Mẹo và thủ thuật

Hãy xem các mẹo dưới đây để giúp bạn bắt đầu với Gmail.

Xem qua các danh mục trong hộp thư đến của bạn

Email của bạn được tự động sắp xếp thành các tab. Ví dụ: một email về việc bán hạ giá từ một trang web mua sắm có thể được tìm thấy trong tab "Quảng cáo".

Tìm hiểu thêm về danh mục trong hộp thư đến.

Chọn chủ đề cho hộp thư đến của bạn

Bạn có thể chọn hình ảnh làm hình nền cho hộp thư đến. Để bắt đầu, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Chủ đề.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chủ đề hộp thư đến.

Tìm email của bạn

Bạn có thể sử dụng hộp Tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy email. Để lọc kết quả, bên trong hộp Tìm kiếm, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị tùy chọn tìm kiếm Hiển thị tùy chọn tìm kiếm.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc tìm kiếm trong Gmail

Quản lý email trước khi bạn mở

Bạn có thể nhanh chóng quản lý email bằng cách nhấp chuột phải để thực hiện những việc như di chuyển, lưu trữ, bỏ qua, lọc hoặc mở trong một cửa sổ mới.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các nút khi nhấp chuột phải.

Sắp xếp email bằng các nhãn

Nhãn giống như thư mục, nhưng bạn có thể thêm nhiều hơn một nhãn cho một thư. Để thêm nhãn vào một email, hãy chọn email, rồi nhấp vào biểu tượng Nhãn Nhãn. Nhãn sẽ được hiển thị bên cạnh email.

Tìm hiểu thêm về nhãn.

Mở và tải tệp đính kèm

Bạn sẽ thấy hình ảnh thu nhỏ của tệp đính kèm được gửi cho bạn ở dưới cùng của email của bạn. Nhấp vào hình ảnh thu nhỏ để xem tệp đính kèm, tải tệp xuống, in tệp và thực hiện các tác vụ khác.

Tìm hiểu thêm về mở và tải tệp xuống đính kèm.

Hoàn tác gửi thư

Bật Hoàn tác gửi để có thêm thời gian để xem email trước khi email được gửi đi.

Tìm hiểu thêm về gửi và hoàn tác gửi email.

Tự động quản lý email đến

Bộ lọc có thể tự động thực hiện các tác vụ đối với email đến của bạn, như gắn nhãn, lưu trữ, xóa, gắn dấu sao và chuyển tiếp.

Tìm hiểu thêm về tạo quy tắc để lọc các email của bạn.

Bắt đầu cuộc gọi điện video

Khi thêm ai đó vào danh sách trò chuyện Hangouts của mình, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi video với họ từ hộp thư đến bằng cách di chuột qua tên của họ và nhấp vào biểu tượng Cuộc gọi điện video Bắt đầu gọi điện video.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cuộc gọi điện video.

Kiểm tra email từ tất cả tài khoản của bạn

Nếu sử dụng nhiều tài khoản thì bạn có thể kiểm tra tất cả email của mình trong Gmail. Bạn cũng có thể gửi thư từ một địa chỉ không phải là địa chỉ Gmail của bạn.

Tìm hiểu thêm về thêm nhiều tài khoản vào Gmail.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?