Klávesové skratky pre Gmail

Používaním klávesových skratiek môžete pri navigácii v Gmaile ušetriť čas.

Poznámka: Ak sa chcete dozvedieť, ako si klávesové skratky prispôsobiť ako v službe Outlook, pozrite si vo vzdelávacom centre sekciu 2.6.

Zapnutie klávesových skratiek

Niektoré klávesové skratky fungujú, len keď ich zapnete.

Poznámka: Všetky klávesnice nepodporujú klávesové skratky.

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia. 
 3. Kliknite na Nastavenia.
 4. Posuňte sa nadol na sekciu Klávesové skratky.
 5. Začiarknite položku Klávesové skratky sú zapnuté.
 6. V dolnej časti stránky kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Skratky, ktoré môžete používať

Klávesové skratky môžete používať na navigáciu v doručenej pošte a v správach, na formátovanie textu a na vykonávanie akcií, ako archivácia a odstraňovanie položiek.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam klávesových skratiek vrátane tých, ktoré treba zapnúť, otvorte Gmail a zadajte ?.

Poznámka: Klávesové skratky fungujú rozdielne v PC a Macu. V počítačoch použite namiesto klávesa tlačidlo Ctrl.

Napísanie správy a čet
Akcia Skratka
Predchádzajúca správa v otvorenej konverzácii p
Nasledujúca správa v otvorenej konverzácii n
Prejsť na hlavné okno Shift + Esc
Prejsť na najnovší čet alebo napísať správu Esc
Prejsť na nasledujúci čet alebo napísať správu Ctrl + .
Prejsť na predchádzajúci čet alebo napísať správu Ctrl + ,
Odoslať /Ctrl + Enter
Pridať príjemcov kópie /Ctrl + Shift + c
Pridať príjemcov skrytej kópie /Ctrl + Shift + b
Prístup k vlastnému poľu Od /Ctrl + Shift + f
Vložiť odkaz /Ctrl + k
Prejsť na nasledujúci preklep (iba Mac)  + ;
Otvoriť návrhy pravopisu alebo Ctrl + m
Formátovanie textu
Akcia Skratka
Predchádzajúce písmo /Ctrl + Shift + 5
Nasledujúce písmo /Ctrl + Shift + 6
Zmenšiť veľkosť písma textu /Ctrl + Shift + -
Zväčšiť veľkosť písma textu /Ctrl + Shift a +
Tučné /Ctrl + b
Kurzíva /Ctrl + i
Podčiarknuté /Ctrl + u
Číslovaný zoznam /Ctrl + Shift + 7
Zoznam s odrážkami /Ctrl + Shift + 8
Citovať /Ctrl + Shift + 9
Menšie odsadenie /Ctrl + [
Väčšie odsadenie /Ctrl + ]
Zarovnať doľava /Ctrl + Shift + l
Zarovnať na stred /Ctrl + Shift + e
Zarovnať doprava /Ctrl + Shift + r
Odstrániť formátovanie /Ctrl + \
Akcie

Poznámka: Tieto skratky nebudú fungovať, kým nezapnete klávesové skratky.

Akcia Skratka
Vybrať panel s nástrojmi ,
Vybrať konverzáciu x
Prepnúť hviezdičku/prechádzať superhviezdami s
Archivovať e
Ignorovať konverzáciu m
Nahlásiť ako spam !
Odstrániť #
Odpovedať r
Odpovedať v novom okne Shift + r
Odpovedať všetkým a
Odpovedať všetkým v novom okne Shift + a
Preposlať f
Preposlať v novom okne Shift + f
Aktualizovať konverzáciu Shift + n
Archivovať konverzáciu a prejsť na predchádzajúcu/nasledujúcu ] alebo [
Vrátiť späť poslednú akciu z
Označiť ako prečítané Shift + i
Označiť ako neprečítané Shift + u
Označiť ako neprečítané od vybratej správy _
Označiť ako dôležité + alebo =
Označiť ako nedôležité -
Odložiť

Poznámka: Táto skratka nie je k dispozícii v klasickom Gmaile.

b
Rozbaliť celú konverzáciu ;
Zbaliť celú konverzáciu :
Pridať konverzáciu medzi úlohy Shift + t
Hangouts

Poznámka: Tieto klávesové skratky nebudú fungovať, kým nezapnete klávesové skratky.

Akcia Skratka
Zobraziť ponuku h + m
Zobraziť archivované hangouty h + a
Zobraziť žiadosti o hangouty h + i
Prejsť na zoznam konverzácií h + c
Otvoriť telefón + p
Prechod do sekcií

Poznámka: Tieto klávesové skratky nebudú fungovať, kým nezapnete klávesové skratky.

Akcia Skratka
Prejsť na doručené g + i
Prejsť na konverzácie s hviezdičkou g + s
Prejsť do odložených konverzácií g + b
Prejsť na odoslané správy g + t
Prejsť na koncepty g + d
Prejsť na všetky správy g + a

Prepnúť medzi bočným panelom Kalendára, aplikácie Keep alebo Úloh a doručenou poštou

alebo Ctrl Alt , 

a

⌘/Ctrl Alt + .

Prejsť na úlohy g + k
Prejsť na štítok + l
Výber v zozname vlákien

Poznámka: Tieto klávesové skratky nebudú fungovať, kým nezapnete klávesové skratky.

Akcia Skratka
Vybrať všetky konverzácie * + a
Zrušiť výber všetkých konverzácií * + n
Vybrať prečítané konverzácie * + r
Vybrať neprečítané konverzácie * + u
Vybrať konverzácie s hviezdičkou * + s
Vybrať konverzácie bez hviezdičky * + t
Navigácia

Poznámka: Tieto klávesové skratky nebudú fungovať, kým nezapnete klávesové skratky.

Akcia Skratka
Prejsť na ďalšiu stranu g + n
Prejsť na predchádzajúcu stranu g + p
Späť na zoznam vlákien u
Novšia konverzácia k
Staršia konverzácia j
Otvoriť konverzáciu o alebo Enter
Prejsť na nasledujúcu sekciu doručenej pošty `
Prejsť na predchádzajúcu sekciu doručenej pošty ~
Aplikácia

Poznámka: Tieto klávesové skratky nebudú fungovať, kým nezapnete klávesové skratky.

Akcia Skratka
Napísať správu c
Napísať správu na novej karte d
Hľadať v pošte /
Hľadať kontakty na čet g
Otvoriť ponuku Viac akcií .
Otvoriť ponuku Presunúť do v
Otvoriť ponuku Označiť štítkom l
Otvoriť Pomocníka pre klávesové skratky ?

Prispôsobenie klávesových skratiek

V Gmaile môžete zmeniť predvolené klávesové skratky.

1. krok: zapnutie vlastných klávesových skratiek

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia
 3. Kliknite na Rozšírené
 4. Vedľa položky Vlastné klávesové skratky kliknite na Zapnúť.
 5. V dolnej časti kliknite na položku Uložiť zmeny.

2. krok: zmena klávesových skratiek

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia
 3. V hornej časti kliknite na Klávesové skratky.
 4. Vedľa určitej akcie zadajte kláves, ktorý bude novou klávesovou skratkou.
 5. V dolnej časti kliknite na položku Uložiť zmeny.

Poznámka: Jeden kláves môže platiť len pre jednu akciu.