Odpovedanie na správy v Gmaile

Odpovedať môžete iba osobe, ktorá vám odoslala správu, alebo všetkým používateľom, ktorí správu dostali.  

Odpovedanie na správy

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Otvorte správu.
 3. Pod správou kliknite na položku Odpovedať alebo Odpovedať všetkým.
 4. Kliknite na položku Odoslať. Ak kliknete na položku Odoslať + Archív, konverzácia bude okrem toho aj archivovaná alebo odstránená z vašej doručenej pošty, až kým na ňu neodpovie niekto iný. Ďalšie informácie o archivovaní

Odpovedanie prostredníctvom návrhov funkcie rýchlych odpovedí

Na základe prijatej správy sa vám môžu zobraziť návrhy funkcie rýchlych odpovedí. Ak chcete rýchlo začať s písaním odpovede, kliknite na jeden z nich. Svoju odpoveď môžete pred odoslaním upraviť.

Zapnutie alebo vypnutie rýchlych odpovedí: 

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na položku Nastavenia Nastavenia.
 3. Kliknite na položku Nastavenia.
 4. Vedľa položky Rýchle odpovede si môžete vybrať možnosť Zapnúť rýchle odpovede alebo Vypnúť rýchle odpovede

Vypnutie štuchnutí

V hornej časti doručenej pošty sa vám môžu zobrazovať návrhy k starým e-mailom, na ktoré môžete odpovedať alebo ktoré sú dôležité. 

Ak chcete tieto návrhy skryť:

 1. Vpravo hore kliknite na položky Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 2. V časti Štuchnutia zrušte začiarknutie políčok Navrhovať správy na odpovedanieNavrhovať dôležité správy.

Zmena predvoleného nastavenia na možnosť Odpovedať všetkým

 1. V počítači prejdite na Gmail.
 2. Vpravo hore kliknite na položku Nastavenia Nastavenia.
 3. Kliknite na položku Nastavenia.
 4. V časti Predvolená forma odpovede vyberte možnosť Odpovedať všetkým.

Stále budete môcť odpovedať aj iba jednej osobe, ale možnosť Odpovedať všetkým bude prvá.