ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

How Gmail ads work

When you open Gmail, you'll see ads that were selected to show you the most useful and relevant ads. The process of selecting and showing personalized ads in Gmail is fully automated. These ads are shown to you based on your online activity while you're signed into Google. We will not scan or read your Gmail messages to show you ads.

Privacy, transparency & choice

Google does not sell your personal information, which includes your Gmail and Google Account information. We also do not share your personal information with advertisers, unless you have asked us to.

We are careful about the types of content we serve ads against. For example, Google will not target ads based on sensitive information, such as race, religion, sexual orientation, health, or sensitive financial categories. Ads displayed in Gmail are subject to the Gmail ads policies.

To opt-out of the use of personal information for personalized Gmail ads, go to the Ads Settings page, then turn off Ads Personalization. If you do opt-out, you may still see Gmail ads, but they will not be based on personal data Google has associated with your Google Account.

Learn more about how Google processes your data and Google’s Privacy Policy.

Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
7549692553343453187
true
Search Help Center
true
true
true
true
true
17