Vyhledávací operátory, které můžete použít v Gmailu

Slova a symboly zvané vyhledávací operátory můžete použít k filtrování výsledků vyhledávání v Gmailu. Pro ještě lepší filtrování můžete operátory kombinovat.

Použití vyhledávacího operátoru

  1. Otevřete Gmail.
  2. Do vyhledávacího pole zadejte vyhledávací operátor.

Dostupné vyhledávací operátory

Tip: Když něco vyhledáte pomocí vyhledávacích operátorů, můžete z výsledků pro dané zprávy vytvořit filtr.

Co můžete pomocí operátoru udělat Vyhledávací operátor a příklad
Upřesnit odesílatele

from:

Příklad: from:anna

Upřesnit příjemce

to:

Příklad: to:david

Vyhledat slova v předmětu

subject:

Příklad: subject:večeře

Vyhledat zprávy, které odpovídají několika výrazům

OR nebo { }

Příklad: from:anna OR from:david

Příklad: {from:anna from:david}

Odebrat některé zprávy z výsledků

-

Příklad: večeře -film

Vyhledat zprávy, ve kterých jsou hledané výrazy blízko sebe. Jak daleko od sebe mají výrazy být, určete pomocí čísla.

AROUND

Příklad: večeře AROUND 5 pátek

Vyhledat zprávy s určitým štítkem

label:

Příklad: label:přátelé

Vyhledat zprávy s přílohou

has:attachment

Příklad: has:attachment

Vyhledat zprávy s přílohou nebo odkazem z Disku, Dokumentů, Tabulek nebo Prezentací Google

has:drive

has:document

has:spreadsheet

has:presentation

Příklad: has:drive has:document

Vyhledat zprávy s videem YouTube

has:youtube

Příklad: has:youtube

Vyhledat zprávy z e-mailové konference

list:

Příklad: list:info@example.com

Vyhledat přílohy podle názvu nebo typu souboru

filename:

Příklad: filename:pdf

Příklad: filename:úkol.txt

Vyhledat přesné slovo nebo frázi

" "

Příklad: "večeře a film dnes večer"

Spojit několik hledaných výrazů dohromady

( )

Příklad: subject:(večeře film)

Vyhledat zprávy ve všech složkách včetně spamu a koše

in:anywhere

Příklad: in:anywhere film

Vyhledat zprávy označené jako důležité

is:important

label:important

Příklad: is:important

 

Zprávy s hvězdičkou a odložené, nepřečtené či přečtené zprávy

Poznámka: Odložené zprávy nejsou v klasickém Gmailu k dispozici.

is:starred

is:snoozed

is:unread

is:read

Příklad: is:read is:starred

Vyhledat zprávy s ikonou určité barvy

has:yellow-star

has:blue-info

Příklad: has:purple-star

Upřesnit příjemce v poli Kopie nebo Skrytá kopie

cc:

bcc:

Příklad: cc:david

Poznámka: Příjemce ve skryté kopii vyhledat nemůžete.

Vyhledat zprávy odeslané v určitém časovém období

after:

before:

older:

newer:

Příklad: after:2004/04/16

Příklad: before:2004/04/18

Vyhledat starší nebo novější než čas uvedený pomocí písmen d pro den, m pro měsíc a y pro rok

older_than:

newer_than:

Příklad: newer_than:2d

Vyhledat chatové zprávy

is:chat

Příklad: is:chat film

Vyhledat zprávy doručené na konkrétní e-mailovou adresu

deliveredto:

Příklad: deliveredto:uživatelské.jméno@gmail.com

Vyhledat zprávy v určité kategorii

category:

Příklad: category:updates

Vyhledat zprávy větší než zadaná velikost v bajtech

size:

Příklad: size:1000000

Vyhledat zprávy větší nebo menší než zadaná velikost v bajtech

larger:

smaller:

Příklad: larger:10M

Zobrazit výsledky, které přesně odpovídají hledanému výrazu

+

Příklad: +projekt

Vyhledat zprávy s určitým ID v hlavičce

rfc822msgid:

Příklad: rfc822msgid:200503292@example.com

Vyhledat zprávy, které mají jakýkoli štítek nebo naopak nemají žádný štítek

has:userlabels

has:nouserlabels

Příklad: has:nouserlabels

Poznámka: Štítky jsou přidávány ke konkrétním zprávám, ne k celým konverzacím.