แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Gmail

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประหยัดเวลาการไปยังส่วนต่างๆ ใน Gmail โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

เปิดแป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดบางรายการจะทำงานเมื่อคุณเปิดใช้เท่านั้น

หมายเหตุ: บางแป้นพิมพ์อาจไม่รองรับแป้นพิมพ์ลัด

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. เลื่อนลงไปที่ส่วน "แป้นพิมพ์ลัด"
 5. เลือกเปิดแป้นพิมพ์ลัด
 6. ที่ด้านล่างสุดของหน้า คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้ได้

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในกล่องจดหมายและข้อความ จัดรูปแบบข้อความ และทำงานต่างๆ เช่น เก็บและลบ

หากต้องการดูรายการแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมด รวมทั้งรายการที่ต้องเปิด ให้พิมพ์ ? เมื่อเปิด Gmail

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดทำงานแตกต่างกันในคอมพิวเตอร์พีซีและ Mac โดยในพีซีจะต้องใช้ Ctrl แทน

เขียนและแชท
การดำเนินการ แป้นพิมพ์ลัด
ข้อความก่อนหน้าในการสนทนาที่เปิดอยู่ p
ข้อความถัดไปในการสนทนาที่เปิดอยู่ n
โฟกัสหน้าต่างหลัก Shift + Esc
โฟกัสการแชทหรือการเขียนล่าสุด Esc
เลื่อนไปยังการแชทหรือการเขียนถัดไป Ctrl + .
เลื่อนไปยังการแชทหรือการเขียนก่อนหน้า Ctrl + ,
ส่ง /Ctrl + Enter
เพิ่มผู้รับสำเนา /Ctrl + Shift + c
เพิ่มผู้รับสำเนาลับ /Ctrl + Shift + b
เข้าถึงฟอร์มที่กำหนดเอง /Ctrl + Shift + f
แทรกลิงก์ /Ctrl + k
ไปยังคำที่สะกดผิดถัดไป (Mac เท่านั้น)  + ;
เปิดคำแนะนำการสะกด /Ctrl + m
การจัดรูปแบบข้อความ
การดำเนินการ แป้นพิมพ์ลัด
แบบอักษรก่อนหน้า /Ctrl + Shift + 5
แบบอักษรถัดไป /Ctrl + Shift + 6
ลดขนาดข้อความ /Ctrl + Shift + -
เพิ่มขนาดข้อความ /Ctrl + Shift และ +
ตัวหนา /Ctrl + b
ตัวเอียง /Ctrl + i
ขีดเส้นใต้ /Ctrl + u
รายการที่เรียงลำดับเลข /Ctrl + Shift + 7
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย /Ctrl + Shift + 8
ข้อความที่ยกมา /Ctrl + Shift + 9
เยื้องน้อยลง /Ctrl + [
เยื้องเพิ่มขึ้น /Ctrl + ]
จัดชิดซ้าย /Ctrl + Shift + l
จัดกึ่งกลาง /Ctrl + Shift + e
จัดชิดขวา /Ctrl + Shift + r
นำการจัดรูปแบบออก /Ctrl + \
การดำเนินการ

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้จะไม่ทำงานหากไม่เปิดแป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ แป้นพิมพ์ลัด
โฟกัสที่แถบเครื่องมือ ,
เลือกการสนทนา x
สลับการติดดาว/สับเปลี่ยนในหมู่ซูเปอร์สตาร์ s
เก็บ e
ปิดเสียงการสนทนา m
รายงานเป็นจดหมายขยะ !
ลบ #
ตอบกลับ r
ตอบกลับในหน้าต่างใหม่ Shift + r
ตอบทุกคน a
ตอบทุกคนในหน้าต่างใหม่ Shift + a
ส่งต่อ f
ส่งต่อในหน้าต่างใหม่ Shift + f
อัปเดตการสนทนา Shift + n
เก็บการสนทนาแบบถาวรและไปยังรายการก่อนหน้า/ถัดไป ] หรือ [
เลิกทำการทำงานล่าสุด z
ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว Shift + i
ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน Shift + u
ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านจากข้อความที่เลือก _
ทำเครื่องหมายว่าสำคัญ + หรือ =
ทำเครื่องหมายว่าไม่สำคัญ -
เลื่อนการแจ้งเตือน

หมายเหตุ: ทางลัดนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Gmail แบบคลาสสิก

b
ขยายการสนทนาทั้งหมด ;
ยุบการสนทนาทั้งหมด :
เพิ่มการสนทนาในสิ่งที่ต้องทำ Shift + t
ข้ามไป

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้จะไม่ทำงานหากไม่เปิดแป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ แป้นพิมพ์ลัด
ไปที่กล่องจดหมาย g + i
ไปที่การสนทนาที่ติดดาว g + s
ไปที่การสนทนาที่เลื่อนการแจ้งเตือนไว้ g + b
ไปที่จดหมายที่ส่งแล้ว g + t
ไปที่จดหมายร่าง g + d
ไปที่จดหมายทั้งหมด g + a

เปลี่ยนระหว่างแถบด้านข้างปฏิทิน/Keep/Tasks และกล่องจดหมาย

/Ctrl Alt , 

และ

⌘/Ctrl + Alt + .

ไปที่ Tasks g + k
ไปที่ป้ายกำกับ g + l
การเลือกรายการสนทนา

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้จะไม่ทำงานหากไม่เปิดแป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ แป้นพิมพ์ลัด
เลือกการสนทนาทั้งหมด * + a
ยกเลิกการเลือกการสนทนาทั้งหมด * + n
เลือกการสนทนาที่อ่านแล้ว * + r
เลือกการสนทนาที่ยังไม่ได้อ่าน * + u
เลือกการสนทนาที่ติดดาว * + s
เลือกการสนทนาที่ไม่ได้ติดดาว * + t
การนำทาง

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้จะไม่ทำงานหากไม่เปิดแป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ แป้นพิมพ์ลัด
ไปที่หน้าถัดไป g + n
ไปที่หน้าก่อน g + p
กลับสู่รายการสนทนา u
การสนทนาที่ใหม่กว่า k
การสนทนาที่เก่ากว่า j
การสนทนาที่เปิดอยู่ o หรือ Enter
ไปที่ส่วนถัดไปของกล่องจดหมาย `
ไปที่ส่วนก่อนหน้าของกล่องจดหมาย ~
แอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้จะไม่ทำงานหากไม่เปิดแป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ แป้นพิมพ์ลัด
เขียน c
เขียนข้อความในแท็บใหม่ d
ค้นหาจดหมาย /
ค้นหารายชื่อติดต่อสำหรับการแชท q
เปิดเมนู "การทำงานเพิ่มเติม" .
เปิดเมนู "ย้ายไปที่" v
เปิดเมนู "ติดป้ายกำกับเป็น" l
เปิดความช่วยเหลือของแป้นพิมพ์ลัด ?

ปรับแต่งแป้นพิมพ์ลัด

คุณจะเปลี่ยนแป้นพิมพ์ลัดเริ่มต้นใน Gmail ได้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดที่กำหนดเอง

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูง
 4. คลิกเปิดใช้งานที่อยู่ถัดจาก "แป้นพิมพ์ลัดที่กำหนดเอง"
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนแป้นพิมพ์ลัด

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกแป้นพิมพ์ลัดที่ด้านบน
 4. ถัดจากการกระทำ ให้พิมพ์คีย์แป้นพิมพ์เพื่อสร้างแป้นพิมพ์ลัดใหม่
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง

หมายเหตุ: หนึ่งคีย์ใช้แทนการดำเนินการได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
17