Lưu trữ hoặc ẩn thư Gmail

Nếu bạn muốn dọn dẹp hộp thư đến mà không xóa email của mình thì bạn có thể lưu trữ hoặc ẩn chúng. Email của bạn được chuyển đến một nhãn được gọi là "Tất cả thư".

 • Khi bạn lưu trữ thư: Thư sẽ trở lại hộp thư đến của bạn khi ai đó trả lời thư.
 • Khi bạn ẩn thư: Các thư trả lời sẽ không vào hộp thư đến của bạn. Bạn có thể tìm kiếm cuộc hội thoại nếu bạn muốn tìm lại nó.

Chọn cài đặt lưu trữ hoặc xóa của bạn

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Ở phía trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn .
 3. Nhấn vào mục Cài đặt sau đó Cài đặt chung sau đó Hành động mặc định của Gmail
 4. Nhấn vào tùy chọn Lưu trữ hoặc Xóa. Thư đã xóa bị xóa vĩnh viễn khỏi Thùng rác sau 30 ngày.
 5. Cuộn xuống mục "Xác nhận hành động" và chọn bạn có muốn xác nhận trước khi lưu trữ hoặc xóa thư hay không.

Lưu trữ thư 

Nếu chọn Lưu trữ trong tùy chọn cài đặt ở trên thì bạn có thể lưu trữ thư của mình theo hai cách:

 • Từ bên trong thư, hãy nhấn vào biểu tượng Lưu trữ Lưu trữ.
 • Từ hộp thư đến của bạn, hãy vuốt thư sang bên phải hoặc bên trái.

Mẹo: Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt Gmail để nhanh chóng thực hiện hành động này bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên thư trong danh sách thư. 

Để lưu trữ nhiều thư, hãy chọn các thư, sau đó nhấn vào biểu tượng Lưu trữ Lưu trữ.

Lưu ý: Ngay cả khi đã chọn Xóa trong cài đặt mặc định ở trên, bạn vẫn có thể lưu trữ thư bằng cách mở thư và nhấn vào biểu tượng Lưu trữ Lưu trữ.

Tìm hoặc di chuyển thư bạn đã lưu trữ

Tìm thư đã lưu trữ

Khi bạn tìm kiếm trong Gmail, kết quả của bạn sẽ bao gồm bất kỳ thư nào đã được lưu trữ.

Hãy tìm hiểu thêm về tìm kiếm trong Gmail.

Mở nhãn Tất cả thư

Nhãn Tất cả thư được thêm vào bất kỳ thư nào. Nếu thư đã được lưu trữ, thì bạn có thể tìm thư bằng cách mở nhãn Tất cả thư.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn.
 3. Nhấn vào Tất cả thư.
Chuyển các thư đã lưu trữ trở lại hộp thư đến của bạn
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Mở một thư email.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 4. Nhấn vào Chuyển tới Hộp thư đến.

Ẩn hoặc bỏ qua thư

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Mở cuộc hội thoại. (Nếu bạn muốn ở lại trong hộp thư đến, hãy nhấn vào hình ảnh hồ sơ của người gửi).
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đóẨn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?