Riešenie problémov s vrátenými a odmietnutými správami

Chyba E-mailový účet príjemcu...

Ak sa vám zobrazuje táto chyba, adresa príjemcu pravdepodobne nefunguje alebo už neexistuje.

 1. Skontrolujte, či sa v e-mailovej adrese, na ktorú chcete správu odoslať, nevyskytujú tieto najčastejšie chyby:
  • otázniky,
  • bodky na konci adresy,
  • medzery pred alebo za adresou,
  • preklepy.
 2. V kontaktoch vyhľadajte inú adresu, ktorú príjemca používa.

Iné chyby

Chyba Správa bola nahlásená ako spam alebo Správa bola dočasne odmietnutá

Prečo sa správa vrátila

 • Text správy alebo odkazy v nej vyzerajú podozrivo.
 • Pridali ste veľkú skupinu príjemcov do poľa Kópia alebo Skrytá kópia.

Čo môžete urobiť

Chyba Server príjemcu neprijal naše požiadavky

Prečo sa správa vrátila

Toto chybové hlásenie sa zobrazí, keď sa Gmail nemôže pripojiť k e-mailovému serveru príjemcu vašej správy.

Čo môžete urobiť

Tento problém sa zvyčajne rýchlo vyrieši bez toho, aby ste museli čokoľvek spraviť. Skúste správu odoslať znova neskôr.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej:

 • Skontrolujte, či v e-mailovej adrese príjemcu nie sú chyby.
 • Obráťte sa na tím podpory zákazníka príjemcovho poskytovateľa e-mailových služieb.

Ak sa vám táto chyba zobrazuje pri odosielaní správ niekomu vo vašej práci, škole alebo inej organizácii, obráťte sa na svojho správcu.