Изтриване или възстановяване на изтрити съобщения в Gmail

Когато изтриете съобщение, то остава в кошчето за 30 дни. След това то ще бъде изтрито окончателно от профила ви и не може да бъде възстановено.

Изтриване на съобщения

Когато изтриете съобщение, то остава в кошчето за 30 дни. След това ще бъде изтрито окончателно. Ако искате да премахнете съобщение от „Вх. поща“, но не и да го изтривате, можете да го архивирате.

Изтриване на едно съобщение

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Посочете съобщение.
 3. Кликнете върху „Изтриване“ Изтриване вдясно.

За да изтриете едно съобщение от нишка с имейли:

 1. Отворете съобщението.
 2. До „Отговор“ Отговор, кликнете върху „Още“ Още.
 3. Кликнете върху Изтриване на това съобщение.

Изтриване на няколко съобщения

Изтриване на няколко съобщения

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Поставете отметки в квадратчетата вляво от съобщенията.
 3. Кликнете върху „Изтриване“ Изтриване в горната част.

Изтриване на всички съобщения в категория

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Горе вляво поставете отметка в квадратчето, за да изберете всички съобщения. Ако съобщенията са на повече от една страница, кликнете върху Избиране на всички кореспонденции.
 3. Кликнете върху „Изтриване“ Изтриване в горната част.

Изпразване на кошчето

Ако не искате съобщение да остава в кошчето ви 30 дни, можете да го изтриете окончателно.

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. В лявата част на страницата кликнете върху Още .
 3. Превъртете до и след това Кошче .
 4. Поставете отметки в квадратчетата до съобщенията, които искате да изтриете окончателно, след което кликнете върху Изтриване завинаги.
  Забележка: Опцията Изтриване завинаги е налице само в „Кошче“. Не можете да изтриете елементи завинаги от изгледа „Резултати от търсенето“.
 5. За да изтриете всички съобщения в кошчето, кликнете върху Изпразване на кошчето сега.

Отмяна на изтриването на съобщения

Можете да преместите съобщения извън кошчето, ако сте ги изтрили преди по-малко от 30 дни.

Преглед на съобщенията в кошчето

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Отляво на страницата превъртете надолу и кликнете върху Още и след това Кошче .

Възстановяване на съобщения от кошчето

 1. На компютъра си отворете Gmail.
 2. Отляво на страницата превъртете надолу, след което кликнете върху Още и след това Кошче .
 3. Поставете отметки в квадратчетата до съобщенията, които искате да преместите.
 4. Кликнете върху „Преместване във“ Преместване във „Вх. поща“.
 5. Изберете къде да преместите съобщението.