Τελεστές αναζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το Gmail

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις ή σύμβολα (που λέγονται "τελεστές αναζήτησης") για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης στο Gmail. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε τελεστές, για να φιλτράρετε τα αποτελέσματά σας ακόμη περισσότερο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε έναν τελεστή αναζήτησης

  1. Μεταβείτε στο Gmail.
  2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε τον τελεστή αναζήτησης.

Τελεστές αναζήτησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Συμβουλή: Μετά από μια αναζήτηση μέσω τελεστών αναζήτησης, μπορείτε να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα για να ορίσετε ένα φίλτρο για τα μηνύματα αυτά.

Κριτήρια αναζήτησης Τελεστής αναζήτησης και παράδειγμα
Προσδιορισμός του αποστολέα

από:

Παράδειγμα: from:amy

Προσδιορισμός του παραλήπτη

προς:

Παράδειγμα: to:david

Προσδιορισμός παραλήπτη που έλαβε αντίγραφο

cc:

bcc:

Παράδειγμα: cc:david

Λέξεις στη γραμμή θέματος

subject:

Παράδειγμα: subject:δείπνο

Μηνύματα που αντιστοιχούν σε πολλούς όρους αναζήτησης

OR ή { }

Παράδειγμα: from:amy OR from:david

Παράδειγμα: {from:amy from:david}

Κατάργηση μηνυμάτων από τα αποτελέσματά σας

-

Παράδειγμα: δείπνο -ταινία

Εύρεση μηνυμάτων με κοντινές λέξεις. Χρησιμοποιήστε έναν αριθμό για να ορίσετε την ενδεχόμενη απόσταση ανάμεσα από τις λέξεις (σε αριθμό λέξεων) 

Προσθέστε εισαγωγικά για να βρείτε μηνύματα στα οποία η πρώτη λέξη που θα βάλετε, θα παραμένει πρώτη.

AROUND

Παράδειγμα: αργία AROUND 10 διακοπές

Παράδειγμα: "κρυφά AROUND 25 γενέθλια"

Μηνύματα με μια ορισμένη ετικέτα

label:

Παράδειγμα: label:Φίλοι

Μηνύματα που περιλαμβάνουν συνημμένο

has:attachment

Παράδειγμα: has:attachment

Μηνύματα που περιέχουν συνημμένο ή σύνδεσμο από Google Drive, Έγγραφα, Υπολογιστικά φύλλα ή Παρουσιάσεις

has:drive

has:document

has:spreadsheet

has:presentation

Παράδειγμα: has:drive 

Μηνύματα που περιλαμβάνουν ένα βίντεο από το YouTube

has:youtube

Παράδειγμα: has:youtube

Μηνύματα από μια λίστα αλληλογραφίας

list:

Παράδειγμα: list:info@example.com

Συνημμένα με συγκεκριμένο όνομα ή τύπο αρχείου

filename:

Παράδειγμα: filename:pdf

Παράδειγμα: filename:homework.txt

Αναζήτηση για μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση

" "

Παράδειγμα: "δείπνο και ταινία απόψε"

Ομαδοποίηση πολλών όρων αναζήτησης μαζί

( )

Παράδειγμα: subject:(δείπνο ταινία)

Μηνύματα σε οποιονδήποτε φάκελο, συμπεριλαμβανομένων των Ανεπιθύμητων και του Κάδου απορριμμάτων

in:anywhere

Παράδειγμα: in:anywhere ταινία

Αναζήτηση σε μηνύματα που επισημαίνονται ως σημαντικά

is:important

label:important

Παράδειγμα: is:important 

 

Μηνύματα με αστέρι, μηνύματα σε αναβολή, μη αναγνωσμένα ή αναγνωσμένα μηνύματα

is:starred

is:snoozed

is:unread

is:read

Παράδειγμα: is:read is:starred

Μηνύματα που περιλαμβάνουν εικονίδιο συγκεκριμένου χρώματος

has:yellow-star

has:blue-info

Παράδειγμα: has:purple-star

Παραλήπτες στα πεδία "Κοιν." (cc:) ή "Κρυφή κοιν." (bcc:)

cc:

bcc:

Παράδειγμα: cc:david

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η εύρεση μηνυμάτων που λάβατε με Κρυφή κοινοποίηση.

Αναζήτηση για μηνύματα που στάλθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου

after:

before:

older:

newer:

Παράδειγμα: after:2004/04/16

Παράδειγμα: before:2004/04/18

Αναζήτηση για μηνύματα παλαιότερα ή νεότερα από μια χρονική περίοδο, χρησιμοποιώντας τους τελεστές d (ημέρα), m (μήνας) και y (έτος)

older_than:

newer_than:

Παράδειγμα: newer_than:2d

Μηνύματα συζήτησης

is:chat

Παράδειγμα: is:chat movie

Αναζήτηση βάσει διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μηνύματα που έχουν παραδοθεί

deliveredto:

Παράδειγμα: deliveredto:username@gmail.com

Μηνύματα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία

category:

Παράδειγμα: category:updates

Μηνύματα μεγαλύτερα από ένα ορισμένο μέγεθος (σε byte)

size:

Παράδειγμα: size:1000000

Μηνύματα μεγαλύτερα ή μικρότερα από ένα ορισμένο μέγεθος (σε byte)

larger:

smaller:

Παράδειγμα: larger:10M

Αποτελέσματα που αντιστοιχούν ακριβώς σε μια λέξη

+

Παράδειγμα: +γάλα

Τα μηνύματα με μια συγκεκριμένη κεφαλίδα αναγνωριστικού μηνύματος (message-id)

Rfc822msgid:

Παράδειγμα: rfc822msgid:200503292@example.com 

Μηνύματα που έχουν ή δεν έχουν ετικέτα

has:userlabels

has:nouserlabels

Παράδειγμα: has:nouserlabels 

Σημείωση: Η προσθήκη ετικετών αφορά πάντοτε μεμονωμένα μηνύματα και όχι ολόκληρες συνομιλίες.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε αριθμούς ως μέρος του ερωτήματός σας, ένα space ή μια παύλα (-) θα λειτουργεί ως διαχωριστικό αριθμών, ενώ μια τελεία (.) θα λειτουργεί ως δεκαδικό. Για παράδειγμα, το 01.2047-100 θεωρείται 2 αριθμοί: 01.2047 και 100.