E-mails verwijderen en terugzetten uit de prullenbak

Als je een e-mail wilt verwijderen, open of selecteer je het bericht en klik je op het prullenbakpictogram Verwijderen. Als je van gedachten verandert en het verwijderen ongedaan wilt maken, kun je verwijderde berichten nog ongeveer 30 dagen terughalen uit de map 'Prullenbak'. Na die tijd kunnen ze niet meer door gebruikers worden teruggehaald.

Tip: Archiveren in plaats van verwijderen

In plaats van een bericht te verwijderen, kun je het archiveren. Als je een bericht archiveert, wordt het bericht uit je postvak IN gehaald. Het wordt echter wel bewaard in je account, zodat je er later weer naar kunt zoeken. Meer informatie over berichten archiveren.

Computer
Berichten verwijderen
Afzonderlijke berichten verwijderen
 1. Open Gmail.
 2. Open het bericht (of vink het vakje naast het bericht aan).
 3. Klik op het prullenbakpictogram Verwijderen.

Als je een specifiek bericht uit een gesprek wilt verwijderen, klik je op de pijl naar beneden naast Beantwoorden en kies je Dit bericht verwijderen.

Veel of alle berichten tegelijk verwijderen
 1. Open Gmail.
 2. Zoek de groep berichten die je wilt verwijderen. Je kunt berichten vinden door te zoeken of door alle berichten met een bepaald label te selecteren.
 3. Selecteer berichten door het selectievakje in de werkbalk boven je berichten aan te vinken. Hierdoor worden alle berichten die te zien zijn op de pagina geselecteerd.
 4. Direct boven je berichten komt er een zin als de volgende te staan:

  'Alle 20 gesprekken op deze pagina zijn geselecteerd. Selecteer alle gesprekken die voldoen aan deze zoekopdracht.'
  Gebruik de link 'Selecteer alle gesprekken' om de rest van de berichten te selecteren als je alle berichten tegelijk wilt verwijderen, in plaats van één pagina tegelijk.

 5. Als je zeker weet dat je deze berichten in de toekomst niet meer nodig hebt, klik je op het prullenbakpictogram Verwijderen.
Handmatig berichten definitief verwijderen

Als je een bericht meteen permanent wilt verwijderen, kun je dit handmatig doen.

 1. Ga naar de Prullenbak (kijk voor instructies hierboven).
 2. Als je berichten individueel wilt verwijderen, open of selecteer je het bericht en klik je op de knop Definitief verwijderen.
 3. Als je alle berichten in de Prullenbak in één keer wilt verwijderen, klik je op de link Prullenbak leegmaken, direct boven de berichten.
Berichten zoeken en terughalen

Berichten blijven ongeveer 30 dagen in de Prullenbak staan voor ze definitief worden verwijderd. Je kunt berichten vinden in de Prullenbak en ze er weer uit halen voordat ze automatisch worden verwijderd.

Berichten vinden in de Prullenbak
 1. Open Gmail.
 2. Plaats de muisaanwijzer op de lijst met labels aan de linkerkant van je Gmail (onder de knop 'Opstellen').
 3. Klik op Meer onder aan de lijst met labels (wellicht moet je omlaag scrollen).
 4. Selecteer Prullenbak.

Als je Prullenbak niet ziet staan onder Meer , kijk dan of Prullenbak boven aan je lijst met labels staat.

Verwijderde berichten herstellen
 1. Vind het bericht in de Prullenbak (zie hierboven).
 2. Open het bericht (of vink het vakje naast het bericht aan).
 3. Klik op het pictogram Verplaatsen naar Move to.
 4. Kies waarnaar je het bericht wilt verplaatsen, zoals Postvak IN of een ander label.
Android 4.0 en hoger

Je kunt berichten afzonderlijk verwijderen of meerdere berichten tegelijk selecteren. Als je alle berichten wilt verwijderen, moet je inloggen bij Gmail op je computer.

Acties voor archiveren en verwijderen

Wat doe je vaker, berichten archiveren of verwijderen? Met deze instelling wordt je voorkeursactie zichtbaar gemaakt bij het bekijken van berichten en meldingen.

 1. Tik in de Gmail-app op het menu Menu.
 2. Tik op Instellingen.
 3. Selecteer Algemene instellingen.
 4. Tik op Acties voor archiveren of verwijderen.

Wanneer je de opties voor archiveren, verwijderen of beide laat weergeven, kun je het volgende doen:

 • De pictogrammen zien wanneer je je e-mail bekijkt.
 • De actie kiezen (archiveren of verwijderen) vanuit interactieve meldingen (Android 4.1 en hoger).
 • Vegen om te archiveren of te verwijderen (zorg dat het vakje bij de instelling voor vegen is aangevinkt).

Tip: Je vindt extra acties in het menu Meer, dus je kunt berichten altijd verwijderen of archiveren.

Bevestigen vóór verwijderen

Je kunt de volgende instellingen inschakelen om te voorkomen dat je een bericht per ongeluk verwijdert:

 1. Tik in de Gmail-app op het menu Menu.
 2. Tik op Instellingen.
 3. Selecteer Algemene instellingen.
 4. Vink het vakje aan voor Bevestigen voor verwijderen, Bevestigen voor archiveren, of voor beide opties.
Verwijderde berichten zoeken
 1. Tik in de Gmail-app op het menu Menu.
 2. Selecteer Prullenbak.
Berichten uit de Prullenbak verplaatsen zodat ze niet worden verwijderd
 1. Tik in de Gmail-app op het menu Menu.
 2. Selecteer Prullenbak.
 3. Selecteer of open een bericht.
 4. Tik op het pictogram 'Verplaatsen naar' Move to icon.
 5. Kies een label.
Prullenbak leegmaken

Als je de Prullenbak leegmaakt, worden berichten definitief verwijderd uit je Gmail-account. Deze kunnen niet worden hersteld.

 1. Tik in de Gmail-app op het menu Menu.
 2. Selecteer Prullenbak.
 3. Tik op het menu Meer.
 4. Tik op Prullenbak leegmaken.
Android 2.3

Als je in de Gmail-app voor Android een bericht verwijdert, wordt het gesprek automatisch gearchiveerd en toegevoegd aan het label Prullenbak.

Gebruik de Gmail-webapp als je een gesprek definitief wilt verwijderen uit het label Prullenbak:

 1. Ga naar m.google.com in je mobiele webbrowser om de Gmail-webapp weer te geven.
 2. Tik op Menu in de Inbox.
 3. Selecteer het label Prullenbak.
 4. Selecteer de gesprekken die je wilt verwijderen.
 5. Tik op Definitief verwijderen.

Meer informatie

Vivian is Gmail-expert en auteur van deze Help-pagina. Geef haar feedback over deze Help-pagina.

Was dit artikel nuttig?