ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

อ่านข้อความ Gmail ในโปรแกรมรับส่งเมลอื่นที่ใช้ POP

คุณสามารถเปิดข้อความจาก Gmail ในโปรแกรมรับส่งเมลอื่นที่รองรับ POP เช่น Microsoft Outlook

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบว่า POP เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการอ่านอีเมลของคุณ

ทั้ง IMAP และ POP เป็นวิธีอ่านข้อความ Gmail ในโปรแกรมรับส่งเมลอื่น

คุณสามารถใช้การเข้าถึงแบบ IMAP ในอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยระบบจะซิงค์อีเมลแบบเรียลไทม์

POP สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ระบบจะไม่ซิงค์อีเมลแบบเรียลไทม์ แต่จะดาวน์โหลดอีเมลเหล่านั้น โดยคุณเป็นผู้ตัดสินความถี่ในการดาวน์โหลดอีเมลใหม่

ขั้นที่ 2: ตั้งค่า POP

ขั้นแรก ตั้งค่า POP ใน Gmail

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. จากด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. คลิกแท็บการส่งต่อและ POP/IMAP
 5. ในส่วน "ดาวน์โหลด POP" ให้เลือกเปิดใช้ POP สำหรับจดหมายทั้งหมด หรือใช้ POP สำหรับจดหมายที่มาถึงนับจากนี้เป็นต้นไป
 6. ที่ด้านล่างสุดของหน้า คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ขั้นต่อไป เปลี่ยนแปลงโปรแกรมรับส่งเมลของคุณ

ไปที่โปรแกรมรับส่งเมล เช่น Microsoft Outlook และตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า (POP)

pop.gmail.com

ต้องการ SSL: ใช่

พอร์ต: 995

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP)

smtp.gmail.com

Requires SSL: Yes

Requires TLS: Yes (หากมี)

Requires Authentication: Yes

Port for SSL: 465

Port for TLS/STARTTLS: 587

ถ้าคุณใช้ Gmail กับบัญชีที่ทำงานหรือสถานศึกษา โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ เพื่อดูการกำหนดค่า SMTP ที่ถูกต้อง

ระยะหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ มากกว่า 1 นาที (แนะนำ 5 นาที)
ชื่อเต็มหรือชื่อที่แสดง ชื่อของคุณ
ชื่อบัญชี ชื่อผู้ใช้ หรือที่อยู่อีเมล ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่าน รหัสผ่าน Gmail

แก้ปัญหา

ฉันลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมรับส่งเมลไม่ได้

หากไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมรับส่งเมล คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • "ระบบไม่ยอมรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน"
 • "ข้อมูลรับรองไม่ถูกต้อง"
 • ระบบขอให้คุณป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านซ้ำหลายครั้ง

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบรหัสผ่าน

หากพบปัญหาข้างต้นหรือลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ ให้ตรวจดูก่อนว่าคุณใช้รหัสผ่านที่ถูกต้อง

ขั้นที่ 2: ลองขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้

 • อัปเดตโปรแกรมรับส่งเมลเป็นเวอร์ชันล่าสุด
 • ใช้รหัสผ่านของแอป: หากคุณใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านของแอป
 • อนุญาตการใช้แอปที่มีความปลอดภัยน้อย: หากคุณไม่ใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน คุณอาจต้องอนุญาตให้แอปที่มีความปลอดภัยน้อยเข้าถึงบัญชีของคุณ
 • หากคุณเพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail คุณอาจจำเป็นต้องป้อนข้อมูลบัญชี Gmail ซ้ำอีกครั้ง หรือต้องดำเนินการตั้งค่าบัญชี Gmail ในโปรแกรมรับส่งเมลอื่นซ้ำอีกครั้ง
 • หากเคล็ดลับข้างต้นไม่ได้ผล โปรดไปที่ https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha และทำตามขั้นตอนในหน้านั้น หากคุณใช้ Gmail ผ่านที่ทำงาน สถานศึกษา หรือองค์กรอื่น โปรดไปที่ https://www.google.com/a/yourdomain.com/UnlockCaptcha โดยแทนที่ส่วน yourdomain.com ในที่อยู่เว็บด้วยชื่อโดเมนของคุณ
ฉันต้องการดาวน์โหลดอีเมลในโปรแกรมรับส่งเมลหลายโปรแกรม

วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้ Gmail ในโปรแกรมรับส่งเมลที่หลากหลายคือการใช้ IMAP หากคุณจำเป็นต้องใช้ POP แทน IMAP ให้ตั้งค่า "โหมดล่าสุด" โหมดล่าสุดจะแสดงอีเมลจาก Gmail ในช่วง 30 วันสุดท้าย

ขั้นที่ 1: เปิดโหมดล่าสุด

 1. ค้นหาช่อง "ที่อยู่อีเมล" หรือ "ชื่อผู้ใช้" ในหน้าการตั้งค่า POP ในโปรแกรมรับส่งเมล
 2. เพิ่ม recent: หน้าที่อยู่อีเมลของคุณ เช่น recent:example@gmail.com

ขั้นที่ 2: เปลี่ยนการตั้งค่า POP 

เปลี่ยนการตั้งค่า POP เพื่อให้เก็บอีเมลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์

 • Outlook: ในแท็บ "ขั้นสูง ให้คลิกเก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์

 • Apple Mail: ในแท็บ "ขั้นสูง" ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องข้าง "นำสำเนาออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจากเรียกข้อความแล้ว"
 • Thunderbird: ในแท็บ "การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์" ให้ทำเครื่องหมายในช่องข้าง "เก็บข้อความบนเซิร์ฟเวอร์"
ข้อผิดพลาด "บัญชีมีคำสั่ง POP หรือแบนด์วิดท์เกินที่จำกัดไว้"

หากเห็นข้อผิดพลาด "บัญชีมีคำสั่ง POP หรือแบนด์วิดท์เกินที่จำกัดไว้" นั่นเป็นเพราะไคลเอ็นต์ POP เข้าถึงบัญชี Gmail ของคุณบ่อยเกินไป

วิธีแก้ปัญหาคือ เปลี่ยนการตั้งค่าไคลเอ็นต์เพื่อไม่ให้ตรวจหาอีเมลใหม่บ่อยเกินไป

ฉันส่งอีเมลไม่ได้

หากอีเมลที่คุณส่งในโปรแกรมรับส่งเมลติดอยู่ในกล่องจดหมายออก ให้ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีต่อไปนี้

 • หากส่งอีเมลผ่าน Apple Mail และมี smtp.gmail.com:username@gmail.com ในช่อง "เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก:" ของการตั้งค่า โปรดลองเปลี่ยนเป็น "smtp.gmail.com" แทน
 • ตรวจสอบว่าการตั้งค่า SMTP ไม่มี recent: ในที่อยู่อีเมล
การตอบกลับอัตโนมัติไม่ทำงาน

หากคุณสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติในโปรแกรมรับส่งเมล เช่น การตอบกลับขณะไม่อยู่ในที่ทำงาน การทำเช่นนั้นอาจสร้างปัญหาหลายอย่าง อาทิ

 • หากคุณใช้โปรแกรมรับส่งเมลในคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์นั้นมีสถานะออฟไลน์ ระบบจะไม่ส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติของคุณ
 • เมื่อได้รับอีเมลที่ไม่ได้ส่งถึงคุณโดยตรง เช่น รายชื่ออีเมล การตอบกลับอัตโนมัติอาจเปิดเผยที่อยู่อีเมลของคุณเมื่อตอบกลับไปยังผู้ส่ง

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ เราจึงขอแนะนำให้ใช้การช่วยตอบอีเมลขณะพักร้อน/เมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานของ Gmail แทนการตอบกลับอัตโนมัติในโปรแกรมรับส่งเมล

ระบบลบอีเมลของฉันจาก Gmail

หากอีเมลที่คุณอ่านในโปรแกรมรับส่งเมลอื่นถูกลบออกจาก Gmail โปรดตรวจสอบการตั้งค่า POP ของคุณ

 1. ไปที่หน้าการส่งต่อและการตั้งค่า POP/IMAP
 2. ในส่วน "ดาวน์โหลด POP" ให้ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก "เก็บสำเนาของ Gmail" หรือ "ลบสำเนาของ Gmail"
 3. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างสุดของหน้า
อีเมลไม่ได้รับการดาวน์โหลดอย่างถูกต้อง

หลังจากตั้งค่า POP ในการตั้งค่า Gmail แล้ว อีเมลของคุณจะพร้อมใช้งานเป็นชุดๆ จึงอาจต้องใช้เวลาสักครู่ก่อนจะอีเมลทั้งหมด

หมายเหตุ: Gmail ดาวน์โหลดสำเนาอีเมลที่คุณส่งหรือรับทุกรายการ ยกเว้นอีเมลในแชท จดหมายขยะ และถังขยะ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อความซ้ำ Gmail จะไม่ดาวน์โหลดสำเนาอีเมลที่ส่งจากโปรแกรมรับส่งเมล แต่คุณจะเห็นอีเมลเหล่านั้นเมื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบ Gmail

หากยังคงพบปัญหาในการดาวน์โหลดอีเมล โปรดลองใช้โหลดล่าสุดโดยทำดังนี้

 1. ค้นหาช่อง "ที่อยู่อีเมล" หรือ "ชื่อผู้ใช้" ในหน้าการตั้งค่า POP ในโปรแกรมรับส่งเมล
 2. เพิ่ม recent: หน้าที่อยู่อีเมลของคุณ เช่น recent:example@gmail.com

หากวิธีนี้ไม่ได้ผล ให้ลองลบที่อยู่ Gmail จากโปรแกรมรับส่งเมล และเพิ่มที่อยู่นั้นอีกครั้ง

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร