ติดตามทุกเรื่องสำคัญด้วยอินเทอร์เฟซใหม่ของ Gmail ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลย์เอาต์ใหม่

ข้อความ Gmail หายไป

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หน้านี้จะช่วยคุณค้นหาอีเมลในกรณีต่อไปนี้

 • อีเมลบางรายการหายไป
 • อีเมลไม่เข้ามาที่กล่องจดหมาย
 • กล่องจดหมายว่างเปล่าและอีเมลหายไปทั้งหมด

หากคุณยังค้นหาอีเมลไม่พบหลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ระบบอาจลบหรือส่งอีเมลดังกล่าวไปที่จดหมายขยะ

ขั้นแรก ค้นหาอีเมลทั้งหมด

อีเมลอาจข้ามกล่องจดหมายของคุณ หากถูกเก็บ ลบ หรือทำเครื่องหมายว่าเป็นจดหมายขยะโดยไม่ตั้งใจ หากต้องการค้นหาอีเมลที่ไม่อยู่ในกล่องจดหมายของคุณอย่างละเอียด ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบว่าดาวน์โหลดแอป Gmail แล้ว
 2. เปิดแอป Gmail ใน iPhone หรือ iPad
 3. ที่ด้านขวาบน ให้พิมพ์ in:anywhere จากนั้นจึงป้อนข้อมูลในอีเมลที่หายไป เช่น ชื่อผู้ส่งหรือเรื่อง
 4. แตะค้นหาที่ด้านขวาล่าง

เคล็ดลับ: คุณจะใช้โอเปอเรเตอร์การค้นหาเพื่อกรองผลการค้นหาให้ละเอียดยิ่งขึ้นได้

ขั้นที่ 2 ลองใช้วิธีแก้ไขทั่วไปดังนี้

เราขอแนะนำให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ เพราะมีหลายขั้นตอนที่ทำผ่านแอป Gmail ไม่ได้

ตรวจสอบว่าอีเมลผ่านการกรอง

คุณอาจสร้างตัวกรองที่เก็บหรือลบอีเมลบางรายการโดยอัตโนมัติไว้

วิธีตรวจสอบตัวกรองมีดังนี้

 1. เปิด Gmail บนเบราว์เซอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกแท็บตัวกรองและที่อยู่ที่บล็อกไว้ด้านบน
 4. มองหาตัวกรองที่มีคำว่า "ลบทิ้ง" หรือ "ไม่รวมในกล่องจดหมาย"
 5. คลิกแก้ไขหรือลบทางด้านขวา
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
ตรวจสอบว่าอีเมลของคุณถูกส่งต่อไปยังบัญชีอื่น

เมื่อตั้งค่าการส่งต่อใน Gmail คุณจะเลือกเก็บหรือลบอีเมลต้นฉบับได้

วิธีตรวจสอบการตั้งค่าการส่งต่อมีดังนี้

 1. เปิด Gmail บนเบราว์เซอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกแท็บการส่งต่อและ POP/IMAP
 4. ในส่วน "การส่งต่อ" ให้ตรวจสอบว่าคุณเลือกส่งต่อสำเนาของอีเมลที่เข้ามาใหม่ ถ้าทำเช่นนั้น ให้เลือกเก็บสำเนา Gmail ในกล่องจดหมาย หรือทำเครื่องหมาย Gmail ว่าอ่านแล้ว
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างสุดของหน้า

สำคัญ: หากระบบส่งต่ออีเมลไปยังที่อยู่ที่ไม่คุ้นเคย ให้ปิดการส่งต่ออีเมลและดูเคล็ดลับการรักษาความปลอดภัยของ Gmail หากเห็นอีเมลที่ใช้รับการส่งต่อที่ไม่รู้จัก อาจมีคนเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณส่งต่ออีเมลจากบัญชีอื่นไปยัง Gmail ระบบอาจส่งอีเมลนั้นไปที่จดหมายขยะหากข้อความนั้นไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ ดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งต่ออีเมลไปยัง Gmail

ตรวจสอบการตั้งค่าหากคุณอ่านอีเมลจาก Gmail โดยใช้โปรแกรมรับส่งอีเมลอื่น

ถ้าคุณอ่านอีเมล Gmail ในโปรแกรมรับส่งอีเมลอื่น เช่น Apple Mail หรือ Microsoft Outlook โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามประเภทของการส่งต่อที่ตั้งค่าไว้

ฉันใช้ IMAP เพื่ออ่านอีเมลในโปรแกรมรับส่งอีเมลอย่าง Microsoft Outlook หรือ Apple Mail

เมื่อตั้งค่า IMAP คุณเลือกได้ว่าจะให้การทำงานในโปรแกรมรับส่งอีเมลอื่นส่งผลต่ออีเมลของคุณใน Gmail หรือไม่ เช่น เลือกได้ว่าหากลบข้อความใน Apple Mail ข้อความนั้นจะถูกลบจาก Gmail ด้วย

ตรวจสอบว่าคุณใช้การตั้งค่า IMAP ที่แนะนำ มองหาการตั้งค่าที่อธิบายการที่ระบบลบอีเมล

ฉันใช้เว็บแอป ส่วนขยาย หรือส่วนเสริมในการอ่าน Gmail

ตรวจสอบการตั้งค่าเพื่อดูว่าระบบไม่ได้ลบหรือเก็บอีเมลไว้

 1. ไปที่หน้าแอปและเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ
 2. ในส่วน "แอปที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ" ให้คลิกจัดการแอป
 3. หากเห็นข้อมูลที่ไม่รู้จัก ให้คลิกที่บริการ จากนั้น นำออก

ฉันใช้ POP เพื่ออ่านอีเมลในโปรแกรมรับส่งอีเมลอย่าง Microsoft Outlook

เมื่อตั้งค่า POP คุณเลือกได้ว่าจะให้การทำงานในโปรแกรมรับส่งอีเมลอื่นส่งผลต่ออีเมลของคุณใน Gmail หรือไม่ เช่น เลือกได้ว่าหากลบข้อความใน Microsoft Outlook ข้อความนั้นจะถูกลบจาก Gmail ด้วย

 1. ไปที่หน้าการส่งต่อและการตั้งค่า POP/IMAP
 2. ตรวจสอบว่าเปิดใช้ POP แล้ว
 3. หากเห็น "ลบสำเนาของ Gmail" หรือ "เก็บสำเนาของ Gmail" ให้เลือกเก็บสำเนาของ Gmail ในกล่องจดหมาย
 4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างสุดของหน้า

หมายเหตุ: หากคุณใช้โหมดล่าสุดกับ POP อยู่ โปรดเปลี่ยนการตั้งค่า POP ของโปรแกรมรับส่งอีเมลให้เก็บอีเมลไว้บนเซิร์ฟเวอร์

ขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา

หากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วแต่ยังค้นหาอีเมลไม่พบ โปรดเลือกปัญหาที่คุณพบจากตัวเลือกด้านล่างนี้

ฉันยังค้นหาอีเมลบางรายการไม่พบ

หากคุณยังค้นหาอีเมลไม่พบหลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ระบบอาจลบหรือส่งอีเมลดังกล่าวไปที่จดหมายขยะ

หมายเหตุเกี่ยวกับอีเมลที่ถูกลบ

 • หากคุณลบอีเมล อีเมลนั้นจะอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 30 วัน หลังจาก 30 วัน ระบบจะลบอีเมลดังกล่าวจากถังขยะอย่างถาวร
 • อีเมล Gmail ทุกรายการมีสำเนาเพียงฉบับเดียวเท่านั้น หากลบอีเมลในที่หนึ่ง เช่น ป้ายกำกับหรือบนอุปกรณ์ ระบบจะลบอีเมลนั้นจาก Gmail อย่างสิ้นเชิง
 • Gmail จัดกลุ่มข้อความตอบกลับทั้งหมดและอีเมลต้นฉบับในการสนทนาเดียว เมื่อคลิกหรือแตะลบ ระบบจะลบการสนทนาทั้งหมดซึ่งรวมถึงอีเมลต้นฉบับและการตอบกลับใดๆ ที่มี

หมายเหตุเกี่ยวกับอีเมลจดหมายขยะ

 • หากคุณทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นจดหมายขยะ อีเมลนั้นจะอยู่ในส่วนจดหมายขยะเป็นเวลา 30 วัน หลังจาก 30 วัน ระบบจะลบอีเมลดังกล่าวออกจากส่วนจดหมายขยะอย่างถาวร
 • หากคุณคิดว่าอีเมลถูกส่งไปยังส่วนจดหมายขยะะโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดดูวิธีนำอีเมลออกจากส่วนจดหมายขยะ
อีเมลส่วนใหญ่หายไป

หากอีเมลหายไปจากบัญชีของคุณ แสดงว่าบุคคลอื่นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เราช่วยค้นหาอีเมลที่หายไปและรักษาความปลอดภัยให้บัญชีของคุณได้

สำคัญ 

 • หากคุณใช้ Gmail ในที่ทำงาน โรงเรียน หรือองค์กร โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ 
 • หากพื้นที่เก็บข้อมูลใน Gmail เต็มแล้ว คุณจะส่งหรือรับข้อความไม่ได้ ระบบจะส่งข้อความที่ส่งถึงคุณกลับคืนให้ผู้ส่ง
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2021 เป็นต้นไป หากไม่มีการใช้ หรือหากใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้าเป็นเวลา 24 เดือนขึ้นไป ระบบจะลบอีเมลทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เป็นต้นไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทํางานของพื้นที่เก็บข้อมูลของ Google
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
17
false
false