เก็บข้อความใน Gmail

คุณสามารถนำข้อความออกจากกล่องจดหมาย Gmail และเก็บไว้ในแท็บจดหมายทั้งหมดได้โดยการเก็บ ซึ่งเหมือนกับการย้ายข้อความไปเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสาร แทนที่จะทิ้งลงถังขยะ

เมื่อมีคนตอบข้อความที่คุณเก็บไว้ ชุดข้อความอีเมลที่มีข้อความนั้นอยู่จะแสดงขึ้นอีกครั้งในกล่องจดหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยว Gmail

บทความนี้มีประโยชน์ไหม