Phím tắt

Phím tắt giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép bạn không phải rời tay mình khỏi bàn phím để sử dụng chuột. Bạn cần Standard 101/102-Key hoặc Natural PS/2 Keyboard để sử dụng phím tắt.

Mẹo: Nhấn ? trong Gmail để xem danh sách phím tắt.

Một số phím tắt có thể sử dụng ngay và những phím tắt khác cần phải bật trước khi bạn có thể sử dụng chúng.

Phím tắt luôn được bật

Các phím tắt điều hướng và định dạng này đều hoạt động dù bạn đã bật cài đặt phím tắt hay chưa.

Sử dụng các phím mũi tên để xem thư và bắt đầu soạn thư.

Trong khi xem thư, sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím của bạn để di chuyển con trỏ tới cuộc hội thoại, nhãn hoặc nút soạn thư. Nhấn Enter để chọn.

Di chuyển giữa các thư trong cuộc hội thoại

Trong khi xem cuộc hội thoại, sử dụng np để đi tới thư tiếp theo và trước đó trong chuỗi cuộc hội thoại. Nhấn Enter để mở hoặc thu gọn thư.

Điều hướng khi soạn thư

Sử dụng tổ hợp phím khi bạn có cửa sổ soạn thảo hoặc trò chuyện đang mở.

Phím tắt Định nghĩa Tác vụ
Ctrl + Enter
Mac: + Enter
Gửi tin nhắn Sau khi soạn thư của bạn, sử dụng tổ hợp này để gửi thư.
Ctrl + .
Mac: + .
Chuyển đến cửa sổ tiếp theo Sử dụng phím tắt này để di chuyển con trỏ tới cửa sổ soạn thảo hoặc cửa sổ trò chuyện tiếp theo hoặc tới cửa sổ chính.
Ctrl + ,
Mac: + ,
Đi tới cửa sổ trước đó Sử dụng phím tắt này để di chuyển trỏ chuột tới cửa sổ soạn thảo hoặc cửa sổ trò chuyện trước đó hoặc tới cửa sổ chính.
Ctrl + Shift + c
Mac: + Shift + c
Thêm người nhận Cc Trong khi soạn thư, đưa bạn đến trường Cc để thêm người nhận mới.
Ctrl + Shift + b
Mac: + Shift + b
Thêm người nhận Bcc Trong khi soạn thư, đưa bạn đến trường Bcc để thêm người nhận ẩn mới.
Ctrl + Shift + f
Mac: + Shift + f
Thay đổi địa chỉ "từ" Trong khi soạn thư, đưa bạn đến trường Từ để thay đổi địa chỉ gửi của bạn. Phím tắt này chỉ hoạt động nếu bạn đã định cấu hình địa chỉ gửi bổ sung.

Để định dạng nhanh văn bản của bạn, kiểm tra các phím tắt định dạng này.

Phím tắt cần được bật lên

Trước khi bạn có thể sử dụng các phím tắt này, bạn cần bật phím tắt trong cài đặt của mình:

  1. Nhấp vào bánh răng ở trên cùng bên phải và chọn Cài đặt.
  2. Tìm phần "Phím tắt" và chọn Bật phím tắt.
  3. Nhấp vào Lưu thay đổi ở cuối trang.
Phím tắt Định nghĩa Tác vụ
c Soạn thư Cho phép bạn soạn thư mới. Shift + c cho phép bạn soạn thư trong cửa sổ mới.
d Soạn thư trong tab mới Mở cửa sổ soạn thảo trong tab mới.
/ Tìm kiếm Đặt con trỏ vào hộp tìm kiếm.
k Chuyển tới cuộc hội thoại mới hơn Mở hoặc di chuyển con trỏ của bạn đến cuộc hội thoại gần đây hơn. Bạn có thể nhấn Enter để mở rộng cuộc hội thoại.
j Chuyển tới cuộc hội thoại cũ hơn Mở hoặc di chuyển con trỏ của bạn tới cuộc hội thoại cũ nhất tiếp theo. Bạn có thể nhấn Enter để mở rộng cuộc hội thoại.
n Thư mới hơn Trong 'Chế độ xem cuộc hội thoại', di chuyển con trỏ của bạn tới thư mới hơn. Bạn có thể nhấn Enter để mở rộng hoặc thu gọn thư.
p Thư trước Trong 'Chế độ xem cuộc hội thoại', di chuyển con trỏ của bạn tới thư cũ hơn. Bạn có thể nhấn Enter để mở rộng hoặc thu gọn thư.
` Đi tới phần hộp thư đến tiếp theo Nếu bạn sử dụng kiểu hộp thư có tab hoặc mục thì bạn có thể điều hướng nhanh tới mục tiếp theo.
~ Đi tới mục hộp thư đến trước Nếu bạn sử dụng kiểu hộp thư có tab hoặc mục thì bạn có thể điều hướng nhanh tới mục tiếp theo.
o hoặc Enter Mở Mở cuộc hội thoại của bạn. Đồng thời mở rộng hoặc thu gọn thư nếu bạn ở trong 'Chế độ xem cuộc hội thoại'.
u Quay lại danh sách cuộc hội thoại Làm mới trang của bạn và chuyển bạn về hộp thư đến hoặc danh sách các cuộc hội thoại.
e Lưu trữ Lưu trữ cuộc hội thoại của bạn từ chế độ xem bất kỳ.
m Ẩn Lưu trữ cuộc hội thoại và tất cả thư trong tương lai bỏ qua Hộp thư đến trừ khi được gửi hoặc cc trực tiếp cho bạn. Tìm hiểu thêm.
x Chọn cuộc hội thoại Tự động kiểm tra và chọn cuộc hội thoại để bạn có thể lưu trữ, gắn nhãn hoặc chọn một tác vụ từ trình đơn thả xuống để áp dụng cho cuộc hội thoại đó.
s Gắn dấu sao cho thư hoặc cuộc hội thoại Thêm hoặc xóa dấu sao cho thư hoặc cuộc hội thoại. Dấu sao cho phép bạn gắn trạng thái đặc biệt cho thư hoặc cuộc hội thoại.
+ Đánh dấu là quan trọng Giúp Gmail tìm hiểu điều gì quan trọng với bạn bằng cách đánh dấu thư được phân loại nhầm. (Cụ thể với Hộp thư ưu tiên)
- Đánh dấu là không quan trọng Giúp Gmail tìm hiểu điều gì không quan trọng với bạn bằng cách đánh dấu thư được phân loại nhầm (Cụ thể với Hộp thư ưu tiên)
! Báo cáo là spam Đánh dấu thư là spam và xóa thư khỏi danh sách cuộc hội thoại của bạn.
r Trả lời Trả lời người gửi thư. Shift + r cho phép bạn trả lời thư trong cửa sổ mới. (Chỉ áp dụng trong 'Chế độ xem cuộc hội thoại'.)
a Trả lời tất cả Trả lời tất cả những người nhận thư. Shift + a cho phép bạn trả lời tất cả người nhận thư trong cửa sổ mới. (Chỉ áp dụng trong 'Chế độ xem cuộc hội thoại').
f Chuyển tiếp Chuyển tiếp thư. Shift + f cho phép bạn chuyển tiếp thư trong cửa sổ mới. (Chỉ áp dụng trong 'Chế độ xem cuộc hội thoại')
Esc Thoát khỏi trường nhập Xóa con trỏ khỏi trường nhập hiện tại của bạn.
Ctrl + s
Mac: + s
Lưu thư nháp Lưu văn bản hiện tại dưới dạng thư nháp khi soạn thư. Giữ phím Ctrl/⌘ trong khi nhấn s và đảm bảo rằng con trỏ của bạn nằm trong một trong các trường văn bản -- trong ngăn soạn thư hoặc bất kỳ trường Tới, CC, BCC hay Chủ đề -- khi sử dụng phím tắt này.
# Xóa Chuyển cuộc hội thoại tới Thùng rác.
l Nhãn Mở trình đơn Nhãn để gắn nhãn cho cuộc hội thoại.
v Di chuyển tới Chuyển cuộc hội thoại từ hộp thư đến tới nhãn khác, Spam hoặc Thùng rác.
Shift + i Đánh dấu là đã đọc Đánh dấu thư của bạn là 'đã đọc' và bỏ qua đến thư mới hơn.
Shift + u Đánh dấu là chưa đọc Đánh dấu thư của bạn là 'chưa đọc' để bạn có thể quay trở lại thư sau.
[ Xóa khỏi chế độ xem hiện tại và trước đó Xóa nhãn của chế độ xem hiện tại khỏi cuộc hội thoại của bạn và chuyển tới cuộc hội thoại cũ hơn.
] Xóa khỏi chế độ xem hiện tại và ti Xóa nhãn của chế độ xem hiện tại khỏi cuộc hội thoại của bạn và chuyển tới cuộc hội thoại mới hơn.
{ Lưu trữ và chuyển tới cuộc hội thoại trước đó Lưu trữ cuộc hội thoại hiện tại và chuyển tới cuộc hội thoại cũ hơn.
} Lưu trữ và chuyển tới cuộc hội thoại tiếp theo Lưu trữ cuộc hội thoại hiện tại và chuyển tới cuộc hội thoại tiếp theo.
z Hoàn tác Hoàn tác tác vụ trước của bạn nếu có thể (hoạt động với các tác vụ có liên kết 'hoàn tác').
Shift + n Cập nhật cuộc hội thoại hiện tại Cập nhật cuộc hội thoại hiện tại của bạn khi có thư mới.
q Chuyển con trỏ tới tìm kiếm trò chuyện Chuyển trực tiếp con trỏ của bạn tới hộp tìm kiếm trò chuyện.
y Xóa khỏi Chế độ xem hiện tại* Tự động xóa thư hoặc cuộc hội thoại khỏi chế độ xem hiện tại của bạn.
  • Từ 'Hộp thư đến', 'y' có nghĩa là Lưu trữ
  • Từ 'Thư gắn dấu sao', 'y' có nghĩa là Bỏ gắn dấu sao
  • Từ 'Thùng rác', 'y' có nghĩa là Chuyển tới hộp thư đến
  • Từ nhãn bất kỳ, 'y' có nghĩa là Xóa nhãn
* 'y' không có hiệu lực nếu bạn ở trong 'Spam', 'Thư đã gửi' hoặc 'Tất cả thư'.
. Hiển thị thêm tác vụ Hiển thị trình đơn thả xuống 'Thêm tác vụ'.
, Chuyển con trỏ tới nút đầu tiên trong Thanh công cụ Gmail của bạn Hiển thị trình đơn thả xuống 'Thêm tác vụ'.
Ctrl + Mũi tên xuống
Mac: + Mũi tên xuống
Mở tùy chọn trong Trò chuyện
  • Ctrl/⌘ + Mũi tên xuống chuyển từ trường chỉnh sửa trong cửa sổ trò chuyện của bạn để chọn trình đơn 'Video và hơn thế nữa'
  • Tiếp theo, nhấn Tab để chọn trình đơn biểu tượng cảm xúc
  • Nhấn Enter để mở trình đơn đã chọn
k Chuyển lên địa chỉ liên hệ Chuyển con trỏ của bạn lên trong danh sách liên hệ
j Chuyển xuống địa chỉ liên hệ Chuyển con trỏ của bạn xuống trong danh sách liên hệ
o hoặc Enter Mở Mở địa chỉ liên hệ bằng trỏ chuột cạnh địa chỉ liên hệ đó.
u Quay lại chế độ xem danh sách liên hệ Làm mới trang của bạn và chuyển bạn về danh sách liên hệ
e Xóa khỏi Nhóm hiện tại Xóa các địa chỉ liên hệ đã chọn khỏi nhóm hiện đang hiển thị.
x Chọn địa chỉ liên hệ Kiểm tra và chọn một địa chỉ liên hệ để bạn có thể thay đổi tư cách thành viên nhóm hoặc chọn tác vụ từ trình đơn thả xuống để áp dụng cho địa chỉ liên hệ đó.
Esc Thoát khỏi trường nhập Xóa con trỏ khỏi trường nhập hiện tại
# Xóa Xóa vĩnh viễn địa chỉ liên hệ
l Tư cách thành viên nhóm Mở nút nhóm đến danh sách liên hệ nhóm
z Hoàn tác Hoàn tác tác vụ trước của bạn nếu có thể (hoạt động với các tác vụ có liên kết 'hoàn tác').

Phím tổ hợp

Sử dụng các tổ hợp phím sau để điều hướng qua Gmail.

Phím tắt Định nghĩa Tác vụ
Tab sau đó Enter Gửi tin nhắn Sau khi soạn thư của bạn, sử dụng tổ hợp này để gửi thư.
y sau đó o Lưu trữ và chuyển tới cuộc hội thoại tiếp theo Lưu trữ cuộc hội thoại của bạn và chuyển tới cuộc hội thoại tiếp theo.
g sau đó a Đi đến 'Tất cả thư' Đưa bạn đến trang web lưu trữ 'Tất cả thư,' cho tất cả thư bạn đã từng gửi hoặc nhận (và chưa xóa).
g sau đó s Đi đến 'Cuộc hội thoại gắn dấu sao' Đưa bạn đến tất cả các cuộc hội thoại mà bạn đã gắn dấu sao.
g sau đó c Đi đến 'Danh sách liên hệ' Đưa bạn đến danh sách Danh sách liên hệ của mình.
g sau đó d Đi đến 'Thư nháp' Đưa bạn đến tất cả các thư nháp mà bạn đã lưu.
g sau đó l Đi đến 'Nhãn' Đưa bạn đến hộp tìm kiếm bằng toán tử "label:" được điền cho bạn.
g sau đó i Đi đến 'Hộp thư đến' Chuyển bạn về hộp thư đến.
g sau đó t Đi đến 'Thư đã gửi' Đưa bạn đến tất cả thư mà bạn đã gửi.
* sau đó a Chọn tất cả Chọn tất cả thư.
* sau đó n Không chọn Bỏ chọn tất cả thư.
* sau đó r Chọn thư đã đọc Chọn tất cả các thư mà bạn đã đọc.
* sau đó u Chọn thư chưa đọc Chọn tất cả các thư chưa đọc.
* sau đó s Chọn thư gắn dấu sao Chọn tất cả các thư gắn dấu sao.
* sau đó t Chọn thư không gắn dấu sao Chọn tất cả các thư không gắn dấu sao.