เก็บหรือปิดรับข้อความ Gmail

หากต้องการทำความสะอาดกล่องจดหมายโดยไม่ลบอีเมล คุณสามารถเลือกเก็บหรือปิดรับอีเมลได้ อีเมลจะย้ายไปไว้ที่ป้ายกำกับที่ชื่อ "จดหมายทั้งหมด"

 • เมื่อเก็บข้อความ: ข้อความนั้นจะกลับมาที่กล่องจดหมาย เมื่อมีคนตอบกลับข้อความ
 • เมื่อปิดรับข้อความ: การตอบกลับจะไม่ทำให้ข้อความกลับมาในกล่องจดหมาย แต่คุณจะค้นหาการสนทนาได้ หากต้องการกลับไปดูอีก

เก็บอีเมล

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ชี้ไปที่ข้อความที่ต้องการ
 3. คลิกเก็บถาวร เก็บถาวร ทางด้านขวา

เคล็ดลับ: หากเปิดใช้งานแป้นพิมพ์ลัดไว้ ให้กดปุ่ม e เพื่อเก็บอีเมลที่กำลังดูอยู่อย่างถาวร

ค้นหาหรือย้ายข้อความที่เก็บไว้ถาวร

ระบบจะไม่ลบข้อความที่เก็บไว้ถาวร คุณจึงค้นหาข้อความเหล่านั้นได้ทุกเมื่อ

ค้นหาข้อความที่เก็บไว้ถาวร

เมื่อค้นหาใน Gmail ผลการค้นหาจะรวมข้อความทั้งหมดที่เก็บไว้ถาวรด้วย

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาใน Gmail

เปิดจดหมายทั้งหมด

ระบบจะเพิ่มป้ายกำกับ "จดหมายทั้งหมด" ในทุกข้อความ หากมีการเก็บข้อความใดไว้ถาวร คุณจะค้นหาข้อความดังกล่าวได้โดยเปิดป้ายกำกับ "จดหมายทั้งหมด"

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. เลื่อนไปที่ด้านล่าง แล้วคลิกเพิ่มเติม จากนั้น จดหมายทั้งหมดทางด้านซ้าย

ย้ายข้อความที่เก็บกลับไปยังกล่องจดหมาย

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาข้อความที่เก็บไว้ถาวร
 3. เลือกช่องถัดจากข้อความที่ต้องการ
 4. คลิกย้ายไปที่กล่องจดหมาย ย้ายไปยังกล่องจดหมาย ที่ด้านบน

ปิดบันทึกหรือไม่สนใจข้อความ

 1. ไปที่ Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดหรือเลือกการสนทนา
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดบันทึกที่ด้านบน

เคล็ดลับ: โปรดดูวิธีการปิดบันทึกอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นได้ที่การเปิดใช้แป้นพิมพ์ลัด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร