Phím tắt cho Gmail

Hãy tiết kiệm thời gian điều hướng trong Gmail bằng cách sử dụng phím tắt.

Bật phím tắt

Một số phím tắt chỉ hoạt động nếu bạn đã bật chúng.

Lưu ý: Phím tắt không được hỗ trợ trên tất cả bàn phím.

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
  3. Nhấp vào Cài đặt.
  4. Cuộn xuống mục "Phím tắt".
  5. Chọn Bật phím tắt.
  6. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Các phím tắt bạn có thể sử dụng

Bạn có thể sử dụng phím tắt để điều hướng hộp thư đến và thư của bạn, định dạng văn bản và hoàn tất các tác vụ như lưu trữ và xóa.

Để xem danh sách phím tắt đầy đủ, bao gồm cả những phím cần được bật, hãy nhập ? khi bạn mở Gmail.

Lưu ý: Phím tắt hoạt động khác nhau trên PC và máy Mac. Trên PC, bạn sẽ sử dụng Ctrl thay vì .

Soạn và trò chuyện
Tác vụ Phím tắt
Thư trước trong cuộc hội thoại mở p
Thư tiếp theo trong cuộc hội thoại mở n
Tập trung vào cửa sổ chính Shift + Esc
Tập trung vào cuộc trò chuyện hoặc phiên soạn thư gần đây nhất Esc
Chuyển đến cuộc trò chuyện hoặc phiên soạn thư tiếp theo Ctrl + .
Chuyển đến cuộc trò chuyện hoặc phiên soạn thư trước Ctrl + ,
Gửi /Ctrl + Enter
Thêm người nhận cc /Ctrl + Shift + c
Thêm người nhận bcc /Ctrl + Shift + b
Truy cập vào trường tùy chỉnh từ /Ctrl + Shift + f
Chèn liên kết /Ctrl + k
Chuyển tới từ viết sai chính tả tiếp theo (chỉ trên Mac)  + ;
Mở đề xuất chính tả /Ctrl + m
Định dạng văn bản
Tác vụ Phím tắt
Phông chữ trước /Ctrl + Shift + 5
Phông chữ tiếp theo /Ctrl + Shift + 6
Giảm kích thước văn bản /Ctrl + Shift + -
Tăng kích thước văn bản /Ctrl + Shift and +
In đậm /Ctrl + b
In nghiêng /Ctrl + i
Gạch dưới /Ctrl + u
Danh sách được đánh số /Ctrl + Shift + 7
Danh sách có dấu đầu dòng /Ctrl + Shift + 8
Trích dẫn /Ctrl + Shift + 9
Giảm thụt lề /Ctrl + [
Tăng thụt lề /Ctrl + ]
Căn trái /Ctrl + Shift + l
Căn giữa /Ctrl + Shift + e
Căn phải /Ctrl + Shift + r
Xóa định dạng /Ctrl + \
Tác vụ

Lưu ý: Các phím tắt này sẽ không hoạt động trừ khi được bật.

Tác vụ Phím tắt
Chuyển tiêu điểm tới thanh công cụ ,
Chọn cuộc hội thoại x
Chuyển sang chế độ gắn dấu sao/Xoay trong các siêu sao s
Lưu trữ e
Ẩn cuộc hội thoại m
Báo cáo là spam !
Xóa #
Trả lời r
Trả lời trong cửa sổ mới Shift + r
Trả lời tất cả a
Trả lời tất cả trong cửa sổ mới Shift + a
Chuyển tiếp f
Chuyển tiếp trong cửa sổ mới Shift + f
Cập nhật cuộc hội thoại Shift + n
Lưu trữ cuộc hội thoại và chuyển tới cuộc hội thoại trước đó/tiếp theo ] hoặc [
Hoàn tác tác vụ cuối cùng z
Đánh dấu là đã đọc Shift + i
Đánh dấu là chưa đọc Shift + u
Đánh dấu thư đã chọn là chưa đọc _
Đánh dấu là quan trọng + hoặc =
Đánh dấu là không quan trọng -
Báo lại

Lưu ý: Phím tắt này không có trong Gmail cổ điển.

b
Mở rộng toàn bộ cuộc hội thoại ;
Thu gọn toàn bộ cuộc hội thoại :
Thêm hội thoại vào Tác vụ Shift + t
Hangout

Lưu ý: Các phím tắt này sẽ không hoạt động trừ khi được bật.

Tác vụ Phím tắt
Hiển thị menu h + m
Hiển thị các Hangout đã lưu trữ h + a
Hiển thị các yêu cầu Hangout h + i
Tập trung vào danh sách cuộc hội thoại h + c
Mở điện thoại g + p hoặc h + p
Đi tới

Lưu ý: Các phím tắt này sẽ không hoạt động trừ khi được bật.

Tác vụ Phím tắt
Đi đến “Hộp thư đến” g + i
Đi đến cuộc hội thoại được Gắn dấu sao g + s
Đi đến thư đã Gửi g + t
Đi đến Thư nháp g + d
Đi đến Tất cả thư g + a

Chuyển đổi giữa thanh bên Lịch/Keep/Tasks và hộp thư đến.

Lưu ý: Phím tắt này không có trong Gmail cổ điển.

/Ctrl Alt , 

⌘/Ctrl Alt + .

Chuyển đến Tasks g + k
Đi đến nhãn g + l
Chọn danh sách dạng chuỗi

Lưu ý: Các phím tắt này sẽ không hoạt động trừ khi được bật.

Tác vụ Phím tắt
Chọn tất cả cuộc hội thoại * + a
Bỏ chọn tất cả cuộc hội thoại * + n
Chọn cuộc hội thoại đã đọc * + r
Chọn cuộc hội thoại chưa đọc * + u
Chọn cuộc hội thoại được gắn dấu sao * + s
Chọn cuộc hội thoại không gắn dấu sao * + t
Điều hướng

Lưu ý: Các phím tắt này sẽ không hoạt động trừ khi được bật.

Tác vụ Phím tắt
Quay lại danh sách dạng chuỗi u
Cuộc trò chuyện mới k
Cuộc hội thoại cũ hơn j
Mở cuộc hội thoại o hoặc Enter
Đi tới mục hộp thư đến tiếp theo `
Đi tới mục hộp thư đến trước ~
Ứng dụng

Lưu ý: Các phím tắt này sẽ không hoạt động trừ khi được bật.

Tác vụ Phím tắt
Soạn thư c
Soạn thư trong tab mới d
Tìm kiếm trong thư /
Tìm kiếm trong danh sách liên hệ trò chuyện g
Mở menu "tác vụ khác" .
Mở menu "di chuyển tới" v
Mở menu "gắn nhãn là" l
Mở trợ giúp phím tắt ?

Andrea là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?