เก็บข้อความใน Gmail

คุณสามารถลบข้อความจากกล่องจดหมาย Gmail แต่เก็บไว้ในแท็บจดหมายทั้งหมดได้โดยการเก็บ ซึ่งเหมือนกับการย้ายข้อความไปเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสาร แทนที่จะทิ้งลงถังขยะ

เมื่อมีคนตอบข้อความที่คุณเก็บไว้ ชุดข้อความอีเมลที่มีข้อความนั้นอยู่จะแสดงขึ้นอีกครั้งในกล่องจดหมาย

วิธีเก็บ

เก็บข้อความแต่ละรายการ

 1. เปิด Gmail
 2. เปิดข้อความหรือเลือกช่องทำเครื่องหมายข้างข้อความ
 3. คลิกปุ่มเก็บ Archive

เก็บข้อความพร้อมกันหลายข้อความ

 1. เปิด Gmail
 2. ค้นหากลุ่มข้อความที่ต้องการเก็บ เช่น กลุ่มที่ตรงกับการค้นหาแบบเจาะจง
 3. ในแถบเครื่องมือที่ด้านบน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ซึ่งเป็นการเลือกข้อความทั้งหมดที่คุณเห็นในหน้านั้น
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเก็บข้อความทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เพียงข้อความที่คุณเห็นเท่านั้น ให้มองหาประโยคนี้เหนือข้อความ

  "คุณเลือกการสนทนาทั้ง 20 รายการในหน้านี้ เลือกการสนทนาทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหานี้"

  จากนั้นคลิกที่ลิงก์

 5. คลิกปุ่มเก็บ Archive
ค้นหาและย้ายข้อความที่เก็บ

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการหาข้อความที่จัดเก็บคือการค้นหา หากต้องการค้นหาขั้นสูง คลิกลูกศรเล็กๆ ในช่องการค้นหาเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหา Gmail

ดูในป้ายกำกับหรือจดหมายทั้งหมด

ถ้าคุณติดป้ายกำกับข้อความไว้แล้ว ให้คลิกป้ายกำกับทางด้านซ้ายของ Gmail

ข้อความที่เก็บไว้ทั้งหมดจะอยู่ในจดหมายทั้งหมดด้วย โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูข้อความในจดหมายทั้งหมด

 1. เปิด Gmail
 2. ทางด้านซ้ายใต้ปุ่มเขียน ให้วางเมาส์เหนือรายชื่อป้ายกำกับ
 3. ที่ด้านล่างของรายชื่อป้ายกำกับ ให้คลิกเพิ่มเติม คุณอาจต้องเลื่อนหน้าลง
 4. คลิกจดหมายทั้งหมด หากไม่เห็นจดหมายทั้งหมดในส่วนเพิ่มเติม ให้มองหาจดหมายทั้งหมดในบริเวณด้านบนของรายชื่อป้ายกำกับ

ย้ายข้อความที่เก็บกลับไปยังกล่องจดหมาย

 1. หลังจากพบข้อความที่ต้องการแล้ว ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างข้อความนั้น
 2. ในแถบเครื่องมือด้านบน ให้คลิกไอคอนย้ายไปที่ Move to
 3. คลิกกล่องจดหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว Gmail

บทความนี้มีประโยชน์ไหม