Suprimir missatges de Gmail o recuperar-los

Quan suprimiu un missatge, es desa a la paperera durant 30 dies. Passat aquest temps, se suprimeix definitivament del compte i no es pot recuperar.

Suprimir missatges

Quan suprimiu un missatge, es desa a la paperera durant 30 dies. Passat aquest temps, se suprimeix definitivament. Si voleu suprimir un missatge de la safata d'entrada sense eliminar-lo, podeu arxivar-lo.

Suprimir un sol missatge

 1. A l'ordinador, aneu a Gmail.
 2. Poseu el cursor a sobre del missatge.
 3. A la dreta, feu clic a Suprimeix Suprimeix.

Per suprimir un sol missatge d'una conversa de correu electrònic, seguiu aquests passos:

 1. Obriu el missatge.
 2. Al costat de Respon Respon, feu clic a Més Més.
 3. Feu clic a Suprimeix aquest missatge.

Suprimir diversos missatges

Suprimir diversos missatges

 1. A l'ordinador, aneu a Gmail.
 2. Marqueu les caselles que hi ha a l'esquerra dels missatges.
 3. A la part superior, feu clic a Suprimeix Suprimeix.

Suprimir tots els missatges d'una categoria

 1. A l'ordinador, aneu a Gmail.
 2. A la part superior esquerra, marqueu la casella per seleccionar tots els missatges. Si teniu més d'una pàgina de missatges, feu clic a Selecciona totes les converses.
 3. A la part superior, feu clic a Suprimeix Suprimeix.

Buidar la paperera

Si no voleu que un missatge es desi a la paperera durant 30 dies, podeu suprimir-lo permanentment.

 1. A l'ordinador, aneu a Gmail.
 2. Al costat esquerre de la pàgina, feu clic a Més.
 3. Desplaceu-vos fins a i després Paperera.
 4. Marqueu la casella dels missatges que vulgueu suprimir permanentment i feu clic a Suprimeix definitivament.
  Nota: l'opció Suprimeix definitivament només està disponible a la paperera. No podeu suprimir elements definitivament des de la visualització de resultats de la cerca.
 5. Per suprimir tots els missatges de la paperera, feu clic a Buida la paperera ara.

Recuperar missatges

Podeu treure missatges de la paperera si els heu suprimit durant els últims 30 dies.

Veure els missatges de la paperera

 1. A l'ordinador, aneu a Gmail.
 2. A la part esquerra de la pàgina, desplaceu-vos cap avall i feu clic a Més i després Paperera.

Recuperar missatges de la paperera

 1. A l'ordinador, aneu a Gmail.
 2. A la part esquerra de la pàgina, desplaceu-vos cap avall i feu clic a Més i després Paperera.
 3. Marqueu les caselles dels missatges que vulgueu moure.
 4. Feu clic a Mou a Mou a la Safata d.
 5. Trieu on voleu moure el missatge.