Файлови типове, които са блокирани в Gmail

Има редица причини за грешката „Това съобщение е блокирано, тъй като съдържанието му представлява потенциална заплаха за сигурността“ в Gmail. Gmail блокира съобщения, които може да разпространяват вируси – например имейли с изпълними файлове или определени връзки.

Защо се блокират съобщения 

Съобщения с прикачени файлове

За да ви защити срещу потенциални вируси и злонамерен софтуер, Gmail не позволява да прикачвате определени типове файлове, в това число:

  • определени файлови типове, включително в компресиран вид (например като .gz или .bz2 файлове) или когато бъдат открити в архиви (например в .zip или .tgz файлове);
  • документи със злонамерени макроси;
  • защитени с парола архиви, чието съдържание е архив.

Забележка: Ако опитате да прикачите твърде голям документ, съобщението ви няма да бъде изпратено. Научете повече за прикачените файлове и ограниченията за размера на файловете.

Файлови типове, които не можете да изпращате като прикачени файлове

За да защити профила ви, Gmail не позволява да прикачвате определени типове файлове. Gmail често актуализира файловите типове, за да не позволява да са на едно ниво със злонамерения софтуер, който постоянно се променя.

Блокираните от Gmail файлови типове са: 

.ade, .adp, .apk, .appx, .appxbundle, .bat, .cab, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .dmg, .ex, .ex_, .exe, .hta, .ins, .isp, .iso, .jar, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msi, .msix, .msixbundle, .msp, .mst, .nsh, .pif, .ps1, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

Какво можете да предприемете 

Ако сте убедени, че файлът е безопасен, можете да помолите подателя да го качи в Google Диск. След това го изпратете като прикачен файл в Диск.

Съобщения без прикачени файлове

Понякога съобщенията се блокират и когато не сте добавили прикачени файлове.

Възможно е това да се случи, когато включите съдържание, изображения или връзки, които може да разпространяват вируси.