Gmail sa nenačítava

Ak je Gmail pomalý alebo sa nenačítava správne, problém vyriešte pomocou krokov uvedených nižšie.

2. krok: Skontrolujte rozšírenia prehliadača alebo aplikácie

Niekedy môžu fungovaniu Gmailu brániť rozšírenia či doplnky, ktoré ste nainštalovali v prehliadači, alebo aplikácie, ktoré ste nainštalovali v počítači.

Skúste tieto rozšírenia a aplikácie postupne dočasne vypnúť. Potom použite Gmail znova a zistite, či sa problém vyriešil.

Ak chcete Gmail skúsiť používať úplne bez rozšírení, otvorte ho pomocou režimu inkognito alebo anonymného prehliadania v prehliadači.

4. krok: Skontrolujte svoje laboratórne funkcie Gmailu

Ak máte zapnuté niektoré laboratórne funkcie, skúste Gmail otvoriť z adresy https://mail.google.com/?labs=0.

Ak sa tým problém vyrieši, postupne vypnite jednotlivé laboratórne funkcie a zistite tak, ktorá z nich spôsobuje problém:

  1. Otvorte Gmail.
  2. Vpravo hore kliknite na položku Nastavenia Nastavenia.
  3. Kliknite na položku Nastavenia.
  4. Kliknite na kartu Laboratóriá.
  5. Vedľa každej laboratórnej funkcie, ktorú ste povolili, vyberte možnosť Zakázať.
  6. V dolnej časti stránky kliknite na položku Uložiť zmeny.

Kroky uvedené vyššie nepomohli

Ak sa problém stále nevyriešil, na Informačnom paneli stavu služby G Suite zistite, či sa v Gmaile nevyskytuje nejaký známy problém.