Оператори за търсене, които можете да използвате с Gmail

Можете да използвате думи или символи, наричани „оператори за търсене“, за да филтрирате резултатите си от търсенето в Gmail. Също така можете да комбинирате операторите, за да филтрирате резултатите допълнително.

Как се използва оператор за търсене

  1. Отворете Gmail.
  2. В полето за търсене въведете оператора за търсене.

Налични оператори за търсене

Съвет: След като извършите търсене с оператори за търсене, с резултатите можете да настроите филтър за тези съобщения.

По какво можете да търсите Оператор за търсене и пример
Посочване на подателя

from:

Пример: from:таня

Посочване на получател

to:

Пример: to:димо

Посочване на получател, който е включен в копие

cc:

bcc:

Пример: cc:Димо

Думи в реда на темата

subject:

Пример: subject:вечеря

Съобщения, съответстващи на няколко думи за търсене

OR или { }

Пример: from:таня OR from:димо

Пример: {from:таня from:димо}

Премахване на съобщения от резултатите

-

Пример: вечеря -филм

Намиране на съобщения, в които думите са близо една до друга. С числото посочете с колко думи могат да бъдат отделени търсените думи

Добавяне на кавички за намиране на съобщения, в които думата, която поставите първа, остава първа.

AROUND

Пример: празник AROUND 10 ваканция

Пример: „таен AROUND 25 рожден ден“

Съобщения с определен етикет

label:

Пример: label:приятели

Съобщения с прикачен файл

has:attachment

Пример: has:attachment

Съобщения, които съдържат прикачен файл или връзка от Google Диск, Документи, Таблици или Презентации

has:drive

has:document

has:spreadsheet

has:presentation

Пример: has:drive

Съобщения с видеоклип в YouTube

has:youtube

Пример: has:youtube

Съобщения от пощенски списък

list:

Пример: list:info@example.com

Прикачени файлове с определено име или тип

filename:

Пример: filename:pdf

Пример: filename:zadachi.txt

Търсене на точна дума или фраза

„ “

Пример: „вечеря и филм тази вечер“

Групиране на няколко думи за търсене

( )

Пример: subject:(вечеря филм)

Съобщенията във всички папки, включително „Спам“ и кошчето

in:anywhere

Пример: in:anywhere филм

Търсене на съобщения, означени като важни

is:important

label:important

Пример: is:important

 

Съобщения със звезда, отложени, непрочетени или прочетени

is:starred

is:snoozed

is:unread

is:read

Пример: is:read is:starred

Съобщения с икона с определен цвят

has:yellow-star

has:blue-info

Пример: has:purple-star

Получатели в полетата „Як:“ или „Ск:“

cc:

bcc:

Пример: cc:Димо

Забележка: Не можете да намирате съобщения, които сте получили като получател, указан в полето „Ск:“.

Търсене на съобщения, изпратени през определен период от време

after:

before:

older:

newer:

Пример: after:2004/04/16

Пример: after:04/16/2004

Пример: before:2004/18/04

Пример: before:04/18/2004

Търсене на съобщения, по-стари или по-нови от определен период от време, като се използват d (ден), m (месец) и y (година)

older_than:

newer_than:

Пример: newer_than:2d

Съобщения в чата

is:chat

Пример: is:chat филм

Търсене по имейл за доставени съобщения

deliveredto:

Пример: deliveredto:potrebitelskoime@gmail.com

Съобщения от определена категория

category:основни
category:социални мрежи category:промоции category:актуализации category:форуми category:резервации category:покупки

Пример: category:актуализации

Съобщения, по-големи от определен размер в байтове

size:

Пример: size:1000000

Съобщения, по-големи или по-малки от определен размер в байтове

larger:

smaller:

Пример: larger:10 M

Резултати, точно съответстващи на дума

+

Пример: +пони

Съобщения с определена заглавка „message-id“

Rfc822msgid:

Пример: rfc822msgid:200503292@example.com

Съобщения със или без етикет

has:userlabels

has:nouserlabels

Пример: has:nouserlabels

Забележка: Етикетите се добавят само към отделни съобщения, не към цялата кореспонденция.

Забележка: Когато използвате цифри като част от заявката си, интервал или тире (-) ще разделят число, докато точката (.) ще бъде десетичен разделител. Например 01.2047-100 се счита за 2 числа: 01.2047 и 100.