Tworzenie reguł filtrowania e-maili

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Wypróbuj bezpłatnie wersję próbną Google Workspace

Filtry w Gmailu na komputerze umożliwiają zarządzanie e-mailami przychodzącymi, między innymi przez automatyczne oznaczanie ich etykietami, przenoszenie do archiwum, usuwanie, oznaczanie gwiazdką i przekazywanie dalej.

Tworzenie filtra

 1. Otwórz Gmaila.
 2. W polu wyszukiwania u góry strony kliknij Pokaż opcje wyszukiwania dostosowywanie zdjęć.
 3. Wpisz kryteria wyszukiwania. Jeśli chcesz się upewnić, że wyszukiwanie zwraca oczekiwane wyniki, zobacz, jakie e-maile zostają wyświetlone po kliknięciu przycisku Szukaj.
 4. W dolnej części okna wyszukiwania kliknij Utwórz filtr.
 5. Określ sposób działania filtra.
 6. Kliknij Utwórz filtr.

Uwaga: po utworzeniu filtra w celu przekazywania wiadomości będą filtrowane tylko nowe wiadomości. ​Co więcej, kiedy ktoś odpowie na wysłaną przez Ciebie wiadomość, odpowiedź będzie filtrowana tylko wtedy, gdy spełnia te same kryteria wyszukiwania. 

Tworzenie filtra na podstawie konkretnej wiadomości

 1. Otwórz Gmaila.
 2. Zaznacz pole wyboru obok wybranej wiadomości. 
 3. Kliknij Więcej Więcej.
 4. Kliknij Filtruj wiadomości tego typu.
 5. Podaj kryteria filtrowania.
 6. Kliknij Utwórz filtr.

Edytowanie i usuwanie filtrów

 1. Otwórz Gmaila.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 3. Kliknij Filtry i zablokowane adresy.
 4. Znajdź filtr, który chcesz edytować.
 5. Kliknij Edytuj lub Usuń, aby usunąć filtr. Jeśli edytujesz filtr, po wprowadzeniu zmian kliknij Dalej.
 6. Kliknij Aktualizuj filtr lub OK.

Importowanie i eksportowanie filtrów

Jeśli masz kopię zapasową filtrów, możesz zaimportować je w Gmailu. Możesz też eksportować filtry.

 1. Otwórz Gmaila.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Zobacz wszystkie ustawienia.
 3. Kliknij Filtry i zablokowane adresy.
 4. Zaznacz pole wyboru obok wybranego filtra. 
Importowanie filtra

 1. U dołu strony kliknij Importuj filtry
 2. Wybierz plik z filtrem do zaimportowania.
 3. Kliknij Otwórz plik.
 4. Kliknij Utwórz filtry.
Eksportowanie filtra

 1. U dołu strony kliknij Eksportuj
 2. Zostanie utworzony plik .xml, który możesz edytować w edytorze tekstu.

Przydatne materiały

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne