Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Odczytywanie wiadomości z Gmaila na innych klientach poczty z użyciem protokołu IMAP

Wiadomości z Gmaila można odczytywać w innych programach pocztowych, takich jak Microsoft Outlook i Apple Mail, używając protokołu IMAP. Kiedy z niego korzystasz, wiadomości Gmail mogą być odczytywane na różnych urządzeniach, a poza tym są synchronizowane w czasie rzeczywistym. Możesz również czytać wiadomości z Gmaila za pomocą protokołu POP.

Uwaga: aby uniknąć zablokowania konta, nie możesz przekroczyć 2500 MB dziennie w przypadku pobierania poczty przez IMAP i 500 MB dziennie w przypadku jej wysyłania. Jeśli konfigurujesz pojedyncze konto IMAP na wielu komputerach, zrób przerwę po każdej konfiguracji.

Konfiguracja IMAP

Krok 1: sprawdź, czy protokół IMAP jest włączony

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.
 5. W sekcji „Dostęp IMAP” kliknij Włącz IMAP.
 6. Kliknij Zapisz zmiany.

Krok 2: zmień ustawienia IMAP w programie pocztowym

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby podać aktualne dane klienta. Aby uzyskać pomoc na temat aktualizowania ustawień, szukaj informacji o konfigurowaniu IMAP w „Pomocy” swojego klienta.

Serwer poczty przychodzącej (IMAP):

imap.gmail.com

Requires SSL:Yes (Wymaga połączenia SSL: Tak)

Port: 993

Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

smtp.gmail.com

Wymaga połączenia SSL: Tak

Wymaga połączenia TLS: Tak (jeśli jest dostępne)

Wymaga uwierzytelnienia: Tak

Port na potrzeby połączeń SSL: 465

Port na potrzeby połączeń TLS/STARTTLS: 587

Imię i nazwisko lub Nazwa wyświetlana Imię i nazwisko
Nazwa konta, Nazwa użytkownika lub Adres e-mail Twój pełny adres e-mail
Hasło Twoje hasło do Gmaila

Rozwiązywanie problemów

Nie mogę zalogować się w moim kliencie poczty

Jeśli nie możesz się zalogować w swoim kliencie poczty elektronicznej, może zostać wyświetlony jeden z tych błędów:

 • „Nazwa użytkownika i hasło nie zostały zaakceptowane”.
 • „Nieprawidłowe dane logowania”.
 • Ciągle widzisz pytanie o nazwę użytkownika i hasło.

Krok 1. Sprawdź swoje hasło

Jeśli masz takie problemy albo nie możesz się zalogować, najpierw upewnij się, że używasz prawidłowego hasła.

Krok 2. Wypróbuj te sposoby rozwiązywania problemów

 • Zaktualizuj swojego klienta poczty e-mail do najnowszej wersji.
 • Użyj hasła do aplikacji: jeśli korzystasz z weryfikacji dwuetapowej, spróbuj zalogować się za pomocą hasła do aplikacji.
 • Zezwól na dostęp mniej bezpiecznym aplikacjom: jeśli nie używasz weryfikacji dwuetapowej, może być konieczne zezwolenie mniej bezpiecznym aplikacjom na dostęp do konta.
 • Jeśli niedawno hasło do Gmaila zostało przez Ciebie zmienione, być może będzie konieczne ponowne wprowadzenie danych konta Gmail lub powtórzenie całej konfiguracji konta Gmail w używanym programie pocztowym.
 • Jeśli powyższe porady nie pomogą w rozwiązaniu problemu, otwórz stronę https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha i postępuj zgodnie z podanymi tam wskazówkami.
 • Logowanie się za pomocą klienta poczty może być niebezpieczne. Spróbuj zalogować się bezpośrednio w aplikacji Gmail.
Błąd „Zbyt duża liczba jednoczesnych połączeń”

Maksymalna liczba połączeń IMAP na jedno konto wynosi 15. Jeśli masz więcej klientów pocztowych, na których w tym samym czasie odbierasz pocztę z Gmaila, może się pojawić błąd „Zbyt duża liczba jednoczesnych połączeń”.

Jeśli używasz więcej niż jednego klienta poczty lub z więcej niż jednego urządzenia, na których odbierasz to samo konto Gmail, spróbuj zamknąć lub wylogować się z części z nich.

Błąd CN certyfikatu zabezpieczeń

Jeśli widzisz błąd: „Serwer, z którym masz połączenie, używa certyfikatu bezpieczeństwa, którego nie można sprawdzić. Nazwa CN certyfikatu nie jest zgodna z przekazaną wartością”.

 • Sprawdź, czy na pewno w kliencie poczty masz wybrane ustawienia IMAP, a nie POP.
 • Sprawdź ustawienia serwera poczty przychodzącej, aby upewnić się, że widnieje w nich imap.gmail.com a nie pop.gmail.com.
Mój klient pocztowy nie działa jak należy lub czas pobierania e-maili jest zbyt długi

Być może pobierasz na raz zbyt wiele e-maili.

Aby rozwiązać ten problem:

 • Aktualizuj swoje ustawienia IMAP tak, by nie synchronizować niektórych folderów.
 • Usuń swoje konto Gmail z klienta pocztowego, a następnie spróbuj dodać je ponownie.
 • W ustawieniach IMAP Gmaila wybierz opcję synchronizowania folderów zawierających do 10 000 e-maili.

Michelle jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?