เก็บข้อความใน Gmail

คุณสามารถนำข้อความออกจากกล่องจดหมาย Gmail และเก็บไว้ในแท็บจดหมายทั้งหมดได้โดยการเก็บ ซึ่งเหมือนกับการย้ายข้อความไปเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสาร แทนที่จะทิ้งลงถังขยะ

เมื่อมีคนตอบข้อความที่คุณเก็บไว้ ชุดข้อความอีเมลที่มีข้อความนั้นอยู่จะแสดงขึ้นอีกครั้งในกล่องจดหมาย

เก็บข้อความแต่ละรายการ

 1. เปิด Gmail
 2. เปิดข้อความหรือเลือกช่องทำเครื่องหมายข้างข้อความ
 3. คลิกปุ่มเก็บ

เก็บข้อความพร้อมกันหลายข้อความ

 1. เปิด Gmail
 2. ค้นหากลุ่มข้อความที่ต้องการเก็บ เช่น กลุ่มที่ตรงกับการค้นหาที่เฉพาะเจาะจง
 3. ในแถบเครื่องมือที่ด้านบน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ซึ่งเป็นการเลือกข้อความทั้งหมดที่คุณเห็นในหน้านั้น
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเก็บข้อความทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เพียงข้อความที่คุณเห็นเท่านั้น ให้มองหาประโยคนี้เหนือข้อความ

  "คุณเลือกการสนทนาทั้ง 20 รายการในหน้านี้ เลือกการสนทนาทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหานี้"

  จากนั้นคลิกที่ลิงก์นั้น

 5. คลิกปุ่มเก็บ
ค้นหาและย้ายข้อความที่เก็บ

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการหาข้อความที่จัดเก็บคือการค้นหา หากต้องการค้นหาขั้นสูง คลิกลูกศรเล็กๆ ในช่องค้นหาเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหา Gmail

ดูในป้ายกำกับหรือจดหมายทั้งหมด

ถ้าคุณติดป้ายกำกับข้อความไว้แล้ว ให้คลิกป้ายกำกับทางด้านซ้ายของ Gmail

ข้อความที่เก็บไว้ทั้งหมดจะอยู่ในจดหมายทั้งหมดด้วย โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูข้อความในจดหมายทั้งหมด

 1. เปิด Gmail
 2. ทางด้านซ้ายใต้ปุ่มเขียน ให้วางเมาส์เหนือรายชื่อป้ายกำกับ
 3. ที่ด้านล่างของรายการป้ายกำกับ คลิกเพิ่มเติม คุณอาจต้องเลื่อนหน้าลง
 4. คลิกจดหมายทั้งหมด หากไม่เห็นจดหมายทั้งหมดในส่วนเพิ่มเติม ให้มองหาจดหมายทั้งหมดที่ด้านบนของรายการป้ายกำกับ

ย้ายข้อความที่เก็บกลับไปยังกล่องจดหมาย

 1. หลังจากพบข้อความที่ต้องการแล้ว ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างข้อความนั้น
 2. ในแถบเครื่องมือด้านบน ให้คลิกไอคอนย้ายไปที่ Move to
 3. คลิกกล่องจดหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว Gmail

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม