Lưu trữ thư trong Gmail

Bạn có thể xóa thư khỏi hộp thư đến Gmail nhưng vẫn giữ thư trong tab Tất cả thư bằng cách lưu trữ. Điều này giống như di chuyển thư vào tủ hồ sơ thay vì đưa chúng vào thùng rác.

Khi ai đó trả lời thư bạn đã lưu trữ, chuỗi email bao gồm cả thư đó sẽ hiển thị lại trong hộp thư đến của bạn.

Tìm hiểu thêm về Gmail

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.