Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Gmail

Εξοικονομήστε χρόνο με πλοήγηση στο Gmail χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Σημείωση: Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου όπως στο Outlook, επισκεφθείτε την ενότητα 2.6 του Κέντρου εκμάθησης.

Συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Εάν συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο στη συσκευή σας με Android, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου. Αυτό λειτουργεί με τους περισσότερους τύπους εξωτερικού πληκτρολογίου.

Ενέργεια Συντόμευση
Σύνταξη νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ctrl + n
Αρχειοθέτηση ενός μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου Ctrl + d
Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ctrl + Enter
Αποθήκευση προχείρου Ctrl + s
Ανανέωση των εισερχομένων Ctrl + u
Άνοιγμα επιλεγμένης συνομιλίας (Συντόμευση) Δεξί βέλος
Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου σε μια συνομιλία Enter
Κοπή, αντιγραφή ή επικόλληση Ctrl + x, Ctrl + c ή Ctrl + v
Επιλογή όλων Ctrl + a
Άνοιγμα του πλευρικού μενού Ctrl + m
Άνοιγμα ρυθμίσεων Ctrl + ,
Άνοιγμα βοήθειας και σχολίων Ctrl + ?
Απάντηση σε όλους Ctrl + r
Σημείωση ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο Ctrl + i
Εκτύπωση Ctrl + p