Riešenie problémov s importom pošty

Ak máte problémy so sťahovaním pošty zo svojho starého účtu do Gmailu alebo po dokončení importu niektoré správy chýbajú, prípadne sú odstránené, použite tipy uvedené nižšie.

Ak chcete mať k dispozícii iba novú poštu, nastavte si automatické preposielanie.

Rýchle opravy na začiatok

Ak máte problémy s importom pošty, skúste vykonať kroky uvedené nižšie. Po vykonaní každého kroku skontrolujte, či sa problém vyriešil.

 • Skontrolujte, či ste zadali správne heslo.
 • Uistite sa, že účet, z ktorého sa pokúšate importovať, stále funguje.
 • Odstráňte a potom znova pridajte e-mailovú adresu, z ktorej chcete importovať. Postupujte takto:
 1. Otvorte v počítači Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Účty a import alebo Účty.
 4. V časti Skontrolovať poštu z iných účtov odstráňte e-mailovú adresu, z ktorej chcete importovať, a znova ju pridajte.

Ak kroky uvedené vyššie nefungujú, skontrolujte problémy programu, pomocou ktorého Gmail získava poštu z iných účtov.

Riešenie problémov s pripojením k druhému účtu

Vyberte typ účtu, z ktorého sa vám nedarí importovať:

Iný poskytovateľ e‑mailu

Ak máte problémy s importom pošty z iného e‑mailového účtu, napríklad Outlook alebo Yahoo, skontrolujte nastavenia tohto druhého e‑mailového účtu. Uistite sa, že sú splnené tieto podmienky:

 • Názov servera POP druhého e‑mailu sa zhoduje s názvom, ktorý ste zadali v Gmaile.
 • Druhý e‑mailový program umožňuje ponechanie správ na serveri.
 • Port je 110 alebo 995.

Ak vyplnenie správnych informácií problém nevyriešilo alebo váš druhý poskytovateľ neumožňuje prístup prostredníctvom protokolu POP, obráťte sa na poskytovateľa.

Iná adresa v Gmaile

Ak máte problémy s importom pošty z inej adresy v Gmaile vrátane adresy, ktorú ste získali v práci, škole alebo inej organizácii, skúste vykonať kroky nižšie.

Zmena nastavení prístupu

Ak vypnete blokovanie určitých aplikácií a účtov v Gmaile, import možno začne fungovať. V účte, z ktorého chcete importovať, skúste povoliť prístup k svojmu účtu.

Kontrola nastavení protokolu POP

1. krok: v účte, z ktorého chcete importovať, skontrolujte nastavenie protokolu POP.

 1. Otvorte v počítači svoj e‑mailový účet.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia.
 3. Otvorte kartu Preposielanie a POP/IMAP.
 4. V časti Stiahnutie POP skontrolujte, či sa zobrazuje text „POP je odblokovaný“.

2. krok: v účte, do ktorého chcete importovať, skontrolujte nastavenia importu.

 1. Otvorte v počítači Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia.
 3. Otvorte kartu Účty a import.
 4. V sekcii Skontrolovať poštu z iných účtov vyberte účet, z ktorého sa pokúšate importovať.
 5. Uistite sa, že používate tieto nastavenia:
  • Používateľské meno: vaša úplná e‑mailová adresa (napríklad vasemeno@vasadomena.com)
  • Heslo: vaše heslo Gmail
  • Server POP: pop.gmail.com
  • Port: 995
  • Uložiť kópiu získanej správy na serveri: nezačiarknuté
  • Pri sťahovaní pošty vždy používať zabezpečené pripojenie (SSL): začiarknuté
 6. Ak sa po dvoch hodinách nedoručujú správy, skontrolujte, či nedochádza k iným problémom.

Iné problémy so získavaním pošty

Ak máte jeden z uvedených problémov, skúste to znova neskôr alebo sa obráťte na poskytovateľa druhého e‑mailu:

 • Časový limit pripojenia vypršal.
 • Pripojenie bolo obnovené.
 • Správy sa doručujú viackrát.
 • Správy sa doručujú v nesprávnom poradí.
 • Po zastavení importu sa naďalej doručujú nové správy.

V prípade problémov nižšie použite príslušný postup. Ak postup nebude fungovať, skúste to znova neskôr alebo kontaktujte poskytovateľa druhého e‑mailu.

Chyba čítania

Odstráňte alebo presuňte najstaršiu správu, ktorá sa neimportovala.

Prázdny riadok

Vyhľadajte správu, v ktorej sa nachádza riadok obsahujúci iba bodku. Odstráňte túto správu.

Príliš veľa správ na druhom serveri

Vo vašom druhom účte sa nachádza viac správ, než Gmail dokáže importovať. Môžete:

 • presunúť správy z druhej doručenej pošty,
 • presunúť niektoré správy z doručenej pošty do priečinkov.
Niektoré správy sa nedoručili

Skúste poštu vyhľadať:

 1. V počítači otvorte Gmail.
 2. Do vyhľadávacieho panela v hornej časti zadajte text „in:anywhere“ a potom hľadané výrazy.
 3. Stlačte kláves Return alebo Enter.

Poštu, ktorá sa neimportovala, môžete vyhľadať aj v priečinkoch v druhom e‑mailovom účte.

Nesprávne štítky správ
Server odmietol prístup

Po dokončení importu sa niektoré správy nedajú nájsť

Ak po dokončení importu niektoré správy chýbajú, použite postup nižšie. Po vykonaní každého kroku skontrolujte, či sa problém nevyriešil.

1. krok: kontrola správ vo vlákne konverzácie

Gmail spája všetky odpovede na správu do jedného vlákna konverzácie. Zobrazenie všetkých správ vo vlákne:

 1. Otvorte Gmail.
 2. Otvorte správu.
 3. Vpravo hore kliknite na Rozbaliť všetky Expand All Icon. Zobrazia sa celé správy.
2. krok: kontrola veľkosti správy

Gmail nedokáže importovať správy s veľkosťou 150 MB alebo viac (vrátane príloh).

Návod na vyhľadanie správ v Gmaile podľa veľkosti:

 1. Otvorte Gmail.
 2. Použite vyhľadávacie pole:
  • Ak chcete vyhľadať správy podľa veľkosti, zadajte text size: a potom veľkosť v bajtoch. Príklad: size:1000000
  • Ak chcete vyhľadať správy presahujúce určitú veľkosť, zadajte text larger: a potom veľkosť v bajtoch. Príklad larger:10M
  • Ak chcete vyhľadať správy nedosahujúce určitú veľkosť, zadajte text smaller: a potom veľkosť v bajtoch. Príklad smaller:10M

Ak chcete zistiť veľkosť správy v účte iného poskytovateľa, napríklad Outlook alebo Yahoo, obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory príslušného poskytovateľa.

3. krok: kontrola nastavení účtu
 1. Otvorte v počítači Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia.
 3. Otvorte kartu Účty a import.
 4. V časti Importovať poštu a kontakty skontrolujte, či sa zobrazuje import.
  • Ak sa import zobrazuje v časti Importovať poštu a kontakty, ale nemôžete nájsť správy, skontrolujte, či váš starý účet používa protokol POP. Ak áno, môže to znamenať, že váš starý e-mailový klient správy odstránil pred ich presunutím do Gmailu.
  • Ak sa import v sekcii Importovať poštu a kontakty nezobrazuje, prejdite na nasledujúcu sekciu.
4. krok: kontrola problémov s importom
 1. Otvorte v počítači Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia a potom Účty a import.
 3. Vyhľadajte sekciu Skontrolovať poštu z iných účtov. Ak sa tu import zobrazuje, kliknite na položku Upraviť informácie.
 4. Skontrolujte, či ste začiarkli políčko Uložiť kópiu získanej správy na serveri.
 5. Ak je políčko začiarknuté, správy sa zo starého účtu pravdepodobne odstránili ešte pred spustením importu.
 6. Ak políčko začiarknuté nie je, správy sa v starom účte nenachádzajú. Správy sa zo starého účtu pravdepodobne odstránili ešte pred spustením importu.

Problémy pretrvávajú

Ak problémy pretrvávajú, skontrolujte nastavenia svojho účtu, kontaktujte poskytovateľa e‑mailu tretej strany alebo uverejnite otázku vo fóre pomoci Gmailu.