Kontrola zabezpečenia správ

Keď je to možné, Gmail vaše informácie chráni automatickým šifrovaním správ, ktoré počas ich doručovania mení na kód. Tento nástroj zabezpečenia sa volá protokol Transport Layer Security (TLS) a pomáha brániť ostatným v čítaní vašich správ.

Chcete naplno využívať aplikácie Google v práci alebo škole?  Zaregistrujte si bezplatnú skúšobnú verziu služby Google Workspace.

Kontrola správ

Ak používate počítač alebo zariadenie s Androidom, pri správach, ktoré nie sú chránené týmto nástrojom zabezpečenia, bude zobrazená ikona Bez protokolu TLS Bez protokolu TLS. Táto ikona vyzerá ako otvorená červená zámka a znamená, že správu si môže prečítať aj niekto iný. Zámka TLS sa zobrazí iba vtedy, keď sa správy vymieňajú medzi podnikovými odbermi a účtami @gmail.com.

Odosielané správy

  1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail .
  2. Vpravo dole klepnite na položku Napísať správu Napísať správu.
  3. Do poľa Komu, Kópia alebo Skrytá kópia zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
  4. Na pravej strane poľa Predmet vyhľadajte položku Bez protokolu TLS Bez protokolu TLS.

Ak sa táto ikona zobrazuje, správa, ktorú sa chystáte odoslať, možno nie je šifrovaná. Na danú e-mailovú adresu neodosielajte dôverné dokumenty, ako sú napríklad daňové formuláre alebo zmluvy.

Prijaté správy

  1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail .
  2. Klepnite na správu.
  3. Pod menom odosielateľa vyhľadajte položku Bez protokolu TLS Bez protokolu TLS.

Ak sa táto ikona zobrazuje, správa možno nie je chránená šifrovaním.

Prečo niektoré správy nemusia byť šifrované

Tento nástroj zabezpečenia funguje iba v prípade, že poskytovatelia e‑mailu odosielateľa aj príjemcu používajú protokol TLS. Prečítajte si viac o doručovaní správ s protokolom TLS.

Upozornenie „Bez protokolu TLS“ v správach, na ktoré odpovedám

Niektorí poskytovatelia e‑mailu odosielajú správy na adresy v Gmaile pomocou protokolu TLS, ale nepodporujú prijímanie šifrovaných správ.

Ak na tieto správy odpoviete, táto ikona sa môže ukázať, dokonca aj keď odpoveď odosielate z Gmailu.

Nesprávne upozornenie Bez protokolu TLS

Niekedy sa vám upozornenie „Bez protokolu TLS“ zobrazí, aj keď je správa chránená šifrovaním. Ide napríklad o tieto prípady:

  • V prípade istého poskytovateľa e‑mailu šifrovanie v minulosti nefungovalo.
  • Gmail neodosiela správu priamo. Táto ikona sa napríklad môže zobraziť, ak ste si nastavili vlastný názov domény, napríklad meno@vasadomena.com.

Súvisiace články