Διαγραφή ή ανάκτηση μηνυμάτων στο Gmail

Όταν διαγράφετε ένα μήνυμα, παραμένει στον κάδο απορριμμάτων σας για 30 ημέρες. Μετά από 30 ημέρες, το μήνυμα διαγράφεται οριστικά από τον λογαριασμό σας και δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Διαγραφή ενός ή περισσότερων μηνυμάτων

 1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στο Gmail.
 2. Επιλέξτε το πλαίσιο στα αριστερά κάθε μηνύματος που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Στην κορυφή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή .

Συμβουλή: Για να διαγράψετε ένα μήνυμα σε ένα νήμα:

 1. Ανοίξτε το μήνυμα.
 2. Δίπλα στο εικονίδιο Απάντηση , κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Διαγραφή αυτού του μηνύματος.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων σε μια κατηγορία

Μια κινούμενη εικόνα που δείχνει πώς μπορείτε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα στα εισερχόμενά σας στο Gmail ή σε κάποια άλλη κατηγορία στον υπολογιστή σας

 1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στο Gmail.
 2. Στα αριστερά, επιλέξτε τα εισερχόμενα, την ετικέτα ή κάποια άλλη κατηγορία.
 3. Επάνω αριστερά, πάνω από τα μηνύματά σας, επιλέξτε το στοιχείο Επιλογή πλαισίου. 
  • Εμφανίζεται μια ειδοποίηση που δείχνει τον αριθμό των επιλεγμένων συνομιλιών. Για να επιλέξετε όλα τα μηνύματα, κάντε κλικ στον σύνδεσμο στην ειδοποίηση.
 4. Στην κορυφή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή .

Άδειασμα του κάδου

 1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στο Gmail.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα και μετά Κάδος απορριμμάτων.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο στα αριστερά κάθε μηνύματος που θέλετε να διαγράψετε οριστικά.
 4. Στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Οριστική διαγραφή.

Συμβουλή: Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα στον κάδο, στην ειδοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Άδειασμα κάδου απορριμμάτων τώρα.

Ανάκτηση μηνυμάτων από τον κάδο

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να ανακτήσετε μηνύματα που έχουν διαγραφεί οριστικά ή μηνύματα που βρίσκονται στον κάδο για περισσότερες από 30 ημέρες.

Αν διαγράψατε τα μηνύματά σας τις τελευταίες 30 ημέρες, μπορείτε να τα μετακινήσετε από τον κάδο.

Μια κινούμενη εικόνα που δείχνει πώς μπορείτε να μετακινήσετε μηνύματα από τον κάδο του Gmail σε κάποια άλλη τοποθεσία στον υπολογιστή σας

 1. Στον υπολογιστή, μεταβείτε στο Gmail.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα και μετά Κάδος.
 3. Επιλέξτε το πλαίσιο στα αριστερά κάθε μηνύματος που θέλετε να ανακτήσετε.
 4. Στην κορυφή, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση σε .
 5. Στο μενού Μετακίνηση σε, επιλέξτε πού θέλετε να μετακινήσετε τα μηνύματα.

Σχετικοί πόροι

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού