Upřesnění vyhledávání v Gmailu

Chcete aplikace Google využívat v práci nebo ve škole naplno?  Aktivujte si bez dalších poplatků zkušební období Google Workspace.

Slova a symboly zvané vyhledávací operátory můžete použít k filtrování výsledků vyhledávání v Gmailu. Pro ještě lepší filtrování můžete operátory kombinovat.

Použití vyhledávacího operátoru

  1. Otevřete Gmail.
  2. Do vyhledávacího pole zadejte vyhledávací operátor.

Tipy:

  • Když něco vyhledáte pomocí vyhledávacích operátorů, můžete z výsledků pro dané zprávy vytvořit filtr.
  • Pokud ve vyhledávaném dotazu používáte čísla, platí, že mezera nebo spojovník (-) od sebe oddělují různá čísla a tečka (.) představuje desetinnou značku. Například výraz 01.2047-100 se považuje za dvě čísla: 01,2047 a 100.
Co můžete pomocí operátoru udělat Vyhledávací operátor
Upřesnit odesílatele

from:

Příklad: from:anna

Upřesnit příjemce

to:

Příklad: to:david

Vyhledat slova v předmětu

subject:

Příklad: subject:večeře

Vyhledat zprávy, které odpovídají několika výrazům

OR nebo { }

Příklad: from:anna OR from:david

Příklad: {from:anna from:david}

A

Příklad: from:anna AND to:david

Odebrat některé zprávy z výsledků

-

Příklad: večeře -film

Vyhledat zprávy, ve kterých jsou hledané výrazy blízko sebe. Jak daleko od sebe mají výrazy být, určete pomocí čísla.

Pomocí uvozovek vyhledat zprávy, ve kterých slovo, které napíšete jako první, zůstane na prvním místě.

AROUND

Příklad: prázdniny AROUND 10 dovolená

Příklad: "tajná AROUND 25 narozeniny"

Vyhledat zprávy s určitým štítkem

label:

Příklad: label:přátelé

Zprávy s přílohou (včetně vložených obrázků)

has:attachment

Vyhledat zprávy s přílohou nebo odkazem z Disku, Dokumentů, Tabulek nebo Prezentací Google

has:drive

has:document

has:spreadsheet

has:presentation

Vyhledat zprávy s videem YouTube

has:youtube

Vyhledat zprávy ze seznamu adresátů

list:

Příklad: list:info@example.com

Vyhledat přílohy podle názvu nebo typu souboru

filename:

Příklad: filename:pdf

Příklad: filename:úkol.txt

Vyhledat přesné slovo nebo frázi

" "

Příklad: "večeře a film dnes večer"

Spojit několik hledaných výrazů dohromady

( )

Příklad: subject:(večeře film)

Vyhledat zprávy ve všech složkách včetně spamu a koše

in:anywhere

Příklad: in:anywhere film

Vyhledat zprávy označené jako důležité

is:important

label:important

Zprávy s hvězdičkou a odložené, nepřečtené nebo přečtené zprávy

is:starred

is:snoozed

is:unread

is:read

Příklad: is:read is:starred

Vyhledat zprávy s ikonou určité barvy

has:yellow-star
has:orange-star
has:red-star
has:purple-star
has:blue-star
has:green-star
has:red-bang
has:orange-guillemet
has:yellow-bang
has:green-check
has:blue-info
has:purple-question

Jak e-maily v Gmailu označit hvězdičkou

Upřesnit příjemce v poli Kopie nebo Skrytá kopie

cc:

bcc:

Příklad: cc:david

Vyhledat zprávy odeslané v určitém časovém období (operátor používá formáty data RRRR/MM/DD a MM/DD/RRRR)

after:

before:

older:

newer:

Příklad: after:2004/04/16

Příklad: after:04/16/2004

Příklad: before:2004/04/18

Příklad: before:04/18/2004

Vyhledat starší nebo novější než čas uvedený pomocí písmen d pro den, m pro měsíc a y pro rok

older_than:

newer_than:

Příklad: newer_than:2d

Vyhledat doručené zprávy podle e‑mailu

deliveredto:

Příklad: deliveredto:uživatelské.jméno@gmail.com

Vyhledat zprávy v určité kategorii

category:primary
category:social
category:promotions
category:updates
category:forums
category:reservations
category:purchases

Vyhledat zprávy větší než zadaná velikost v bajtech

size:

Příklad: size:1000000

Vyhledat zprávy větší nebo menší než zadaná velikost v bajtech

larger:

smaller:

Příklad: larger:10M

Zobrazit výsledky, které přesně odpovídají hledanému výrazu

+

Příklad: +projekt

Vyhledat zprávy s určitým ID v hlavičce

rfc822msgid:

Příklad: rfc822msgid:200503292@example.com

Vyhledat zprávy, které mají jakýkoli štítek nebo naopak nemají žádný štítek

has:userlabels

has:nouserlabels

Důležité: Štítky se přidávají ke konkrétním zprávám, ne k celým konverzacím.

Vyhledat ignorované zprávy

is:muted

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka