Sprawdzanie bezpieczeństwa e-maili

Gdy tylko to możliwe, Gmail chroni Twoje informacje, automatycznie szyfrując e-maile, co powoduje, że są dostarczane w postaci kodu. Korzysta przy tym z narzędzia zabezpieczającego o nazwie TLS (Transport Layer Security – zabezpieczenia warstwy transportowej), które uniemożliwia osobom postronnym czytanie Twoich e-maili.

Sprawdzanie wiadomości

Kiedy korzystasz z urządzenia z Androidem lub komputera, w e-mailach, które nie są chronione przez to narzędzie, pojawi się ikona „Brak TLS” Brak TLS. Wygląda ona jak otwarta czerwona kłódka i oznacza, że inne osoby mogą odczytać danego e-maila.

Wysyłane wiadomości

  1. Otwórz aplikację Gmail Gmail na telefonie lub tablecie z Androidem.
  2. W prawym dolnym rogu kliknij Utwórz Utwórz.
  3. W polu „Do”, „DW” lub „UDW” wpisz adres e-mail odbiorcy.
  4. Z prawej strony pola „Temat” poszukaj ikony „Brak TLS” Brak TLS.

Jeśli widzisz tę ikonę, wiadomość, którą zamierzasz wysłać, może nie być zaszyfrowana. Nie wysyłaj na ten adres e-mail materiałów poufnych, takich jak formularze podatkowe czy umowy.

Wiadomości otrzymane

  1. Otwórz aplikację Gmail Gmail na telefonie lub tablecie z Androidem.
  2. Kliknij wiadomość.
  3. Sprawdź, czy pod nazwą nadawcy nie ma ikony „Brak TLS” Brak TLS.

Jeśli ją widzisz, wiadomość może nie być szyfrowana.

Dlaczego niektórych e-maili nie można zaszyfrować

Aby to narzędzie zabezpieczające działało, zarówno dostawca poczty e-mail nadawcy, jak i odbiorcy muszą używać protokołu TLS. Więcej informacji o dostarczaniu e-maili przy użyciu protokołu TLS.

Ostrzeżenie „Brak TLS” w wiadomościach, na które odpowiadasz

Niektórzy dostawcy poczty e-mail wysyłają wiadomości na adresy Gmaila z użyciem protokołu TLS, ale nie mogą odbierać zaszyfrowanych wiadomości.

Jeśli odpowiesz na taką wiadomość, ta ikona może się pojawić, mimo że odpowiedź wysyłasz z Gmaila.

Nieprawidłowe ostrzeżenie „Brak TLS”

Czasem ostrzeżenie „Brak TLS” pojawia się, mimo że wiadomość jest szyfrowana. Ma to miejsce w następujących sytuacjach:

  • Szyfrowanie nie działało w przeszłości w przypadku określonego dostawcy poczty e-mail.
  • Wiadomość nie jest wysyłana bezpośrednio z Gmaila. Ikona może się pojawić np. wtedy, gdy masz skonfigurowaną niestandardową nazwę domeny, np. nazwa@twojadomena.com.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?