Radera meddelanden

Knappen Trashcan icon Ta bort flyttar meddelanden till papperskorgen. När ett meddelande har legat i papperskorgen i cirka 30 dagar raderas det permanent automatiskt.*Meddelanden som raderas från papperskorgen kan inte återställas.

Tips: Arkivera istället för att ta bort

Om det finns en risk att du behöver ett meddelande senare ska du arkivera det i stället.

Gmail Archive icon

Vid arkivering tas meddelandet bort från inkorgen men behålls det på kontot så att du kan hitta det senare. Läs mer om arkivering av meddelanden.

Radera så här

Radera enskilda meddelanden

 1. Öppna Gmail.
 2. Öppna meddelandet (eller markera kryssrutan bredvid det).
 3. Klicka på knappen Ta bort.
  Gmail Delete icon

Om du vill radera ett visst meddelande från en konversationstråd klickar du på nedpilen bredvid Svara och väljer Ta bort det här meddelandet.

Reply drop-down arrow

Radera flera eller alla meddelanden samtidigt

 1. Öppna Gmail.
 2. Leta upp en grupp av meddelanden som du vill ta bort, exempelvis alla meddelanden som matchar sökkriterierna eller alla meddelanden med en etikett.
 3. Markera meddelanden med kryssrutan i verktygsfältet ovanför meddelandena. Då markeras alla meddelanden som är synliga på sidan.

   
 4. Rakt ovanför meddelandena bör du se en mening liknande denna:

  "Alla 20 konversationer på den här sidan har markerats. Markera alla konversationer som matchar denna sökning."

  Select all messages link

  Använd länken "Markera alla konversationer" om du vill markera de övriga meddelandena om du vill radera alla meddelanden samtidigt istället för en sida i taget.
   
 5. Om du är säker på att du inte kommer att behöva de här meddelandena i framtiden klickar du på knappen Ta bort.
  Gmail Delete icon
   

Meddelanden i papperskorgen

Meddelandena ligger i papperskorgen i ca 30 dagar innan de raderas permanent. Du kan flytta meddelanden från papperskorgen så att de inte tas bort från kontot automatiskt eller så att du kan radera meddelanden permanent själv.

Hitta meddelanden i papperskorgen

 1. Öppna Gmail.
 2. Håll muspekaren över etikettlistan till vänster i Gmail (nedanför knappen Skriv).
 3. Klicka på Mer längst ned i etikettlistan (du måste kanske rulla ned).
  More link
   
 4. Välj Papperskorgen.
  Spam label

  Om du inte ser Papperskogen under Mer letar du efter Papperskorgen i början av etikettlistan.
   

Återskapa borttagna meddelanden

 1. Leta upp meddelandet i Papperskorgen (se ovan).
 2. Öppna meddelandet (eller markera kryssrutan bredvid det).
 3. Klicka på knappen Flytta till.
  Gmail Move to icon
   
 4. Välj vart du vill flytta meddelandet till, exempelvis Inkorgen eller en annan etikett.
När ett meddelande har legat i papperskorgen i cirka 30 dagar raderas det permanent automatiskt.*Meddelanden som raderas från papperskorgen kan inte återställas.


Manuell permanent radering av meddelanden

Om du vill inte vill vänta på att meddelanden raderas permanent kan du se till att meddelanden försvinner från kontot direkt.

 1. Öppna Papperskorgen (se anvisningar ovan).
 2. Om du vill radera enskilda meddelanden öppnar eller markerar du meddelandet och klickar på knappen Radera permanent.
 3. Om du vill radera alla meddelanden i papperskorgen samtidigt klickar du på länken Töm papperskorgen nu ovanför meddelandena.

Läs mer