Cập nhật ứng dụng Gmail dành cho Android

Nếu bạn đang dùng phiên bản cũ của ứng dụng Gmail dành cho Android, thì thư của bạn có thể không được bảo mật và bạn sẽ không khai thác được tối đa Gmail.

Việc dùng ứng dụng Gmail mới nhất sẽ mang đến cho bạn các lợi ích sau đây:

  • Gmail nhanh hơn
  • Bảo mật tốt hơn
  • Các tính năng mới như chặn email cùng với các tùy chọn định dạng mới

CẬP NHẬT ỨNG DỤNG GMAIL

Việc bạn có thể làm trong ứng dụng Gmail mới nhất

Sau khi cập nhật ứng dụng, bạn có thể tham khảo thông tin bên dưới để khám phá các thay đổi đối với Gmail.

Bảo vệ tài khoản

Bạn sẽ nhận được các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất và các cảnh báo, bao gồm:

  • Cảnh báo khi thư không được bảo mật
  • Cảnh báo về người gửi đáng ngờ
  • Quy trình xác thực và đồng bộ hóa được cải thiện

Tìm hiểu cách kiểm tra cảnh báo bảo mật trong ứng dụng Gmail mới nhất.

Thay đổi phông chữ, màu sắc và định dạng

Hãy làm cho thư của bạn dễ đọc hơn với chữ in đậm, màu sắc và các định dạng khác. Thư của bạn sẽ trông giống như bạn gửi từ máy tính.

Tìm hiểu cách thay đổi định dạng.

Chặn email không mong muốn

Nếu đang nhận được thư không mong muốn, thì bây giờ, bạn có thể chặn hoặc hủy đăng ký khỏi những thư đó.

Tìm hiểu cách chặn người gửi.

Xem tất cả hộp thư đến

Nếu đã thêm các tài khoản khác vào ứng dụng Gmail, thì bây giờ, bạn có thể kiểm tra tất cả tài khoản của mình trong một hộp thư đến.

Tìm hiểu cách kiểm tra tất cả tài khoản của bạn.

Sử dụng các tính năng của Gmail với tài khoản khác

Hãy tận dụng các tính năng Gmail cho các tài khoản khác bạn đã thêm vào ứng dụng Gmail.

Tìm hiểu cách để tải các tính năng của Gmail cho Yahoo, Outlook và các tài khoản không phải Gmail khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?