Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Lưu trữ thư trong Gmail

Nếu bạn muốn dọn dẹp hộp thư đến mà không xóa email của mình thì bạn có thể lưu trữ email. Khi bạn lưu trữ email, email được di chuyển từ hộp thư đến của bạn đến một nhãn gọi là "Tất cả thư" và sẽ không bị xóa. Nếu ai đó trả lời thư bạn đã lưu trữ thì thư sẽ quay về hộp thư đến của bạn.

Lưu trữ email

  1. Mở Gmail.
  2. Mở thư hoặc chọn hộp bên trái của thư. Để lưu trữ nhiều email, chọn hộp bên cạnh tất cả email bạn muốn lưu trữ.
  3. Ở gần đầu trang, nhấp vào Lưu trữ Lưu trữ.

Tìm hoặc di chuyển thư bạn đã lưu trữ

Thư bạn đã lưu trữ không bị xóa và bạn vẫn có thể tìm chúng bất kỳ lúc nào.

Tìm thư đã lưu trữ

Khi bạn tìm kiếm trong Gmail, kết quả của bạn sẽ bao gồm bất kỳ thư nào đã được lưu trữ.

Tìm hiểu thêm về tìm kiếm trong Gmail.

Mở nhãn Tất cả thư

Nhãn Tất cả thư được thêm vào mỗi thư. Nếu thư đã được lưu trữ thì bạn có thể tìm thư bằng cách mở nhãn Tất cả thư.

  1. Mở Gmail.
  2. Ở phía bên trái của trang, di chuột qua danh sách nhãn.
  3. Ở dưới cùng của danh sách, nhấp vào Danh sách mở rộng. Bạn có thể cần phải cuộn xuống để thấy nó.
  4. Nhấp vào Tất cả thư.
Chuyển các thư đã lưu trữ trở lại hộp thư đến của bạn
  1. Mở Gmail.
  2. Mở một thư email.
  3. Nhấp vào Chuyển tới Hộp thư đến.

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.