به‌روزرسانی برنامه Gmail

با جدیدترین برنامه Gmail، امکانات زیر را دراختیار خواهید داشت:

  • Gmail سریع‌تر
  • ایمنی بهتر
  • ویژگی‌های جدید مانند مسدود کردن ایمیل و گزینه‌های قالب‌بندی جدید

به‌روزرسانی برنامه Gmail

با جدیدترین برنامه Gmail چه کارهایی می‌توانید انجام دهید

بعداز به‌روزرسانی برنامه، این تغییرات را در Gmail خواهید دید.

ایمن کردن حساب

جدیدترین هشدارها و رفع اشکال‌های امنیتی را دراختیار خواهید داشت، برای مثال:

  • نمایش هشدار درصورتی‌که پیام‌ها ایمن نباشند
  • هشدار درباره فرستندگان مشکوک
  • اصالت‌‌سنجی و همگام‌سازی بهتر 

با نحوه بررسی هشدارهای امنیتی در جدیدترین برنامه Gmail آشنا شوید

تغییر قلم، رنگ و قالب 

با پررنگ کردن، تغییر رنگ، و دیگر قالب‌ها، پیام‌هایتان راحت‌تر خوانده می‌شوند. Gmail پیام‌ها را شبیه پیام‌هایی نمایش می‌دهد که از رایانه ارسال می‌شوند.

با نحوه تغییر قالب‌بندی آشنا شوید.

مسدود کردن ایمیل‌های ناخواسته 

اگر پیام‌های ناخواسته‌ای دریافت می‌کنید، اکنون می‌توانید آن‌ها را مسدود کنید یا اشتراکتان را از آن‌ها لغو کنید.

با نحوه مسدود کردن فرستندگان آشنا شوید

استفاده از ویژگی‌های Gmail با دیگر حساب‌ها  

می‌توانید از ویژگی‌های Gmail در دیگر حساب‌هایی که به برنامه Gmail اضافه می‌کنید استفاده کنید.

با نحوه دریافت قابلیت‌های Gmail برای Yahoo،‏ Outlook و سایر حساب‌های غیر Gmail آشنا شوید.

 مشاهده همه صندوق‌های ورودی

اگر حساب‌های دیگری را به برنامه Gmail اضافه کرده‌اید، اکنون می‌توانید همه حساب‌هایتان را در یک صندوق ورودی بررسی کنید.

با نحوه بررسی همه حساب‌ها آشنا شوید.

Android iPhone و iPad
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی