ประเภทไฟล์ที่ถูกบล็อกใน Gmail

มีเหตุผลหลายประการที่คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุ "ข้อความนี้ถูกบล็อกเนื่องจากมีเนื้อหาที่อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย" ใน Gmail โดย Gmail จะบล็อกข้อความที่อาจแพร่กระจายไวรัส เช่น ข้อความที่มีไฟล์สั่งการหรือลิงก์บางลิงก์

สาเหตุที่ระบบบล็อกข้อความ 

ข้อความที่มีไฟล์แนบ

Gmail ไม่อนุญาตให้คุณแนบไฟล์บางประเภทเพื่อป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงรายการต่อไปนี้

  • ไฟล์บางประเภท ซึ่งรวมถึงเมื่อไฟล์เหล่านั้นอยู่ในรูปบีบอัด (เช่น ไฟล์ .gz หรือ .bz2) หรือเมื่อพบภายในไฟล์ประเภทที่เก็บถาวร (เช่น ไฟล์ .zip หรือ .tgz)
  • เอกสารที่มีมาโครที่เป็นอันตราย
  • ไฟล์ที่เก็บถาวรซึ่งมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านและภายในบรรจุไฟล์ที่เก็บถาวรอีกชั้นหนึ่ง

หมายเหตุ: หากคุณพยายามแนบเอกสารที่มีขนาดใหญ่เกินไป ระบบจะไม่ส่งข้อความของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์แนบและข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดไฟล์

ประเภทไฟล์ที่คุณ แนบในอีเมลไม่ได้

เพื่อปกป้องบัญชีของคุณ Gmail ไม่อนุญาตให้คุณแนบไฟล์บางประเภท Gmail มักอัปเดตประเภทของไฟล์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น 

.ade, .adp, .apk, .appx, .appxbundle, .bat, .cab, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .dmg, .exe, .hta, .ins, .isp, .iso, .jar, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msi, .msix, .msixbundle, .msp, .mst, .nsh, .pif, .ps1, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

สิ่งที่คุณทำได้ 

หากแน่ใจว่าไฟล์ปลอดภัย คุณจะขอให้ผู้ส่งอัปโหลดไฟล์ไปยัง Google ไดรฟ์ได้ แล้วจึงส่งเป็นไฟล์แนบของไดรฟ์

ข้อความที่ไม่มีไฟล์แนบ

บางครั้งระบบอาจบล็อกข้อความที่ไม่มีไฟล์แนบ

ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณมีเนื้อหา รูปภาพ หรือลิงก์ที่อาจแชร์ไวรัสในข้อความ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร