Berichten verwijderen

Als je een bericht wilt verwijderen, klik je op het Trashcan icon prullenbakpictogram om het bericht te verplaatsen naar de map Prullenbak. Berichten blijven ongeveer 30 dagen in de map Prullenbak staan voor ze permanent worden verwijderd.

Archiveren in plaats van verwijderen

In plaats van een bericht te verwijderen, kun je het archiveren. Als je een bericht archiveert, wordt het bericht uit je postvak IN gehaald. Het wordt echter wel bewaard in je account, zodat je er later weer naar kunt zoeken. Meer informatie over berichten archiveren.

Berichten verwijderen

Individuele berichten verwijderen

 1. Open Gmail.
 2. Open het bericht (of selecteer het vakje naast het bericht).
 3. Klik op het Trashcan icon prullenbakpictogram.

Als je een specifiek bericht uit een gesprek wilt verwijderen klik je op de pijl naar beneden naast Beantwoorden en kies je Dit bericht verwijderen.

Reply drop-down arrow

Veel of alle berichten tegelijk verwijderen

 1. Open Gmail.
 2. Zoek de groep berichten die je wilt verwijderen. Je kunt berichten vinden door te zoeken of door alle berichten met een bepaald label te selecteren.
 3. Selecteer berichten door het selectievakje in de werkbalk boven je berichten aan te vinken. Hierdoor worden alle berichten die te zien zijn op de pagina geselecteerd.

   
 4. Direct boven je berichten komt er een zin als de volgende te staan:

  'Alle 20 gesprekken op deze pagina zijn geselecteerd. Selecteer alle gesprekken die voldoen aan deze zoekopdracht.'

  Select all messages link

  Gebruik de link 'Selecteer alle gesprekken' om de rest van de berichten te selecteren als je alle berichten tegelijk wilt verwijderen, in plaats van één pagina tegelijk.
   
 5. Als je zeker weet dat je deze berichten in de toekomst niet meer nodig hebt, klik je op het Trashcan icon prullenbakpictogram.

   

Berichten in de Prullenbak

Berichten blijven ongeveer 30 dagen in de Prullenbak staan voor ze permanent worden verwijderd. Je kunt berichten vinden in de Prullenbak en ze er weer uit halen voordat ze automatisch worden verwijderd.

Berichten vinden in de Prullenbak

 1. Open Gmail.
 2. Plaats de muisaanwijzer over de lijst met labels aan de linkerkant van je Gmail (onder de knop 'Opstellen').
 3. Klik op Meer onder aan de lijst met labels (wellicht moet je omlaag scrollen).

   
 4. Selecteer Prullenbak.


  Als je Prullenbak niet ziet staan onder Meer , kijk dan of Prullenbak boven aan je lijst met labels staat.
   

Verwijderde berichten herstellen

 1. Vind het bericht in de Prullenbak (zie hierboven).
 2. Open het bericht (of selecteer het vakje naast het bericht).
 3. Klik op het pictogram Verplaatsen naar.

   
 4. Kies waarnaar je het bericht wilt verplaatsen, zoals Postvak IN of een ander label.


Handmatig berichten permanent verwijderen

Als je een bericht meteen permanent wilt verwijderen, kun je dit handmatig doen.

 1. Ga naar de Prullenbak (kijk voor instructies hierboven).
 2. Als je berichten individueel wilt verwijderen, open of selecteer je het bericht en klik je op de knop Definitief verwijderen.
 3. Als je alle berichten in de Prullenbak in één keer wilt verwijderen, klik je op de link Prullenbak leegmaken, direct boven de berichten.

Meer informatie