Cập nhật ứng dụng Gmail dành cho Android của bạn

Nếu bạn đang sử dụng một phiên bản cũ hơn của ứng dụng Gmail dành cho Android thì thư của bạn có thể không được bảo mật và bạn sẽ không khai thác tối đa Gmail.

Bằng cách sử dụng ứng dụng Gmail mới nhất, bạn sẽ nhận được:

  • Gmail nhanh hơn
  • Bảo mật tốt hơn
  • Các tính năng mới, như chặn email và các tùy chọn định dạng mới

CẬP NHẬT ỨNG DỤNG GMAIL CỦA BẠN

Bạn có thể làm gì trong ứng dụng Gmail mới nhất

Sau khi đã cập nhật ứng dụng, bạn có thể sử dụng các thông tin bên dưới để khám phá các thay đổi với Gmail.

Bảo mật tài khoản của bạn

Bạn sẽ nhận được các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất và các cảnh báo, bao gồm:

  • Cảnh báo khi thư không được bảo mật
  • Cảnh báo về người gửi đáng ngờ
  • Xác thực và đồng bộ hóa được cải thiện

Tìm hiểu cách kiểm tra cảnh báo bảo mật trong ứng dụng Gmail mới nhất.

Thay đổi phông chữ, màu sắc và định dạng

Hãy làm cho thư của bạn dễ đọc hơn với chữ in đậm, màu sắc và các định dạng khác. Thư của bạn sẽ trông giống như bạn gửi chúng từ máy tính.

Tìm hiểu cách thay đổi định dạng của bạn.

Chặn email không mong muốn

Nếu bạn đang nhận được thư bạn không muốn thì bây giờ bạn có thể chặn hoặc hủy đăng ký khỏi những thư đó.

Tìm hiểu cách chặn người gửi.

Xem tất cả hộp thư đến của bạn

Nếu bạn đã thêm các tài khoản khác vào ứng dụng Gmail thì bây giờ bạn có thể kiểm tra tất cả tài khoản của bạn trong một hộp thư đến.

Tìm hiểu cách kiểm tra tất cả tài khoản của bạn.

Sử dụng các tính năng Gmail với tài khoản khác

Hãy tận dụng các tính năng Gmail cho các tài khoản khác bạn đã thêm vào ứng dụng Gmail.

Tìm hiểu cách để nhận các tính năng Gmail cho Yahoo, Outlook và các tài khoản không phải Gmail khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?