Brisanje ali obnavljanje sporočil v Gmailu

Ko izbrišete sporočilo, ostane v smetnjaku 30 dni. Po 30 dneh bo sporočilo trajno izbrisano iz računa in ga ne bo mogoče obnoviti.

Brisanje enega ali več sporočil

 1. V iPhonu ali iPadu odprite aplikacijo Gmail .
 2. Na levi strani vsakega sporočila, ki ga želite izbrisati, se dotaknite slike profila pošiljatelja.
 3. Na vrhu se dotaknite ikone za brisanje .

Hitro brisanje več sporočil

 1. V iPhonu ali iPadu odprite aplikacijo Gmail .
 2. Na levi strani sporočila se dotaknite profilne slike pošiljatelja.
 3. V zgornjem levem kotu se dotaknite polja pri možnosti »Select all« (Izberi vse).
  • Nasvet: Če želite izbrati več sporočil, se pomaknite navzdol in se znova dotaknite polja ob možnosti »Select all« (Izberi vse).
 4. Na vrhu se dotaknite ikone za brisanje .

Dodajanje možnosti »Trash« (Smetnjak) kot dejanje vlečenja

Če želite sporočila v nabiralniku za prejeto pošto hitro arhivirati tako, da povlečete v levo ali desno, dodajte »Trash« (Smetnjak) kot dejanje vlečenja.

 1. V iPhonu ali iPadu odprite aplikacijo Gmail .
 2. V zgornjem levem kotu se dotaknite ikone menija Meni in nato Settings (Nastavitve).
 3. V nabiralniku za prejeto pošto se dotaknite možnosti Inbox customizations (Prilagoditve nabiralnika) in nato Mail swipe actions (Dejanja vlečenja za pošto) in nato Right swipe (Vlečenje v desno) ali Left swipe (Vlečenje v levo). 
 4. Dotaknite se možnosti Trash (Smetnjak).
 5. V zgornjem desnem kotu se dotaknite možnosti Done (Končano).

Praznjenje smetnjaka

Če ne želite, da sporočilo ostane v smetnjaku 30 dni, ga lahko trajno izbrišete.

 1. V iPhonu ali iPadu odprite aplikacijo Gmail .
 2. V zgornjem levem kotu se dotaknite ikone menija Meni in nato Trash (Smetnjak).
 3. Na vrhu se dotaknite možnosti Empty trash now (Zdaj izprazni smetnjak).

Obnovitev sporočil iz smetnjaka

Pomembno:

 • Iz smetnjaka obnovite lahko samo sporočila, ki so bila izbrisana v zadnjih 30 dneh. 
 • Sporočil, ki so trajno izbrisana, ali sporočil, ki so v smetnjaku več kot 30 dni, ni mogoče obnoviti.
 1. V iPhonu ali iPadu odprite aplikacijo Gmail .
 2. V zgornjem levem kotu se dotaknite ikone menija Meni in nato Trash (Smetnjak).
 3. Na levi strani vsakega sporočila, ki ga želite obnoviti, se dotaknite slike profila pošiljatelja.
 4. V zgornjem desnem kotu se dotaknite ikone menija za več možnosti 더보기 in nato Move (Premakni).
 5. V meniju »Move« (Premakni) izberite, kam želite premakniti sporočila.

Sorodna vira

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni