Bestandstypen die worden geblokkeerd in Gmail

Er zijn een aantal redenen waarom de fout 'Dit bericht is geblokkeerd omdat de content een mogelijk beveiligingsrisico bevat' in Gmail kan worden weergegeven. Gmail blokkeert berichten die virussen kunnen verspreiden, zoals berichten die uitvoerbare bestanden of bepaalde links bevatten.

Waarom berichten worden geblokkeerd 

Berichten met bijlagen

Gmail wil je beschermen tegen virussen en mogelijk schadelijke software, en staat daarom bepaalde typen bestanden niet toe als bijlage, waaronder:

  • bepaalde bestandstypen, ook als deze zijn bijgevoegd in gecomprimeerde vorm (zoals in een gz- of bz2-bestand) of in gearchiveerde vorm (zoals in een zip- of tgz-bestand),
  • documenten met schadelijke macro's,
  • met een wachtwoord beveiligde archieven waarvan de inhoud een archief is.

Opmerking: Als je een document toevoegt dat te groot is, wordt je bericht niet verzonden. Meer informatie over bijlagen en de maximale grootte van bestanden.

Bestandstypen die niet als bijlage kunnen worden toegevoegd

Gmail wil je account beschermen en staat daarom bepaalde typen bestanden niet toe als bijlage. De lijst met niet-toegestane bestandstypen wordt regelmatig geüpdatet omdat het aanbod van schadelijke software voortdurend verandert. Enkele voorbeelden zijn: 

.ade, .adp, .apk, .appx, .appxbundle, .bat, .cab, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .dmg, .exe, .hta, .ins, .isp, .iso, .jar, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msi, .msix, .msixbundle, .msp, .mst, .nsh, .pif, .ps1, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

Wat je kunt doen 

Als je zeker weet dat een bestand veilig is, kun je de afzender vragen het bestand te uploaden naar Google Drive. Vervolgens kun je het verzenden als Drive-bijlage.

Berichten zonder bijlagen

Soms worden berichten geblokkeerd die geen bijlagen bevatten.

Dit kan gebeuren wanneer het bericht content, afbeeldingen of links bevat waarmee virussen zouden kunnen worden verspreid.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?