ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เก็บข้อความใน Gmail

หากต้องการทำความสะอาดกล่องจดหมายโดยไม่ลบอีเมล คุณสามารถเลือกเก็บอีเมล เมื่อคุณเก็บอีเมล ระบบจะย้ายอีเมลจากกล่องจดหมายไปไว้ที่ป้ายกำกับที่ชื่อ "จดหมายทั้งหมด" โดยไม่ลบอีเมลนั้น หากมีคนตอบกลับข้อความที่เก็บ ข้อความนั้นจะกลับมาที่กล่องจดหมายของคุณ

เก็บอีเมล

  1. เปิด Gmail
  2. เปิดข้อความหรือทำเครื่องหมายในช่องทางด้านซ้ายของข้อความ หากต้องการเก็บหลายข้อความ ให้ทำเครื่องหมายข้างอีเมลทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บถาวร
  3. คลิกเก็บ เก็บ ที่อยู่ใกล้ด้านบนของหน้า

ค้นหาหรือย้ายข้อความที่คุณเก็บ

ข้อความที่เก็บจะไม่ถูกลบ คุณจึงสามารถค้นหาข้อความเหล่านั้นได้ทุกเมื่อ

ค้นหาข้อความที่เก็บ

เมื่อค้นหาใน Gmail ผลการค้นหาจะรวมถึงข้อความทั้งหมดที่เก็บไว้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาใน Gmail

เปิดป้ายกำกับจดหมายทั้งหมด

ระบบจะเพิ่มป้ายกำกับจดหมายทั้งหมดในทุกข้อความ หากเก็บข้อความนั้น คุณจะสามารถค้นหาข้อความดังกล่าวโดยเปิดป้ายกำกับจดหมายทั้งหมด

  1. เปิด Gmail
  2. วางเคอร์เซอร์เหนือรายการป้ายกำกับทางด้านซ้ายของหน้าเว็บ
  3. คลิกเพิ่มเติมที่ด้านล่างของรายการ คุณอาจต้องเลื่อนหน้าลงไปจึงจะเห็น
  4. คลิกจดหมายทั้งหมด
ย้ายข้อความที่เก็บกลับไปยังกล่องจดหมาย
  1. เปิด Gmail
  2. เปิดข้อความอีเมล
  3. คลิกย้ายไปที่กล่องจดหมาย

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร