Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Odczytywanie wiadomości z Gmaila na innych klientach poczty z użyciem protokołu IMAP

Wiadomości z Gmaila można odczytywać w innych programach pocztowych, takich jak Microsoft Outlook i Apple Mail, używając protokołu IMAP. Kiedy z niego korzystasz, wiadomości Gmail mogą być odczytywane na różnych urządzeniach, a poza tym są synchronizowane w czasie rzeczywistym.

Konfiguracja IMAP

Krok 1: sprawdź, czy protokół IMAP jest włączony

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Przekazywanie i POP/IMAP.
 5. W sekcji „Dostęp IMAP” kliknij Włącz IMAP.
 6. Kliknij Zapisz zmiany.

Krok 2: zmień ustawienia IMAP w programie pocztowym

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby podać aktualne dane klienta. Aby uzyskać pomoc na temat aktualizowania ustawień, szukaj informacji o konfigurowaniu IMAP w „Pomocy” swojego klienta.

Serwer poczty przychodzącej (IMAP):

imap.gmail.com

Requires SSL:Yes (Wymaga połączenia SSL: Tak)

Port: 993

Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

smtp.gmail.com

Requires SSL:Yes (Wymaga połączenia SSL: Tak)

Requires TLS: Yes (if available) (Wymaga połączenia TLS: Tak (jeśli jest dostępne))

Requires authentication: Yes (Wymaga uwierzytelnienia: Tak)

Port na potrzeby połączeń SSL: 465

Port na potrzeby połączeń TLS/STARTTLS: 587

Imię i nazwisko lub Nazwa wyświetlana Imię i nazwisko
Nazwa konta, Nazwa użytkownika lub Adres e-mail Twój pełny adres e-mail
Hasło Twoje hasło do Gmaila

Rozwiązywanie problemów

Nie mogę zalogować się w moim kliencie poczty

Jeśli nie możesz się zalogować w swoim kliencie poczty elektronicznej, może zostać wyświetlony jeden z tych błędów:

 • „Nazwa użytkownika i hasło nie zostały zaakceptowane”
 • „Nieprawidłowe dane logowania”
 • Jesteś wciąż proszony o podanie swojej nazwy użytkownika i hasła

Krok 1: sprawdź swoje hasło

Jeśli masz takie problemy albo nie możesz się zalogować, najpierw upewnij się, że używasz prawidłowego hasła.

Krok 2: wypróbuj te sposoby rozwiązywania problemów

 • Zaktualizuj swojego klienta poczty e-mail do najnowszej wersji.
 • Użyj hasła do aplikacji: jeśli korzystasz z weryfikacji dwuetapowej, spróbuj zalogować się za pomocą hasła do aplikacji.
 • Zezwól na dostęp mniej bezpiecznym aplikacjom: jeśli nie używasz weryfikacji dwuetapowej, może być konieczne zezwolenie mniej bezpiecznym aplikacjom na dostęp do konta.
 • Jeśli hasło zostało niedawno zmienione, być może będzie konieczne ponowne wprowadzenie danych konta Gmail lub powtórzenie całej konfiguracji konta Gmail w programie pocztowym.
 • Jeśli powyższe porady nie pomogą w rozwiązaniu problemu, otwórz stronę https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha i postępuj zgodnie z podanymi tam wskazówkami. Jeśli korzystasz z Gmaila na koncie służbowym, szkolnym lub dostarczanym przez jakąś inną organizację, otwórz stronę https://www.google.com/a/twojadomena.com/UnlockCaptcha. W podanym adresie internetowym musisz oczywiście zastąpić twojadomena.com właściwą nazwą domeny.
Błąd „Zbyt duża liczba jednoczesnych połączeń”

Maksymalna liczba połączeń IMAP na jedno konto wynosi 15. Jeśli masz więcej klientów pocztowych, na których w tym samym czasie odbierasz pocztę z Gmaila, może się pojawić błąd „Zbyt duża liczba jednoczesnych połączeń”.

Jeśli używasz więcej niż jednego klienta poczty lub z więcej niż jednego urządzenia, na których odbierasz to samo konto Gmail, spróbuj zamknąć lub wylogować się z części z nich.

Błąd CN certyfikatu zabezpieczeń

Jeśli widzisz błąd: „Serwer, z którym masz połączenie, używa certyfikatu bezpieczeństwa, którego nie można sprawdzić. Nazwa CN certyfikatu nie jest zgodna z przekazaną wartością”.

 • Sprawdź, czy na pewno w kliencie poczty masz wybrane ustawienia IMAP, a nie POP.
 • Sprawdź ustawienia serwera poczty przychodzącej, aby upewnić się, że widnieje w nich imap.gmail.com a nie pop.gmail.com.
Mój klient pocztowy nie działa jak należy lub czas pobierania e-maili jest zbyt długi

Być może pobierasz na raz zbyt wiele e-maili.

Aby rozwiązać ten problem:

 • Aktualizuj swoje ustawienia IMAP tak, by nie synchronizować niektórych folderów.
 • Usuń swoje konto Gmail z klienta pocztowego, a następnie spróbuj dodać je ponownie.
 • W ustawieniach IMAP Gmaila wybierz opcję synchronizowania folderów zawierających do 10 000 e-maili.

Vivian jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?