Gmail'de kullanabileceğiniz arama operatörleri

Gmail'deki arama sonuçlarını filtrelemek için arama operatörü adı verilen kelime veya simgelerden yararlanabilirsiniz. Sonuçlarınızı daha da hassas şekilde filtrelemek için operatörleri birleştirebilirsiniz.

Arama operatörlerini kullanma

  1. Gmail'e gidin.
  2. Arama kutusuna arama operatörünü yazın.

Kullanabileceğiniz arama operatörleri

İpucu: Arama operatörlerini kullanarak arama yaptığınızda, bulunan sonuçlardan yararlanarak iletiler için filtre oluşturabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz arama ölçütleri Arama operatörleri ve örnek
Göndereni belirtme

from:

Örnek: from:jale

Alıcıyı belirtme

to:

Örnek: to:serhat

Bir kopyasını alacak alıcıyı belirtme

cc:

bcc:

Örnek: cc:serhat

Konu satırındaki kelimeler

subject:

Örnek: subject:akşam yemeği

Birden çok terimle eşleşen iletiler

OR veya { }

Örnek: from:jale OR from:serhat

Örnek: {from:jale from:serhat}

İletileri sonuçlardan hariç tutma

-

Örnek: akşam -film

Birbirine yakın kelimeler içeren iletileri bulma. Bir sayı kullanarak kelimelerin birbirinden ne kadar uzak olabileceğini belirtin

İlk yazdığınız kelimeyi, iletilerde de yine ilk kelime olarak aramak için çift tırnak işaretlerini kullanın.

AROUND

Örnek: tatil AROUND 10 dinlence

Örnek: "gizli AROUND 25 parti"

Belirli bir etikete sahip iletiler

label:

Örnek: label:arkadaşlar

Eki olan iletiler

has:attachment

Örnek: has:attachment

Bir Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar eki ya da bağlantısı içeren iletiler

has:drive

has:document

has:spreadsheet

has:presentation

Örnek: has:drive

YouTube videosu içeren iletiler

has:youtube

Örnek: has:youtube

Bir posta listesinden gelen iletiler

list:

Örnek: list:info@example.com

Belirli bir ada veya dosya türüne sahip ekler

filename:

Örnek: filename:pdf

Örnek: filename:homework.txt

Bir kelime veya kelime öbeğini eksiksiz olarak arama

" "

Örnek: "bu akşam yemek ve sinema"

Birden çok arama terimini gruplandırma

( )

Örnek: subject:(yemek film)

Spam ve Çöp Kutusu dahil, herhangi bir klasördeki iletiler

in:anywhere

Örnek: in:anywhere film

Önemli olarak işaretlenmiş iletileri arama

is:important

label:important

Örnek: is:important

 

Yıldızlı, ertelenen, okunmamış veya okunmuş iletiler

is:starred

is:snoozed

is:unread

is:read

Örnek: is:read is:starred

Belirli bir renkte simge içeren iletiler

has:yellow-star

has:blue-info

Örnek: has:purple-star

cc veya bcc alanındaki alıcılar

cc:

bcc:

Örnek: cc:serhat

Not: Aldığınız iletiler arasında, adresinizin bcc'ye eklenmiş olduğu iletileri bulamazsınız.

Belirli bir zaman aralığında gönderilen iletileri arama

after:

before:

older:

newer:

Örnek: after:2004/04/16

Örnek: after:04/16/2004

Örnek: before:2004/04/18

Örnek: before:04/18/2004

Belirli bir zaman aralığından önce veya sonra gönderilmiş iletileri d (gün), m (ay) ve y (yıl) ile bulma

older_than:

newer_than:

Örnek: newer_than:2d

Sohbet iletileri

is:chat

Örnek: is:chat film

Teslim edilen iletilerde e-postaya göre arama

deliveredto:

Örnek: deliveredto:kullaniciadi@gmail.com

Belirli bir kategorideki iletiler

category:birincil
category:sosyal category:tanıtımlar category:güncellemeler category:forumlar category:rezervasyonlar category:satın alma işlemleri

Örnek: category:güncellemeler

Bayt olarak belirli bir boyutun üzerindeki iletiler

size:

Örnek: size:1000000

Bayt olarak belirli bir boyutun üzerindeki veya altındaki iletiler

larger:

smaller:

Örnek: larger:10M

Bir kelimeyle tam olarak eşleşen sonuçlar

+

Örnek: +sınav

Belirli bir message-id üstbilgisine sahip iletiler

Rfc822msgid:

Örnek: rfc822msgid:200503292@example.com

Bir etiketi olan veya olmayan iletiler

has:userlabels

has:nouserlabels

Örnek: has:nouserlabels

Not: Yalnızca iletilere etiket eklenir. İleti dizisinin tamamına etiket eklenmez.

Not: Sorgunuzun bir parçası olarak sayıları kullanırken, boşluk veya kısa çizgi (-) sayıları birbirinden ayırmak için, nokta (.) ise ondalık olarak kullanılır. Örneğin, 01.2047-100, iki ayrı sayı olarak kabul edilir: 01.2047 ve 100.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?