Radera eller återställa raderade Gmail-meddelanden

När du raderar ett meddelande finns det kvar i papperskorgen i 30 dagar. Efter detta raderas det permanent från kontot och kan inte återställas.

Radera meddelanden

När du raderar ett meddelande finns det kvar i papperskorgen i 30 dagar. Därefter raderas det permanent. Om du vill ta bort ett meddelande från inkorgen utan att radera det kan du arkivera meddelandet.

Radera ett enskilt meddelande

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Peka på meddelandet.
 3. Klicka på Radera Radera till höger.

Så här raderar du ett enskilt meddelande från en e-posttråd:

 1. Öppna meddelandet.
 2. Bredvid Svara Svara klickar du på Mer Mer.
 3. Klicka på Radera det här meddelandet.

Radera flera meddelanden

Radera flera meddelanden

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Markera kryssrutorna till vänster om meddelandena.
 3. Klicka på Radera Radera högst upp.

Radera alla meddelanden i en kategori

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Välj alla meddelandena genom att markera kryssrutan högst upp till vänster. Om du har flera sidor med meddelanden klickar du på Markera alla konversationer.
 3. Klicka på Radera Radera högst upp.

Tömma papperskorgen

Om du inte vill att ett meddelande ska finnas kvar i papperskorgen i 30 dagar kan du radera det permanent.

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Rulla nedåt till vänster på sidan och klicka på Mer följt av Papperskorg.
 3. Markera kryssrutan bredvid de meddelanden som du vill radera permanent. Klicka sedan på Radera permanent.
  Obs! Alternativet Radera permanent är bara tillgängligt i papperskorgen. Du kan inte radera objekt permanent från vyn med sökresultat.
 4. Om du vill radera alla meddelanden i papperskorgen klickar du på Töm papperskorgen nu.

Återställa e-postmeddelanden

Du kan flytta meddelanden från papperskorgen om det var högst 30 dagar sedan du raderade dem.

Visa meddelandena i papperskorgen

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Rulla nedåt till vänster på sidan och klicka på Mer följt av Papperskorg.

Återställa meddelanden från papperskorgen

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Rulla nedåt till vänster på sidan och klicka på Mer följt av Papperskorg.
 3. Markera kryssrutan bredvid de meddelandena som du vill flytta.
 4. Klicka på Flytta till Flytta till Inkorgen.
 5. Välj vart du vill flytta meddelandet.