Cập nhật ứng dụng Gmail dành cho Android

If you're on an older version of the Android Gmail app, your messages might not be secure, and you won't get the most out of Gmail.

Using the latest Gmail app, you'll get:

  • Faster Gmail
  • Better security
  • New features, like email blocking and new formatting options

CẬP NHẬT ỨNG DỤNG GMAIL

What you can do in the latest Gmail app

After you’ve updated the app, you can use the information below to explore changes to Gmail.

Secure your account

Bạn sẽ nhận được các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất và các cảnh báo, bao gồm:

  • Cảnh báo khi thư không được bảo mật
  • Cảnh báo về người gửi đáng ngờ
  • Quy trình xác thực và đồng bộ hóa được cải thiện

Tìm hiểu cách kiểm tra cảnh báo bảo mật trong ứng dụng Gmail mới nhất.

Change fonts, colors & formatting

Hãy làm cho thư của bạn dễ đọc hơn với chữ in đậm, màu sắc và các định dạng khác. Thư của bạn sẽ trông giống như bạn gửi từ máy tính.

Tìm hiểu cách thay đổi định dạng.

Block unwanted emails

Nếu đang nhận được thư không mong muốn, thì bây giờ, bạn có thể chặn hoặc hủy đăng ký khỏi những thư đó.

Tìm hiểu cách chặn người gửi.

See all your inboxes

Nếu đã thêm các tài khoản khác vào ứng dụng Gmail, thì bây giờ, bạn có thể kiểm tra tất cả tài khoản của mình trong một hộp thư đến.

Tìm hiểu cách kiểm tra tất cả tài khoản của bạn.

Use Gmail features with other accounts

Hãy tận dụng các tính năng Gmail cho các tài khoản khác bạn đã thêm vào ứng dụng Gmail.

Tìm hiểu cách để tải các tính năng của Gmail cho Yahoo, Outlook và các tài khoản không phải Gmail khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?