Lưu trữ hoặc ẩn thư Gmail

Nếu bạn muốn dọn dẹp hộp thư đến mà không xóa email của mình thì bạn có thể lưu trữ hoặc ẩn chúng. Email của bạn được chuyển đến một nhãn được gọi là "Tất cả thư".

 • Khi bạn lưu trữ thư: Thư sẽ trở lại hộp thư đến của bạn khi ai đó trả lời thư.
 • Khi bạn ẩn thư: Các thư trả lời sẽ không vào hộp thư đến của bạn. Bạn có thể tìm kiếm cuộc hội thoại nếu bạn muốn tìm lại nó.

Lưu trữ email

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Trỏ vào thư.
 3. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Lưu trữ Lưu trữ.

Mẹo: Nếu đã bật phím tắt, thì bạn cũng có thể nhấn phím e để lưu trữ email đang xem.

Tìm hoặc di chuyển thư bạn đã lưu trữ

Thư bạn đã lưu trữ không bị xóa và bạn có thể tìm chúng bất kỳ lúc nào.

Tìm thư đã lưu trữ

Khi bạn tìm kiếm trong Gmail, kết quả của bạn sẽ bao gồm bất kỳ thư nào đã lưu trữ.

Tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm trong Gmail.

Mở tất cả thư

Nhãn Tất cả thư được thêm vào mỗi thư. Nếu đã lưu trữ một thư thì bạn có thể tìm thư đó bằng cách mở nhãn Tất cả thư.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Danh sách mở rộng.
 3. Nhấp vào Tất cả thư.

Chuyển các thư đã lưu trữ trở lại hộp thư đến

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Tìm thư đã lưu trữ.
 3. Bên cạnh thư, hãy chọn hộp.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Chuyển tới Hộp thư đến Chuyển đến Hộp thư đến.

Ẩn hoặc bỏ qua thư

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Mở hoặc chọn cuộc trò chuyện.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêmsau đó Ẩn.

Mẹo: Để ẩn thư nhanh hơn, hãy tìm hiểu cách bật phím tắt.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false