Arkivera eller ignorera Gmail-meddelanden

Om du vill rensa inkorgen utan att radera e-postmeddelanden kan du arkivera eller ignorera dem. Då flyttas de till etiketten Alla mail.

 • När du arkiverar ett meddelande visas det i inkorgen igen när någon svarar på det.
 • När du ignorerar ett meddelande visas inte eventuella svar på det i inkorgen. Du kan söka efter konversationen om du vill hitta den igen.

Arkivera ett e-postmeddelande

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Peka på meddelandet.
 3. Klicka på Arkivera Arkivera till höger.

Tips! Om kortkommandon är aktiverade kan du även arkivera ett e-postmeddelande genom att trycka på e när du har det öppet.

Hitta eller flytta arkiverade meddelanden

Arkiverade meddelanden raderas inte och du kan hitta dem när som helst.

Söka efter arkiverade meddelanden

När du söker i Gmail innehåller resultaten även meddelanden som har arkiverats.

Läs mer om sökfunktionen i Gmail.

Öppna Alla mail

Etiketten Alla mail läggs till på alla meddelanden. Om ett meddelande har arkiverats kan du hitta det genom att öppna etiketten All e-post.

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Rulla längst ned till vänster på sidan och klicka på Mer följt av All e-post.

Flytta tillbaka arkiverade meddelanden till inkorgen

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Hitta det arkiverade meddelandet.
 3. Markera kryssrutan bredvid meddelandet.
 4. Klicka på Flytta till inkorgen Flytta till Inkorgen.

Ignorera e-postmeddelanden

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Öppna eller välj konversationen.
 3. Klicka på Mer högst upp Mer följt av Ignorera.

Tips! Ignorera meddelanden snabbare genom att aktivera kortkommandon.