Lưu trữ thư trong Gmail

Bạn có thể xóa thư khỏi hộp thư đến Gmail nhưng vẫn giữ thư trong tab Tất cả thư bằng cách lưu trữ. Điều này giống như di chuyển thư vào tủ hồ sơ thay vì đưa chúng vào thùng rác.

Khi ai đó trả lời thư bạn đã lưu trữ, chuỗi email bao gồm cả thư đó sẽ hiển thị lại trong hộp thư đến của bạn.

Máy tính
Cách lưu trữ

Lưu trữ thư cá nhân

 1. Mở Gmail.
 2. Mở thư hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh thư.
 3. Nhấp vào nút Lưu trữ Archive.

Lưu trữ nhiều thư cùng lúc

 1. Mở Gmail.
 2. Tìm một nhóm thư bạn muốn lưu trữ, như là những thư khớp với một tìm kiếm cụ thể.
 3. Chọn hộp kiểm trong thanh công cụ ở phía trên. Làm như vậy sẽ chọn tất cả thư bạn có thể thấy trên trang.
 4. Tùy chọn: Để lưu trữ tất cả thư, thay vì chỉ những thư bạn có thể thấy, hãy để ý câu này phía trên các thư của bạn:

  "Tất cả 20 cuộc hội thoại trên trang này đều được chọn. Chọn tất cả các cuộc hội thoại phù hợp với tìm kiếm này."

  Rồi nhấp vào liên kết đó.

 5. Nhấp vào nút Lưu trữ Archive.
Tìm và di chuyển thư đã lưu trữ

Cách dễ nhất để tìm thư đã lưu trữ là tìm kiếm. Đối với tìm kiếm nâng cao, hãy nhấp vào mũi tên nhỏ trong hộp tìm kiếm để điền thông tin bổ sung. Tìm hiểu thêm về tìm kiếm trên Gmail.

Tìm trong các nhãn hoặc Tất cả thư

Nếu bạn đã gắn nhãn thư của mình thì hãy nhấp vào nhãn ở phía bên trái của Gmail.

Tất cả thư bạn đã lưu trữ cũng nằm trong Tất cả thư. Để xem qua Tất cả thư, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Gmail.
 2. Ở phía trái dưới nút Soạn thư, di chuột qua danh sách nhãn.
 3. Ở dưới cùng của danh sách nhãn, nhấp vào Danh sách mở rộng . Bạn có thể cần phải cuộn xuống.
 4. Nhấp vào Tất cả thư. Nếu bạn không thấy Tất cả thư dưới Danh sách mở rộng , hãy tìm Tất cả thư ở phía trên cùng danh sách nhãn của bạn.

Chuyển các thư đã lưu trữ trở lại hộp thư đến

 1. Sau khi bạn tìm thấy thư, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh thư.
 2. Trong thanh công cụ ở trên cùng, nhấp vào biểu tượng Di chuyển tới Move to.
 3. Nhấp vào Hộp thư đến.
Android 4.0 trở lên
Tác vụ lưu trữ và xóa

Bạn sẽ lưu trữ hay xóa thư? Cài đặt này cho phép bạn sử dụng tác vụ xóa được ưu tiên trong khi xem thư và thông báo.

 1. Trong ứng dụng Gmail, chạm vào menu Menu.
 2. Chạm vào Cài đặt.
 3. Chọn Cài đặt chung.
 4. Chạm vào Tác vụ lưu trữ và xóa.

Khi bạn chọn xem tác vụ lưu trữ, xem tác vụ xóa hoặc xem cả hai, bạn sẽ có thể:

 • Xem (các) biểu tượng khi bạn xem thư.
 • Chọn tác vụ (lưu trữ hoặc xóa) từ thông báo tương tác (Android 4.1 trở lên).
 • Vuốt để lưu trữ hoặc xóa (hãy nhớ chọn hộp cho cài đặt vuốt).

Mẹo: Các tác vụ bổ sung có trong menu Menu, nên luôn có thể xóa hoặc lưu trữ thư.

Xác nhận trước khi lưu trữ

Để tránh vô tình lưu trữ một thư quan trọng, bạn có thể bật các cài đặt này:

 1. Trong ứng dụng Gmail, chạm vào menu Menu.
 2. Chạm vào Cài đặt.
 3. Chọn Cài đặt chung.
 4. Chọn Xác nhận trước khi xóa, Xác nhận trước khi lưu trữ hoặc cả hai.
Tìm thư đã lưu trữ

Dưới đây là một số cách để tìm thư:

 • Tìm kiếm: Chạm vào biểu tượng Tìm kiếm Search icon trong khi xem hộp thư đến của bạn hoặc danh sách cuộc hội thoại khác.
 • Nhãn: Nếu trước đây bạn đã áp dụng nhãn cho thư, bạn có thể tìm thư bằng cách chạm vào menu Menu và chọn nhãn.
 • Tất cả thư: Tất cả thư đã lưu trữ có trong Tất cả thư. Chạm vào menu Menu và chọn Tất cả thư.
Di chuyển thư đã lưu trữ trở lại Hộp thư đến của bạn
 1. Tìm thư đã lưu trữ.
 2. Mở hoặc chọn thư.
 3. Chạm vào biểu tượng "Chuyển tới" Move to icon. (Nếu bạn không thấy biểu tượng, hãy chạm vào menu Menu sau đó chạm vào Chuyển tới.)
 4. Chọn một nhãn.
Android 2.3

Để lưu trữ một cuộc hội thoại, hãy thực hiện một trong các tùy chọn dưới đây:

 • Trong khi đang xem danh sách cuộc hội thoại, chạm và giữ một cuộc hội thoại rồi chạm vào Lưu trữ trong menu mở ra.
 • Chọn một hoặc nhiều cuộc hội thoại trong Hộp thư đến của bạn hoặc danh sách cuộc hội thoại khác và chạm vào Lưu trữ.
 • Khi đang đọc thư, chạm vào Lưu trữ ở cuối màn hình.

Tìm hiểu thêm về Gmail

Bài viết này có hữu ích không?