เก็บข้อความใน Gmail

คุณสามารถลบข้อความจากกล่องจดหมาย Gmail แต่เก็บไว้ในแท็บจดหมายทั้งหมดได้โดยการเก็บ ซึ่งเหมือนกับการย้ายข้อความไปเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสาร แทนที่จะทิ้งลงถังขยะ

เมื่อมีคนตอบข้อความที่คุณเก็บไว้ ชุดข้อความอีเมลที่มีข้อความนั้นอยู่จะแสดงขึ้นอีกครั้งในกล่องจดหมาย

คอมพิวเตอร์
วิธีเก็บ

เก็บข้อความแต่ละรายการ

 1. เปิด Gmail
 2. เปิดข้อความหรือเลือกช่องทำเครื่องหมายข้างข้อความ
 3. คลิกปุ่มเก็บ Archive

เก็บข้อความพร้อมกันหลายข้อความ

 1. เปิด Gmail
 2. ค้นหากลุ่มข้อความที่ต้องการเก็บ เช่น กลุ่มที่ตรงกับการค้นหาแบบเจาะจง
 3. ในแถบเครื่องมือที่ด้านบน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ซึ่งเป็นการเลือกข้อความทั้งหมดที่คุณเห็นในหน้านั้น
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเก็บข้อความทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เพียงข้อความที่คุณเห็นเท่านั้น ให้มองหาประโยคนี้เหนือข้อความ

  "คุณเลือกการสนทนาทั้ง 20 รายการในหน้านี้ เลือกการสนทนาทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหานี้"

  จากนั้นคลิกที่ลิงก์

 5. คลิกปุ่มเก็บ Archive
ค้นหาและย้ายข้อความที่เก็บ

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการหาข้อความที่จัดเก็บคือการค้นหา หากต้องการค้นหาขั้นสูง คลิกลูกศรเล็กๆ ในช่องการค้นหาเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหา Gmail

ดูในป้ายกำกับหรือจดหมายทั้งหมด

ถ้าคุณติดป้ายกำกับข้อความไว้แล้ว ให้คลิกป้ายกำกับทางด้านซ้ายของ Gmail

ข้อความที่เก็บไว้ทั้งหมดจะอยู่ในจดหมายทั้งหมดด้วย โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูข้อความในจดหมายทั้งหมด

 1. เปิด Gmail
 2. ทางด้านซ้ายใต้ปุ่มเขียน ให้วางเมาส์เหนือรายชื่อป้ายกำกับ
 3. ที่ด้านล่างของรายชื่อป้ายกำกับ ให้คลิกเพิ่มเติม คุณอาจต้องเลื่อนหน้าลง
 4. คลิกจดหมายทั้งหมด หากไม่เห็นจดหมายทั้งหมดในส่วนเพิ่มเติม ให้หาจดหมายทั้งหมดในบริเวณด้านบนของรายชื่อป้ายกำกับ

ย้ายข้อความที่เก็บกลับไปยังกล่องจดหมาย

 1. หลังจากพบข้อความที่ต้องการแล้ว ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างข้อความนั้น
 2. ในแถบเครื่องมือด้านบน ให้คลิกไอคอนย้ายไปที่ Move to
 3. คลิกกล่องจดหมาย
Android 4.0 ขึ้นไป
การดำเนินการเก็บและลบ

คุณมีแนวโน้มที่จะเก็บหรือลบข้อความมากกว่ากัน การตั้งค่านี้ช่วยแสดงวิธีการนำข้อความออกที่คุณต้องการในระหว่างดูข้อความและการแจ้งเตือน

 1. ในแอป Gmail ให้แตะเมนู Menu
 2. แตะการตั้งค่า
 3. เลือกการตั้งค่าทั่วไป
 4. แตะการดำเนินการ "เก็บ" และ "ลบ"

เมื่อเลือกดูเก็บ ดูลบ หรือดูทั้งคู่ คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ดูไอคอนเมื่อต้องการดูอีเมล
 • เลือกการกระทำ (เก็บหรือลบ) จากการแจ้งเตือนแบบอินเทอร์แอกทีฟ (Android 4.1 ขึ้นไป)
 • กวาดเพื่อเก็บหรือลบ (ดูว่าทำเครื่องหมายที่ช่องการตั้งค่าการกวาดแล้ว)

เคล็ดลับ: การดำเนินการอื่นๆ จะอยู่ในเมนู Menu คุณจึงลบหรือเก็บข้อความได้ตลอดเวลา

ยืนยันก่อนเก็บถาวร

คุณสามารถเปิดการตั้งค่าต่อไปนี้ได้ หากต้องการเลี่ยงการลบข้อความสำคัญโดยบังเอิญ

 1. ในแอป Gmail ให้แตะเมนู Menu
 2. แตะการตั้งค่า
 3. เลือกการตั้งค่าทั่วไป
 4. ทำเครื่องหมายที่ยืนยันก่อนลบหรือยืนยันก่อนเก็บ หรือเลือกทั้งสอง
ค้นหาข้อความที่เก็บ

วิธีค้นหาข้อความมีดังนี้

 • ค้นหา: แตะไอคอนค้นหา Search icon ในระหว่างที่ดูกล่องจดหมายหรือรายการสนทนาอื่นๆ
 • ป้ายกำกับ: หากใช้ป้ายกำกับติดข้อความไว้ก่อนหน้านี้ คุณจะสามารถค้นหาข้อความโดยแตะที่เมนู Menu และเลือกป้ายกำกับนั้นได้
 • อีเมลทั้งหมด: ข้อความที่เก็บทั้งหมดจะอยู่ใน "อีเมลทั้งหมด" แตะเมนู Menu แล้วเลือกอีเมลทั้งหมด
ย้ายข้อความที่เก็บกลับไปที่กล่องจดหมาย
 1. ค้นหาข้อความที่จัดเก็บ
 2. เปิดหรือเลือกข้อความนั้น
 3. แตะไอคอน "ย้ายไปที่" Move to icon (หากไม่เห็นไอคอน ให้แตะเมนู Menu จากนั้นแตะย้ายไปที่)
 4. เลือกป้ายกำกับที่ต้องการ
Android 2.3

หากต้องการเก็บการสนทนา โปรดทำตามตัวเลือกด้านล่างนี้

 • ในระหว่างดูรายการสนทนา ให้แตะการสนทนาที่ต้องการค้างไว้ แล้วแตะเก็บในเมนูที่เปิดขึ้น
 • ทำเครื่องหมายการสนทนาตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปในกล่องจดหมาย หรือในรายการการสนทนาอื่น และแตะไอคอนเก็บ
 • ในขณะอ่านข้อความ แตะเก็บที่หน้าจอด้านล่าง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว Gmail

บทความนี้มีประโยชน์ไหม