Nové rozhranie Gmailu vám umožní zachovať si prehľad o všetkom dôležitom. Ďalšie informácie o novom rozložení

Archivovanie alebo ignorovanie správ v Gmaile

Ak si chcete vyčistiť doručenú poštu bez toho, aby ste odstránili svoje správy, môžete ich archivovať alebo ignorovať. Správy sa presunú pod štítok s názvom Všetky správy.

 • Archivovaná správa: Ak na správu niekto odpovie, vráti sa do doručenej pošty.
 • Ignorovaná správa: Odpovede sa v doručenej pošte nachádzať nebudú. Ak chcete konverzáciu znova nájsť, môžete ju vyhľadať.

Archivovanie správy

 1. V počítači prejdite do Gmailu.
 2. Ukážte kurzorom na správu.
 3. Vpravo kliknite na Archivovať Archív.

Tip: Ak sú zapnuté klávesové skratky, zobrazenú správu tiež môžete archivovať stlačením klávesa e.

Vyhľadanie alebo presun archivovaných správ

Archivované správy nie sú odstránené a môžete ich kedykoľvek vyhľadať.

Vyhľadávanie archivovaných správ

Pri vyhľadávaní v Gmaile budú medzi výsledkami aj archivované správy.

Ďalšie informácie vyhľadávaní v Gmaile

Otvorenie všetkých správ

Štítok Všetky správy je pridaný ku každej správe. Ak je správa archivovaná, nájdete ju otvorením štítka Všetky správy.

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vľavo kliknite na Ďalšie.
 3. Kliknite na Všetky správy.

Presun archivovaných správ späť do doručenej pošty

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Nájdite archivovanú správu.
 3. Začiarknite políčko vedľa nej.
 4. V hornej časti kliknite na Presunúť do doručenej pošty Presunúť do doručenej pošty.

Ignorovanie správ

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Otvorte alebo vyberte konverzáciu.
 3. V hornej časti kliknite na Viac Viaca potom Ignorovať.

Tip: Ak chcete správu ignorovať rýchlejšie, zistite, ako zapnúť klávesové skratky.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
17
false