dùng sẽ không khôi phục những thư đó được nữa.

Mẹo: Lưu trữ thay cho xóa

Thay vì xóa thư, bạn có thể lưu trữ thư đó. Khi bạn lưu trữ thư, thao tác này sẽ di chuyển thư của bạn khỏi hộp thư đến nhưng vẫn lưu thư đó trong tài khoản của bạn. Do đó, bạn có thể tìm kiếm thư sau này. Tìm hiểu thêm về lưu trữ thư.

Máy tính
Xóa thư
Xóa từng thư
 1. Mở Gmail.
 2. Mở thư (hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh thư).
 3. Nhấp vào biểu tượng Thùng rác Xóa.

Để xóa một thư cụ thể khỏi một chuỗi hội thoại, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh Trả lời và chọn Xóa thư này.

Xóa nhiều hoặc tất cả thư cùng một lúc
 1. Mở Gmail.
 2. Tìm nhóm thư bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm thư bằng cách tìm kiếm hoặc chọn tất cả các thư có một nhãn nhất định.
 3. Chọn thư bằng cách sử dụng hộp kiểm trên thanh công cụ phía trên thư của bạn. Thao tác này sẽ chọn tất cả thư hiện đang hiển thị trên trang.
 4. Ngay phía trên thư của bạn, bạn sẽ thấy một câu tương tự như sau:

  "Tất cả 20 cuộc hội thoại trên trang này đều được chọn. Chọn tất cả cuộc hội thoại khớp với tìm kiếm này."
  Sử dụng liên kết “Chọn tất cả cuộc hội thoại” để chọn các thư còn lại nếu bạn muốn xóa tất cả thư cùng một lúc thay vì từng trang một.

 5. Nếu bạn chắc chắn là không cần các thư đó nữa thì hãy nhấp vào biểu tượng Thùng rác Xóa.
Xóa thư vĩnh viễn bằng cách thủ công

Nếu muốn xóa vĩnh viễn thư ngay lập tức, bạn có thể thực hiện thao tác này theo cách thủ công.

 1. Chuyển tới Thùng rác (xem hướng dẫn ở trên).
 2. Để xóa từng thư một, hãy mở hoặc chọn thư và nhấp vào Xóa vĩnh viễn.
 3. Để xóa tất cả thư trong Thùng rác cùng một lúc, hãy nhấp vào liên kết Dọn sạch thùng rác ngay ở ngay phía trên thư.
Tìm và khôi phục thư

Thư sẽ vẫn nằm trong Thùng rác trong khoảng 30 ngày. Sau 30 ngày đó, người dùng sẽ không khôi phục được thư đó nữa. Bạn có thể tìm và di chuyển thư ra khỏi Thùng rác trước khi chúng bị xóa tự động.

Tìm thư trong Thùng rác
 1. Mở Gmail.
 2. Di chuột qua danh sách nhãn ở phía bên trái Gmail của bạn (dưới nút soạn thư).
 3. Nhấp vào Danh sách mở rộng ở cuối danh sách nhãn của bạn (có thể bạn cần phải cuộn xuống).
 4. Chọn Thùng rác.

Nếu bạn không thấy Thùng rác ở dưới ở dưới , hãy tìm Thùng rác phía trên danh sách nhãn của bạn.

Khôi phục thư đã xóa
 1. Tìm thư trong Thùng rác (xem ở trên).
 2. Mở thư (hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh thư).
 3. Nhấp vào biểu tượng Chuyển tới Move to.
 4. Chọn vị trí bạn muốn di chuyển thư đến chẳng hạn như Hộp thư đến hoặc nhãn khác.
Android 4.0 trở lên

Bạn có thể xóa lần lượt từng thư hoặc chọn nhiều thư. Để xóa tất cả thư, bạn sẽ cần phải đăng nhập vào Gmail trên máy tính.

Tác vụ lưu trữ và xóa

Bạn sẽ lưu trữ hay xóa thư? Cài đặt này cho phép bạn sử dụng tác vụ xóa được ưu tiên trong khi xem thư và thông báo.

 1. Trong ứng dụng Gmail, chạm vào menu Menu.
 2. Chạm vào Cài đặt.
 3. Chọn Cài đặt chung.
 4. Chạm vào Tác vụ lưu trữ và xóa.

Khi bạn chọn xem tác vụ lưu trữ, xem tác vụ xóa hoặc xem cả hai, bạn sẽ có thể:

 • Xem (các) biểu tượng khi bạn xem thư.
 • Chọn tác vụ (lưu trữ hoặc xóa) từ thông báo tương tác (Android 4.1 trở lên).
 • Vuốt để lưu trữ hoặc xóa (hãy nhớ chọn hộp cho cài đặt vuốt).

Mẹo: Các tác vụ bổ sung có trong menu Thêm, nên bạn luôn có thể xóa hoặc lưu trữ thư.

Xác nhận trước khi xóa

Để tránh vô tình xóa một thư quan trọng, bạn có thể bật các cài đặt này:

 1. Trong ứng dụng Gmail, chạm vào menu Menu.
 2. Chạm vào Cài đặt.
 3. Chọn Cài đặt chung.
 4. Chọn Xác nhận trước khi xóa, Xác nhận trước khi lưu trữ hoặc cả hai.
Tìm thư đã xóa
 1. Trong ứng dụng Gmail, chạm vào menu Menu.
 2. Chọn Thùng rác.
Di chuyển thư ra khỏi Thùng rác để thư không bị xóa
 1. Trong ứng dụng Gmail, chạm vào menu Menu.
 2. Chọn Thùng rác.
 3. Chọn hoặc mở thư.
 4. Chạm vào biểu tượng "Chuyển tới" Move to icon.
 5. Chọn một nhãn.
Dọn sạch thùng rác

Khi bạn dọn sạch thùng rác, thư bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản Gmail của bạn và không thể khôi phục được.

 1. Trong ứng dụng Gmail, chạm vào menu Menu.
 2. Chạm vào Thùng rác.
 3. Ở phía trên, chạm vào Dọn sạch thùng rác ngay bây giờ.
Android 2.3

Khi bạn xóa một thư trong ứng dụng Gmail dành cho Android, cuộc hội thoại được tự động lưu trữ và thêm vào nhãn Thùng rác.

Để xóa vĩnh viễn một cuộc hội thoại khỏi nhãn Thùng rác, hãy sử dụng ứng dụng web Gmail:

 1. Truy cập m.google.com trong trình duyệt web dành cho thiết bị di động của bạn để truy cập ứng dụng web Gmail.
 2. Từ Hộp thư đến, chạm vào Menu.
 3. Chọn nhãn Thùng rác.
 4. Chọn các cuộc hội thoại bạn muốn xóa.
 5. Chạm vào Xóa vĩnh viễn.

Tìm hiểu thêm

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.