Archiwizowanie lub ignorowanie wiadomości w Gmailu

Jeśli chcesz wyczyścić skrzynkę odbiorczą, nie usuwając e-maili, możesz je zarchiwizować lub zignorować. E-maile zostaną przeniesione do folderu oznaczonego etykietą „Wszystkie”.

 • Kiedy zarchiwizujesz wiadomość: gdy ktoś na nią odpowie, pojawi się ona ponownie w Odebranych.
 • Kiedy zignorujesz wiadomość: odpowiedzi, które na nią otrzymasz, nie trafią do Odebranych. Możesz wyszukać ten wątek, jeśli chcesz go ponownie znaleźć.

Archiwizowanie e-maila

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Wskaż wiadomość.
 3. Po prawej stronie kliknij Archiwizuj Archiwizuj.

Wskazówka: jeśli masz włączone skróty klawiszowe, aby zarchiwizować wyświetlonego e-maila, możesz też nacisnąć klawisz E.

Znajdowanie i przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości

Zarchiwizowane wiadomości nie są usuwane. Możesz je w każdej chwili odszukać.

Wyszukiwanie zarchiwizowanych wiadomości

Wyniki wyszukiwania w Gmailu obejmują wszystkie zarchiwizowane wiadomości.

Więcej o wyszukiwaniu w Gmailu

Otwieranie wszystkich e-maili

Etykieta Wszystkie jest dodawana do każdej wiadomości. Zarchiwizowaną wiadomość możesz znaleźć, otwierając etykietę Wszystkie.

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Przewiń w dół po lewej stronie ekranu, a następnie kliknij Więcej a potem Wszystkie.

Przenoszenie zarchiwizowanych wiadomości z powrotem do Odebranych

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Znajdź zarchiwizowaną wiadomość.
 3. Zaznacz pole obok wiadomości.
 4. U góry kliknij Przenieś do Odebranych Przenieś do skrzynki odbiorczej.

Ignorowanie wiadomości

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. Otwórz lub zaznacz wybrany wątek.
 3. U góry ekranu kliknij Więcej Więcej a potem Ignoruj.

Wskazówka: aby szybciej ignorować wiadomości, dowiedz się, jak włączać skróty klawiszowe.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?