حذف یا بازیابی پیام‌های Gmail

وقتی پیامی را حذف می‌کنید، به‌مدت ۳۰ روز در «حذف‌شده‌ها» باقی می‌ماند. پس‌از ۳۰ روز، پیام برای همیشه از حسابتان حذف می‌شود و دیگر قابل‌بازیابی نیست.

حذف یک یا چند پیام

 1. در رایانه، به Gmail بروید.
 2. در سمت راست هر پیامی که می‌خواهید حذف کنید، چارگوش را علامت بزنید.
 3. در بالا، روی «حذف» کلیک کنید.

نکته: برای حذف یک پیام در رشته:

 1. پیام موردنظر را باز کنید.
 2. در کنار «پاسخ دادن» ، روی «بیشتر»بیشتر و سپس حذف این پیام کلیک کنید.

حذف همه پیام‌های موجود در یک دسته

پویانمایی که نشان می‌دهد چگونه در رایانه همه پیام‌ها را در «صندوق ورودی» یا دسته دیگری در Gmail حذف کنید

 1. در رایانه، به Gmail بروید.
 2. صندوق ورودی، برچسب، یا دسته دیگری را در سمت راست انتخاب کنید.
 3. در بالا سمت راست در بالای پیام‌هایتان، «چارگوش انتخاب» را علامت بزنید. 
  • اعلانی نمایش داده می‌شود که تعداد مکالمه‌های انتخاب‌شده را نشان می‌دهد. برای انتخاب همه پیام‌ها، روی پیوند موجود در اعلان کلیک کنید.
 4. در بالا، روی «حذف» کلیک کنید.

خالی کردن «حذف شده‌ها»

 1. در رایانه، به Gmail بروید.
 2. در سمت راست، روی بیشتر و سپس حذف‌شده‌ها کلیک کنید.
 3. در سمت راست هر پیامی که می‌خواهید برای همیشه حذف کنید، چارگوش را علامت بزنید.
 4. در بالا، روی حذف برای همیشه کلیک کنید.

نکته: برای حذف همه پیام‌های موجود در «حذف‌شده‌ها»، در اعلان، روی خالی کردن حذف‌شده‌ها همین الآن کلیک کنید.

بازیابی پیام‌ها از «حذف‌شده‌ها»

مهم: نمی‌توانید پیام‌هایی را که برای همیشه حذف شده‌اند یا پیام‌هایی را که بیش‌از ۳۰ روز در «حذف‌شده‌ها» بوده‌اند بازیابی کنید.

اگر پیام‌هایتان را در ۳۰ روز گذشته حذف کرده باشید، می‌توانید آن‌ها را به خارج از «حذف‌شده‌ها» انتقال دهید.

پویانمایی که نشان می‌دهد چگونه در رایانه پیام‌ها را از «حذف‌شده‌های Gmail» به مکان دیگری انتقال دهید

 1. در رایانه، به Gmail بروید.
 2. در سمت راست، روی بیشتر و سپس حذف‌شده‌ها کلیک کنید.
 3. در سمت راست هر پیامی که می‌خواهید بازیابی کنید، چارگوش را علامت بزنید.
 4. در بالا، روی «انتقال به صندوق ورودی» کلیک کنید.
 5. در منو «انتقال به»، مکان موردنظرتان را برای انتقال پیام‌ها انتخاب کنید.

منابع مربوط

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
11390231178365580112
true
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
true
true
true
17