Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Zoeken in Gmail

Je kunt zoeken om in Gmail je berichten te vinden, inclusief berichten in Spam of Prullenbak. 

Hoe je kunt zoeken

 1. Open Gmail.
 2. Typ in het zoekvak boven aan de pagina de termen waarnaar je zoekt.
 3. Klik op Zoeken Zoeken.

Ik kan een bericht niet vinden

Als je een bericht dat je zoekt, niet kunt vinden, probeer je deze tips:

 • Klik in het zoekvak op de pijl-omlaag Pijl-omlaag. Hierdoor wordt een pagina geopend met meer manieren om je zoekresultaten te filteren.
 • Als je zoekt op labelnaam, probeer je te zoeken op onderwerpregel, afzender of een ander zoekwoord. Het is mogelijk dat het label aan slechts één bericht in het gesprek is toegevoegd en niet aan het bericht dat je zoekt.
 • Gebruik zoekoperators om je zoekresultaten te filteren.

Zoeken in Spam en Prullenbak

Gmail neemt geen berichten uit Spam of Prullenbak op in je resultaten.

Je kunt als volgt zoeken naar berichten in Spam en Prullenbak:

 1. Open Gmail.
 2. Klik in het zoekvak boven aan het scherm op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 3. Selecteer Mail & Spam & Prullenbak in het dropdown-menu onder Zoeken.
 4. Vul in de vakken de informatie in waarnaar je zoekt.
 5. Klik onderaan op Zoeken Zoeken.

Ik zie suggesties terwijl ik zoek

Gmail stelt zoektermen voor terwijl je typt zodat je sneller kunt zoeken. Deze zoektermen zijn gebaseerd op informatie uit Gmail, zoals berichten, contacten, labels of zoekopdrachten uit het verleden.

Hoe zoekopdrachten worden opgeslagen

Als de instelling Web- en app-activiteit is ingeschakeld, worden je Gmail-zoekopdrachten en browse-activiteit opgeslagen in je Google-account om je zoeksuggesties te verbeteren. Als je je opgeslagen activiteiten wilt bekijken en beheren, ga je naar Mijn activiteit.

Michelle is Gmail-expert en auteur van deze Help-pagina. Geef haar feedback over deze Help-pagina.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?