Lưu trữ thư trong Gmail

Bạn có thể xóa thư khỏi hộp thư đến Gmail nhưng vẫn giữ thư trong tab Tất cả thư bằng cách lưu trữ. Điều này giống như di chuyển thư vào tủ hồ sơ thay vì đưa chúng vào thùng rác.

Khi ai đó trả lời thư bạn đã lưu trữ, chuỗi email bao gồm cả thư đó sẽ hiển thị lại trong hộp thư đến của bạn.

Lưu trữ thư cá nhân

 1. Mở Gmail.
 2. Mở thư hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh thư.
 3. Nhấp vào nút Lưu trữ .

Lưu trữ nhiều thư cùng lúc

 1. Mở Gmail.
 2. Tìm một nhóm thư bạn muốn lưu trữ, như là những thư khớp với một tìm kiếm cụ thể.
 3. Chọn hộp kiểm trong thanh công cụ ở phía trên. Làm như vậy sẽ chọn tất cả thư bạn có thể thấy trên trang.
 4. Tùy chọn: Để lưu trữ tất cả thư, thay vì chỉ những thư bạn có thể thấy, hãy để ý câu này phía trên các thư của bạn:

  "Tất cả 20 cuộc hội thoại trên trang này đều được chọn. Chọn tất cả các cuộc hội thoại phù hợp với tìm kiếm này."

  Rồi nhấp vào liên kết đó.

 5. Nhấp vào nút Lưu trữ .
Tìm và di chuyển thư đã lưu trữ

Cách dễ nhất để tìm thư đã lưu trữ là tìm kiếm. Đối với tìm kiếm nâng cao, hãy nhấp vào mũi tên nhỏ trong hộp tìm kiếm để điền thông tin bổ sung. Tìm hiểu thêm về tìm kiếm trên Gmail.

Tìm trong các nhãn hoặc Tất cả thư

Nếu bạn đã gắn nhãn thư của mình thì hãy nhấp vào nhãn ở phía bên trái của Gmail.

Tất cả thư bạn đã lưu trữ cũng nằm trong Tất cả thư. Để xem qua Tất cả thư, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Gmail.
 2. Ở phía trái dưới nút Soạn thư, di chuột qua danh sách nhãn.
 3. Ở dưới cùng của danh sách nhãn, nhấp vào Danh sách mở rộng . Bạn có thể cần phải cuộn xuống.
 4. Nhấp vào Tất cả thư. Nếu bạn không thấy Tất cả thư dưới Danh sách mở rộng , hãy tìm Tất cả thư ở phía trên cùng danh sách nhãn của bạn.

Chuyển các thư đã lưu trữ trở lại hộp thư đến

 1. Sau khi bạn tìm thấy thư, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh thư.
 2. Trong thanh công cụ ở trên cùng, nhấp vào biểu tượng Di chuyển tới Move to.
 3. Nhấp vào Hộp thư đến.

Tìm hiểu thêm về Gmail

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.