Xóa thư

Để xóa thư, hãy mở hoặc chọn thư và nhấp vào biểu tượng Thùng rác Delete. Trong trường hợp bạn đổi ý và muốn khôi phục chúng, các thư đã bị xóa vẫn nằm trong thư mục Thùng rác khoảng 30 ngày. Sau 30 ngày đó, người dùng sẽ không khôi phục những thư đó được nữa.

Mẹo: Lưu trữ thay cho xóa

Thay vì xóa thư, bạn có thể lưu trữ thư đó. Khi bạn lưu trữ thư, thao tác này sẽ di chuyển thư của bạn khỏi hộp thư đến nhưng vẫn lưu thư đó trong tài khoản của bạn. Do đó, bạn có thể tìm kiếm thư sau này. Tìm hiểu thêm về lưu trữ thư.

Xóa thư

Xóa thư cá nhân

 1. Mở Gmail.
 2. Mở thư (hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh thư).
 3. Nhấp vào biểu tượng Thùng rác Delete.

Để xóa một thư cụ thể khỏi một chuỗi hội thoại, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh Trả lời và chọn Xóa thư này.

Xóa nhiều hoặc tất cả thư cùng một lúc

 1. Mở Gmail.
 2. Tìm nhóm thư bạn muốn xóa. Bạn có thể tìm thư bằng cách tìm kiếm hoặc chọn tất cả các thư có một nhãn nhất định.
 3. Chọn thư bằng cách sử dụng hộp kiểm trên thanh công cụ phía trên thư của bạn. Thao tác này sẽ chọn tất cả thư hiện đang hiển thị trên trang.

   
 4. Ngay phía trên thư của bạn, bạn sẽ thấy một câu tương tự như sau:

  "Tất cả 20 cuộc hội thoại trên trang này đều được chọn. Chọn tất cả các cuộc hội thoại phù hợp với tìm kiếm này."
  Sử dụng liên kết “Chọn tất cả các cuộc hội thoại” để chọn các thư còn lại nếu bạn muốn xóa tất cả thư cùng một lúc thay vì từng trang một.
   
 5. Nếu bạn chắc rằng là không cần các thư đó nữa, hãy nhấp vào biểu tượng Thùng rác Delete.
Khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn

Thư sẽ vẫn nằm trong Thùng rác trong khoảng 30 ngày. Sau 30 ngày đó, người dùng sẽ không khôi phục được thư đó nữa. Bạn có thể tìm và di chuyển thư ra khỏi Thùng rác trước khi chúng bị xóa tự động.

Tìm thư trong Thùng rác
 1. Mở Gmail.
 2. Di chuột qua danh sách nhãn ở phía bên trái Gmail của bạn (dưới nút soạn thư).
 3. Nhấp vào Danh sách mở rộng ở cuối danh sách nhãn của bạn (có thể bạn cần phải cuộn xuống).
 4. Chọn Thùng rác.

Nếu bạn không thấy Thùng rác ở dưới Danh sách mở rộng , hãy tìm Thùng rác phía trên danh sách nhãn của bạn.

Khôi phục thư đã xóa
 1. Tìm thư trong Thùng rác (xem ở trên).
 2. Mở thư (hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh thư).
 3. Nhấp vào biểu tượng Di chuyển tới.
  Gmail Move to icon
   
 4. Chọn vị trí bạn muốn di chuyển thư đến chẳng hạn như Hộp thư đến hoặc nhãn khác.
Xóa thư vĩnh viễn theo cách thủ công

Nếu muốn xóa vĩnh viễn thư ngay lập tức, bạn có thể thực hiện thao tác này theo cách thủ công.

 1. Đi đến Thùng rác (xem hướng dẫn ở trên).
 2. Để xóa từng thư một, hãy mở hoặc chọn thư và nhấp vào Xóa vĩnh viễn.
 3. Để xóa tất cả thư trong Thùng rác cùng một lúc, hãy nhấp vào liên kết Dọn sạch thùng rác ngay bây giờ ở ngay phía trên thư.

Tìm hiểu thêm

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích