Klávesové skratky pre Gmail

Používaním klávesových skratiek môžete pri navigácii v Gmaile ušetriť čas.

Poznámka: Ak sa chcete dozvedieť, ako si klávesové skratky prispôsobiť ako v službe Outlook, pozrite si vo vzdelávacom centre sekciu 2.6.

Zapnutie klávesových skratiek

Niektoré klávesové skratky fungujú, len keď ich zapnete.

Poznámka: Klávesové skratky nie sú podporované na všetkých klávesniciach.

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia.
 3. Kliknite na položku Nastavenia.
 4. Posuňte sa nadol na sekciu Klávesové skratky.
 5. Začiarknite položku Klávesové skratky sú zapnuté.
 6. V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Skratky, ktoré môžete používať

Klávesové skratky môžete používať na navigáciu v doručenej pošte a v správach, na formátovanie textu a na vykonávanie akcií, ako archivácia a odstraňovanie položiek.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam klávesových skratiek vrátane tých, ktoré treba zapnúť, otvorte Gmail a zadajte ?.

Poznámka: Klávesové skratky fungujú rozdielne v PC a Macu. V PC použite namiesto klávesu kláves Ctrl.

Napísanie správy a čet
Akcia Skratka
Predchádzajúca správa v otvorenej konverzácii p
Nasledujúca správa v otvorenej konverzácii n
Prejsť na hlavné okno Shift + Esc
Prejsť na najnovší čet alebo napísať správu Esc
Prejsť na nasledujúci čet alebo napísať správu Ctrl + .
Prejsť na predchádzajúci čet alebo napísať správu Ctrl + ,
Odoslať /Ctrl + Enter
Pridať príjemcov kópie /Ctrl + Shift + c
Pridať príjemcov skrytej kópie /Ctrl + Shift + b
Prístup k vlastnému poľu Od /Ctrl + Shift + f
Vložiť odkaz /Ctrl + k
Prejsť na nasledujúci preklep (iba Mac)  + ;
Otvoriť návrhy pravopisu /Ctrl + m
Formátovanie textu
Akcia Skratka
Predchádzajúce písmo /Ctrl + Shift + 5
Nasledujúce písmo /Ctrl + Shift + 6
Zmenšiť veľkosť písma textu /Ctrl + Shift + -
Zväčšiť veľkosť písma textu /Ctrl + Shift a +
Tučné /Ctrl + b
Kurzíva /Ctrl + i
Podčiarknuté /Ctrl + u
Číslovaný zoznam /Ctrl + Shift + 7
Zoznam s odrážkami /Ctrl + Shift + 8
Citovať /Ctrl + Shift + 9
Menšie odsadenie /Ctrl + [
Väčšie odsadenie /Ctrl + ]
Zarovnať doľava /Ctrl + Shift + l
Zarovnať na stred /Ctrl + Shift + e
Zarovnať doprava /Ctrl + Shift + r
Odstrániť formátovanie /Ctrl + \
Akcie

Poznámka: Tieto skratky nebudú fungovať, kým nezapnete klávesové skratky.

Akcia Skratka
Vybrať panel s nástrojmi ,
Vybrať konverzáciu x
Prepnúť hviezdičku/prechádzať superhviezdami s
Archivovať e
Ignorovať konverzáciu m
Nahlásiť ako spam !
Odstrániť #
Odpovedať r
Odpovedať v novom okne Shift + r
Odpovedať všetkým a
Odpovedať všetkým v novom okne Shift + a
Preposlať f
Preposlať v novom okne Shift + f
Aktualizovať konverzáciu Shift + n
Archivovať konverzáciu a prejsť na predchádzajúcu/nasledujúcu ] alebo [
Vrátiť späť poslednú akciu z
Označiť ako prečítané Shift + i
Označiť ako neprečítané Shift + u
Označiť ako neprečítané od vybratej správy _
Označiť ako dôležité + alebo =
Označiť ako nedôležité -
Odložiť

Poznámka: Táto skratka nie je k dispozícii v klasickom Gmaile.

b
Rozbaliť celú konverzáciu ;
Zbaliť celú konverzáciu :
Pridať konverzáciu medzi úlohy Shift + t
Hangouts

Poznámka: Tieto klávesové skratky nebudú fungovať, kým nezapnete klávesové skratky.

Akcia Skratka
Zobraziť ponuku h + m
Zobraziť archivované hangouty h + a
Zobraziť žiadosti o hangouty h + i
Prejsť na zoznam konverzácií h + c
Otvoriť telefón + p
Prechody do sekcií

Poznámka: Tieto klávesové skratky nebudú fungovať, kým nezapnete klávesové skratky.

Akcia Skratka
Prejsť na doručené g + i
Prejsť na konverzácie s hviezdičkou g + s
Prejsť na odoslané správy g + t
Prejsť na koncepty g + d
Prejsť na všetky správy g + a

Prepnúť medzi bočným panelom Kalendára, Keepu alebo Úloh a doručenou poštou

/Ctrl Alt , 

a

⌘/Ctrl Alt + .

Prejsť na úlohy g + k
Prejsť na štítok g + l
Výber v zozname vlákien

Poznámka: Tieto klávesové skratky nebudú fungovať, kým nezapnete klávesové skratky.

Akcia Skratka
Vybrať všetky konverzácie * + a
Zrušiť výber všetkých konverzácií * + n
Vybrať prečítané konverzácie * + r
Vybrať neprečítané konverzácie * + u
Vybrať konverzácie s hviezdičkou * + s
Vybrať konverzácie bez hviezdičky * + t
Navigácia

Poznámka: Tieto klávesové skratky nebudú fungovať, kým nezapnete klávesové skratky.

Akcia Skratka
Prejsť na ďalšiu stranu g + n
Prejsť na predchádzajúcu stranu g + p
Späť na zoznam vlákien u
Novšia konverzácia k
Staršia konverzácia j
Otvoriť konverzáciu o alebo Enter
Prejsť na nasledujúcu sekciu doručenej pošty `
Prejsť na predchádzajúcu sekciu doručenej pošty ~
Aplikácia

Poznámka: Tieto klávesové skratky nebudú fungovať, kým nezapnete klávesové skratky.

Akcia Skratka
Napísať správu c
Napísať správu na novej karte d
Hľadať v pošte /
Hľadať kontakty na čet g
Otvoriť ponuku Viac akcií .
Otvoriť ponuku Presunúť do v
Otvoriť ponuku Označiť štítkom l
Otvoriť Pomocníka pre klávesové skratky ?

Prispôsobenie klávesových skratiek

V Gmaile môžete zmeniť predvolené klávesové skratky.

1. krok: zapnutie vlastných klávesových skratiek

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia
 3. Kliknite na Rozšírené
 4. Vedľa položky Vlastné klávesové skratky kliknite na položku Zapnúť.
 5. V dolnej časti kliknite na položku Uložiť zmeny.

2. krok: zmena klávesových skratiek

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia
 3. V hornej časti kliknite na Klávesové skratky.
 4. Vedľa určitej akcie zadajte kláves, ktorý bude novou klávesovou skratkou.
 5. V dolnej časti kliknite na položku Uložiť zmeny.

Poznámka: Jeden kláves môže platiť len pre jednu akciu.